Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy prawa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy prawa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza o społeczeństwie, historia państwa i społeczeństwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowej terminologii prawniczej i modelu prawnego RP.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcie prawa. Definicja struktury normy prawnej. Przepis i system prawa.2
T-W-2Żródła prawa. Pojęcie i system prawa stanowionego w Polsce. Konstytucja i prawodawstwo.2
T-W-3Stosunek prawny i podmioty prawa.2
T-W-4Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa2
T-W-5Systematyka prawa.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A03_W01
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej.
UWW_1A_W21C-1T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A03_U01
Student potrafi korzystać z regulacji prawnych.
UWW_1A_U15C-1T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A03_K01
Student krytycznie ocenia skutki regulacji prawnych.
UWW_1A_K01C-1T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-2S-1
UWW_1A_A03_K02
Student potrafi mysleć i działać w obszarze rozwiązań prawnych.
UWW_1A_K04C-1T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-2S-1
UWW_1A_A03_K03
Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania.
UWW_1A_K05C-1T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A03_W01
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej.
2,0
3,0Student poprawnie definiuje podstawowe zagadnienia.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A03_U01
Student potrafi korzystać z regulacji prawnych.
2,0
3,0Student zna podstawowe definije bez umiejętności analizy faktów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A03_K01
Student krytycznie ocenia skutki regulacji prawnych.
2,0
3,0Student potrafi określić braki występujące w swojej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_A03_K02
Student potrafi mysleć i działać w obszarze rozwiązań prawnych.
2,0
3,0Ma świadomość częściowej odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_A03_K03
Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania.
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozpoznawać i stosować komunikacje w obszarze prawa.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Muras Z., Podstawy prawa, C.H. Beck, Warszawa, 2017
  2. Lewandowski J., Elementy prawa, WSiP, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Nowak M.J., Podstawy prawa w Polsce - Prawo dla nieprawników, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie prawa. Definicja struktury normy prawnej. Przepis i system prawa.2
T-W-2Żródła prawa. Pojęcie i system prawa stanowionego w Polsce. Konstytucja i prawodawstwo.2
T-W-3Stosunek prawny i podmioty prawa.2
T-W-4Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa2
T-W-5Systematyka prawa.2
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A03_W01Student posiada podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowej terminologii prawniczej i modelu prawnego RP.
Treści programoweT-W-4Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa
T-W-2Żródła prawa. Pojęcie i system prawa stanowionego w Polsce. Konstytucja i prawodawstwo.
T-W-5Systematyka prawa.
T-W-3Stosunek prawny i podmioty prawa.
T-W-1Pojęcie prawa. Definicja struktury normy prawnej. Przepis i system prawa.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie definiuje podstawowe zagadnienia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A03_U01Student potrafi korzystać z regulacji prawnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowej terminologii prawniczej i modelu prawnego RP.
Treści programoweT-W-4Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa
T-W-2Żródła prawa. Pojęcie i system prawa stanowionego w Polsce. Konstytucja i prawodawstwo.
T-W-5Systematyka prawa.
T-W-3Stosunek prawny i podmioty prawa.
T-W-1Pojęcie prawa. Definicja struktury normy prawnej. Przepis i system prawa.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe definije bez umiejętności analizy faktów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A03_K01Student krytycznie ocenia skutki regulacji prawnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowej terminologii prawniczej i modelu prawnego RP.
Treści programoweT-W-4Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa
T-W-2Żródła prawa. Pojęcie i system prawa stanowionego w Polsce. Konstytucja i prawodawstwo.
T-W-5Systematyka prawa.
T-W-3Stosunek prawny i podmioty prawa.
T-W-1Pojęcie prawa. Definicja struktury normy prawnej. Przepis i system prawa.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi określić braki występujące w swojej wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A03_K02Student potrafi mysleć i działać w obszarze rozwiązań prawnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowej terminologii prawniczej i modelu prawnego RP.
Treści programoweT-W-4Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa
T-W-2Żródła prawa. Pojęcie i system prawa stanowionego w Polsce. Konstytucja i prawodawstwo.
T-W-5Systematyka prawa.
T-W-3Stosunek prawny i podmioty prawa.
T-W-1Pojęcie prawa. Definicja struktury normy prawnej. Przepis i system prawa.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość częściowej odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A03_K03Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowej terminologii prawniczej i modelu prawnego RP.
Treści programoweT-W-4Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa
T-W-2Żródła prawa. Pojęcie i system prawa stanowionego w Polsce. Konstytucja i prawodawstwo.
T-W-5Systematyka prawa.
T-W-3Stosunek prawny i podmioty prawa.
T-W-1Pojęcie prawa. Definicja struktury normy prawnej. Przepis i system prawa.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozpoznawać i stosować komunikacje w obszarze prawa.
3,5
4,0
4,5
5,0