Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Ampelografiaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna i sensoryczna winprzedmiot wspólny
Biotechnologia roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny14 / 2
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia spożywczaprzedmiot wspólny6 / 1
Chemia winaprzedmiot wspólny
Diagnostyka chorób fizjologicznych roślinprzedmiot wspólny15 / 1
Dodatki chemiczne w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny6 / 2
Drzewa i krzewy ozdobne w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny7 / 2
Enoturystykaprzedmiot wspólny
Entomologia stosowanaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Funkcje muraw i technologie ich zakładaniaprzedmiot wspólny10 / 2
Genetykaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia i regiony produkcji winaprzedmiot wspólny
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny19 / 1
Integrowana i ekologiczna uprawa winorośli i innych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Inżynieria bioreaktorowa w przemyśle winiarskimprzedmiot wspólny5 / 2
Mechanizacja prac w winnicyprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny9 / 2
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Metody zagospodarowania wód opadowychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia wina i technologie fermentacyjneprzedmiot wspólny
Monitoring i diagnostyka szkodników i patogenów winorośliprzedmiot wspólny12 / 1
Monitorowanie zagrożeń i wycena szkód w uprawach ogrodniczychprzedmiot wspólny18 / 2
Nawadnianie winnic, sadów i jagodnikówprzedmiot wspólny
Obrót i dystrybucja produktów winiarskichprzedmiot wspólny
Obszary wiejskie i ich walory turystyczneprzedmiot wspólny7 / 1
Osłony w uprawach ogrodniczychprzedmiot wspólny
Owoce i warzywa egzotyczneprzedmiot wspólny16 / 1
Owoce leśne i rośliny przyprawoweprzedmiot wspólny16 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy odporności roślin na szkodniki i patogenyprzedmiot wspólny20 / 1
Podstawy produkcji ogrodniczej 1przedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczej 2przedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Projektowanie upraw ogrodniczychprzedmiot wspólny
Projektowanie winnic i winiarniprzedmiot wspólny
Przechowywanie surowców i przetworów owocowychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rasy drożdży w winiarstwie, pozyskiwanie i wykorzystanieprzedmiot wspólny5 / 1
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny14 / 1
Roślinne metabolity wtórneprzedmiot wspólny9 / 1
Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Rośliny ozdobne w otoczeniu winnicyprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólny19 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Sommelierstwo 1przedmiot wspólny
Sommelierstwo 2przedmiot wspólny
Szkodniki i patogeny kwarantannoweprzedmiot wspólny20 / 2
Szkodniki i patogeny w magazynach i przechowalniach owocówprzedmiot wspólny12 / 2
Szkółkarstwo winorośli i innych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Technologia produkcji wina 1przedmiot wspólny
Technologia produkcji wina 2przedmiot wspólny
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny4 / 2
Uprawa grzybów jadalnychprzedmiot wspólny13 / 1
Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 1przedmiot wspólny
Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 2przedmiot wspólny
Uprawa winorośli 1przedmiot wspólny
Uprawa winorośli 2przedmiot wspólny
Wina ziołowe i specjalneprzedmiot wspólny
Winnice i sady jako element stabilizacji i ochrony gruntów przed erozjąprzedmiot wspólny10 / 1
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwaprzedmiot wspólny17 / 1
Wycena gruntów i nieruchomościprzedmiot wspólny18 / 1
Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny15 / 2
Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców, warzyw i ziółprzedmiot wspólny13 / 2
Zmiany klimatu i ich konsekwencjeprzedmiot wspólny4 / 1
Zrównoważone gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny11 / 1
Światowy rynek produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny17 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Ampelografiaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna i sensoryczna winprzedmiot wspólny
Biotechnologia roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny14 / 2
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia spożywczaprzedmiot wspólny6 / 1
Chemia winaprzedmiot wspólny
Diagnostyka chorób fizjologicznych roślinprzedmiot wspólny15 / 1
Dodatki chemiczne w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny6 / 2
Drzewa i krzewy ozdobne w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny7 / 2
Enoturystykaprzedmiot wspólny
Entomologia stosowanaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Funkcje muraw i technologie ich zakładaniaprzedmiot wspólny10 / 2
Genetykaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia i regiony produkcji winaprzedmiot wspólny
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny19 / 1
Integrowana i ekologiczna uprawa winorośli i innych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Inżynieria bioreaktorowa w przemyśle winiarskimprzedmiot wspólny5 / 2
Mechanizacja prac w winnicyprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny9 / 2
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Metody zagospodarowania wód opadowychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia wina i technologie fermentacyjneprzedmiot wspólny
Monitoring i diagnostyka szkodników i patogenów winorośliprzedmiot wspólny12 / 1
Monitorowanie zagrożeń i wycena szkód w uprawach ogrodniczychprzedmiot wspólny18 / 2
Nawadnianie winnic, sadów i jagodnikówprzedmiot wspólny
Obrót i dystrybucja produktów winiarskichprzedmiot wspólny
Obszary wiejskie i ich walory turystyczneprzedmiot wspólny7 / 1
Osłony w uprawach ogrodniczychprzedmiot wspólny
Owoce i warzywa egzotyczneprzedmiot wspólny16 / 1
Owoce leśne i rośliny przyprawoweprzedmiot wspólny16 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy odporności roślin na szkodniki i patogenyprzedmiot wspólny20 / 1
Podstawy produkcji ogrodniczej 1przedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczej 2przedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Projektowanie upraw ogrodniczychprzedmiot wspólny
Projektowanie winnic i winiarniprzedmiot wspólny
Przechowywanie surowców i przetworów owocowychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rasy drożdży w winiarstwie, pozyskiwanie i wykorzystanieprzedmiot wspólny5 / 1
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny14 / 1
Roślinne metabolity wtórneprzedmiot wspólny9 / 1
Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Rośliny ozdobne w otoczeniu winnicyprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólny19 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Sommelierstwo 1przedmiot wspólny
Sommelierstwo 2przedmiot wspólny
Szkodniki i patogeny kwarantannoweprzedmiot wspólny20 / 2
Szkodniki i patogeny w magazynach i przechowalniach owocówprzedmiot wspólny12 / 2
Szkółkarstwo winorośli i innych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Technologia produkcji wina 1przedmiot wspólny
Technologia produkcji wina 2przedmiot wspólny
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny4 / 2
Uprawa grzybów jadalnychprzedmiot wspólny13 / 1
Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 1przedmiot wspólny
Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 2przedmiot wspólny
Uprawa winorośli 1przedmiot wspólny
Uprawa winorośli 2przedmiot wspólny
Wina ziołowe i specjalneprzedmiot wspólny
Winnice i sady jako element stabilizacji i ochrony gruntów przed erozjąprzedmiot wspólny10 / 1
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwaprzedmiot wspólny17 / 1
Wycena gruntów i nieruchomościprzedmiot wspólny18 / 1
Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny15 / 2
Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców, warzyw i ziółprzedmiot wspólny13 / 2
Zmiany klimatu i ich konsekwencjeprzedmiot wspólny4 / 1
Zrównoważone gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny11 / 1
Światowy rynek produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny17 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Ampelografiaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna i sensoryczna winprzedmiot wspólny
Biotechnologia roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny14 / 2
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia spożywczaprzedmiot wspólny6 / 1
Chemia winaprzedmiot wspólny
Diagnostyka chorób fizjologicznych roślinprzedmiot wspólny15 / 1
Dodatki chemiczne w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny6 / 2
Drzewa i krzewy ozdobne w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny7 / 2
Enoturystykaprzedmiot wspólny
Entomologia stosowanaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Funkcje muraw i technologie ich zakładaniaprzedmiot wspólny10 / 2
Genetykaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia i regiony produkcji winaprzedmiot wspólny
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny19 / 1
Integrowana i ekologiczna uprawa winorośli i innych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Inżynieria bioreaktorowa w przemyśle winiarskimprzedmiot wspólny5 / 2
Mechanizacja prac w winnicyprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny9 / 2
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Metody zagospodarowania wód opadowychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia wina i technologie fermentacyjneprzedmiot wspólny
Monitoring i diagnostyka szkodników i patogenów winorośliprzedmiot wspólny12 / 1
Monitorowanie zagrożeń i wycena szkód w uprawach ogrodniczychprzedmiot wspólny18 / 2
Nawadnianie winnic, sadów i jagodnikówprzedmiot wspólny
Obrót i dystrybucja produktów winiarskichprzedmiot wspólny
Obszary wiejskie i ich walory turystyczneprzedmiot wspólny7 / 1
Osłony w uprawach ogrodniczychprzedmiot wspólny
Owoce i warzywa egzotyczneprzedmiot wspólny16 / 1
Owoce leśne i rośliny przyprawoweprzedmiot wspólny16 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy odporności roślin na szkodniki i patogenyprzedmiot wspólny20 / 1
Podstawy produkcji ogrodniczej 1przedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczej 2przedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Projektowanie upraw ogrodniczychprzedmiot wspólny
Projektowanie winnic i winiarniprzedmiot wspólny
Przechowywanie surowców i przetworów owocowychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rasy drożdży w winiarstwie, pozyskiwanie i wykorzystanieprzedmiot wspólny5 / 1
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny14 / 1
Roślinne metabolity wtórneprzedmiot wspólny9 / 1
Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Rośliny ozdobne w otoczeniu winnicyprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólny19 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Sommelierstwo 1przedmiot wspólny
Sommelierstwo 2przedmiot wspólny
Szkodniki i patogeny kwarantannoweprzedmiot wspólny20 / 2
Szkodniki i patogeny w magazynach i przechowalniach owocówprzedmiot wspólny12 / 2
Szkółkarstwo winorośli i innych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Technologia produkcji wina 1przedmiot wspólny
Technologia produkcji wina 2przedmiot wspólny
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny4 / 2
Uprawa grzybów jadalnychprzedmiot wspólny13 / 1
Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 1przedmiot wspólny
Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 2przedmiot wspólny
Uprawa winorośli 1przedmiot wspólny
Uprawa winorośli 2przedmiot wspólny
Wina ziołowe i specjalneprzedmiot wspólny
Winnice i sady jako element stabilizacji i ochrony gruntów przed erozjąprzedmiot wspólny10 / 1
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwaprzedmiot wspólny17 / 1
Wycena gruntów i nieruchomościprzedmiot wspólny18 / 1
Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny15 / 2
Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców, warzyw i ziółprzedmiot wspólny13 / 2
Zmiany klimatu i ich konsekwencjeprzedmiot wspólny4 / 1
Zrównoważone gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny11 / 1
Światowy rynek produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny17 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Ampelografiaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna i sensoryczna winprzedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia winaprzedmiot wspólny
Enoturystykaprzedmiot wspólny
Entomologia stosowanaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia i regiony produkcji winaprzedmiot wspólny
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Integrowana i ekologiczna uprawa winorośli i innych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w winnicyprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia wina i technologie fermentacyjneprzedmiot wspólny
Nawadnianie winnic, sadów i jagodnikówprzedmiot wspólny
Obrót i dystrybucja produktów winiarskichprzedmiot wspólny
Osłony w uprawach ogrodniczychprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczej 1przedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczej 2przedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Projektowanie upraw ogrodniczychprzedmiot wspólny
Projektowanie winnic i winiarniprzedmiot wspólny
Przechowywanie surowców i przetworów owocowychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Sommelierstwo 1przedmiot wspólny
Sommelierstwo 2przedmiot wspólny
Szkółkarstwo winorośli i innych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Technologia produkcji wina 1przedmiot wspólny
Technologia produkcji wina 2przedmiot wspólny
Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 1przedmiot wspólny
Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 2przedmiot wspólny
Uprawa winorośli 1przedmiot wspólny
Uprawa winorośli 2przedmiot wspólny
Wina ziołowe i specjalneprzedmiot wspólny
Żywienie roślinprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologia roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny14 / 2
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia spożywczaprzedmiot wspólny6 / 1
Dodatki chemiczne w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka chorób fizjologicznych roślinprzedmiot wspólny15 / 1
Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Drzewa i krzewy ozdobne w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny7 / 2
Obszary wiejskie i ich walory turystyczneprzedmiot wspólny7 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Funkcje muraw i technologie ich zakładaniaprzedmiot wspólny10 / 2
Winnice i sady jako element stabilizacji i ochrony gruntów przed erozjąprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hortiterapiaprzedmiot wspólny19 / 1
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólny19 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria bioreaktorowa w przemyśle winiarskimprzedmiot wspólny5 / 2
Rasy drożdży w winiarstwie, pozyskiwanie i wykorzystanieprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny9 / 2
Roślinne metabolity wtórneprzedmiot wspólny9 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody zagospodarowania wód opadowychprzedmiot wspólny11 / 2
Zrównoważone gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring i diagnostyka szkodników i patogenów winorośliprzedmiot wspólny12 / 1
Szkodniki i patogeny w magazynach i przechowalniach owocówprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitorowanie zagrożeń i wycena szkód w uprawach ogrodniczychprzedmiot wspólny18 / 2
Wycena gruntów i nieruchomościprzedmiot wspólny18 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Owoce i warzywa egzotyczneprzedmiot wspólny16 / 1
Owoce leśne i rośliny przyprawoweprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy odporności roślin na szkodniki i patogenyprzedmiot wspólny20 / 1
Szkodniki i patogeny kwarantannoweprzedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Rośliny ozdobne w otoczeniu winnicyprzedmiot wspólny8 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny4 / 2
Zmiany klimatu i ich konsekwencjeprzedmiot wspólny4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Uprawa grzybów jadalnychprzedmiot wspólny13 / 1
Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców, warzyw i ziółprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwaprzedmiot wspólny17 / 1
Światowy rynek produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny17 / 2