Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Rasy drożdży w winiarstwie, pozyskiwanie i wykorzystanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rasy drożdży w winiarstwie, pozyskiwanie i wykorzystanie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Cybulska <Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Błaszak <Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 20 1,50,60zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 5 0,50,40zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1mikrobiologia, drożdże winiarskie

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest poznanie mikroorganizmów alkoholowych na przykładzie drożdży. Określenie metabolizmu, rozmnażania, ekologii, morfologii, poznanie cech hodowlanych oraz ich wykorzystania w przemyśle winiarskim.
C-2Zapoznanie się z rodzajami drożdży winiarskich dostępnymi na rynku oraz przygotowanie kultury „matki”

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Omówienie drożdży. Produkty handlowe Hodowle mikroskopowe. Obserwacje mikroskopowe, opis morfologii Drożdze – przygotowanie „matki” zaliczenie5
5
wykłady
T-W-1Drożdże i ich ekologia Morfologia drożdży Cechy hodowlane drożdży Rozmnażanie drożdży Metabolizm drożdży Drożdże w przemyśle winiarskim. Fermentacje i wybór odpowiednich drobnoustrojów. Szczepy drożdży Pozyskiwanie drożdży. Podłoża Wykorzystanie drożdży – przemysł winiarski Zaliczenie20
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczstnictow w zajeciach5
A-A-2praca laboratoryjna5
A-A-3obserwacje mikroskopowe drożdzy handlowych i przygotwanie kultur "zaczynowych"5
15
wykłady
A-W-1uczstnictw w zajęciach20
A-W-2dyskusja20
A-W-3studuiowanie literatury branżowej5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny), metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i pokazowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O02-1_W01
Student ma wiedzę z zakrsu mikrobiologii w tym prcesów fermentacji alkoholowej. Posiada więdzę na temat drożdzy winiarskich, ras, oraz ich wykorzystnai w przemysłe.
UWW_1A_W11C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O02-1_U01
posiadanie umiejętnosci prowadzenia fermentacji alkoholowej i doboru ras drożdzy
UWW_1A_U12C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O02-1_K01
Student posiada kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiajacych prowadzenie produkcji win i doboru poszczególnych elemntów w optymalizacji tego procesu
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O02-1_W01
Student ma wiedzę z zakrsu mikrobiologii w tym prcesów fermentacji alkoholowej. Posiada więdzę na temat drożdzy winiarskich, ras, oraz ich wykorzystnai w przemysłe.
2,0Brak podstawowej wiedzy z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
3,0Podstawowa wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
3,5Podstawowa wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
4,0Poszerzona wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
4,5Poszerzona wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
5,0Szeroka wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O02-1_U01
posiadanie umiejętnosci prowadzenia fermentacji alkoholowej i doboru ras drożdzy
2,0
3,0podstawowa umiejętnośc technologiczna prowadzenia fermentacji wina oraz znjomość specyfiki drobnoustrojów wykorzystywanych w procesie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O02-1_K01
Student posiada kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiajacych prowadzenie produkcji win i doboru poszczególnych elemntów w optymalizacji tego procesu
2,0
3,0podstawowe kompetencje z prowadzenia produkcji i procesu, doboru surowców i ras drożdży w wytwarzaniu produktów winiarskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bednarski W. Reps, Biotechnologia żywności, Wydawn. Naukowo – Techniczne W-wa, 2001
  2. Chmiel A., Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa., 2001
  3. Pogorzelski E., Technologia winiarstwa owocowego i gronowego, wyd. Sigma NOT, 1998
  4. J. Halliday, H. Johnson, Wino, sztuka i nauka, wyd. ISKRY, 2006
  5. Cieślak J., Domowy wyrób win, Księgarska Olesiejuk Spółka z o.o. S.K.A, 2013

Literatura dodatkowa

  1. White Chris 2010, Yeast., The Practical Guide to Beer Fermentation, GAZELLE BOOK SERVICES, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Omówienie drożdży. Produkty handlowe Hodowle mikroskopowe. Obserwacje mikroskopowe, opis morfologii Drożdze – przygotowanie „matki” zaliczenie5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Drożdże i ich ekologia Morfologia drożdży Cechy hodowlane drożdży Rozmnażanie drożdży Metabolizm drożdży Drożdże w przemyśle winiarskim. Fermentacje i wybór odpowiednich drobnoustrojów. Szczepy drożdży Pozyskiwanie drożdży. Podłoża Wykorzystanie drożdży – przemysł winiarski Zaliczenie20
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczstnictow w zajeciach5
A-A-2praca laboratoryjna5
A-A-3obserwacje mikroskopowe drożdzy handlowych i przygotwanie kultur "zaczynowych"5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczstnictw w zajęciach20
A-W-2dyskusja20
A-W-3studuiowanie literatury branżowej5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O02-1_W01Student ma wiedzę z zakrsu mikrobiologii w tym prcesów fermentacji alkoholowej. Posiada więdzę na temat drożdzy winiarskich, ras, oraz ich wykorzystnai w przemysłe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W11student ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej oraz w produkcji wina
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest poznanie mikroorganizmów alkoholowych na przykładzie drożdży. Określenie metabolizmu, rozmnażania, ekologii, morfologii, poznanie cech hodowlanych oraz ich wykorzystania w przemyśle winiarskim.
C-2Zapoznanie się z rodzajami drożdży winiarskich dostępnymi na rynku oraz przygotowanie kultury „matki”
Treści programoweT-W-1Drożdże i ich ekologia Morfologia drożdży Cechy hodowlane drożdży Rozmnażanie drożdży Metabolizm drożdży Drożdże w przemyśle winiarskim. Fermentacje i wybór odpowiednich drobnoustrojów. Szczepy drożdży Pozyskiwanie drożdży. Podłoża Wykorzystanie drożdży – przemysł winiarski Zaliczenie
T-A-1Omówienie drożdży. Produkty handlowe Hodowle mikroskopowe. Obserwacje mikroskopowe, opis morfologii Drożdze – przygotowanie „matki” zaliczenie
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny), metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i pokazowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowej wiedzy z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
3,0Podstawowa wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
3,5Podstawowa wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
4,0Poszerzona wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
4,5Poszerzona wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
5,0Szeroka wiedza z mikrobiologii w zakresie fermentacji alkoholowej. Drożdze, charaktyrystyka i wykorzystnaie w produkcji wina.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O02-1_U01posiadanie umiejętnosci prowadzenia fermentacji alkoholowej i doboru ras drożdzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest poznanie mikroorganizmów alkoholowych na przykładzie drożdży. Określenie metabolizmu, rozmnażania, ekologii, morfologii, poznanie cech hodowlanych oraz ich wykorzystania w przemyśle winiarskim.
C-2Zapoznanie się z rodzajami drożdży winiarskich dostępnymi na rynku oraz przygotowanie kultury „matki”
Treści programoweT-W-1Drożdże i ich ekologia Morfologia drożdży Cechy hodowlane drożdży Rozmnażanie drożdży Metabolizm drożdży Drożdże w przemyśle winiarskim. Fermentacje i wybór odpowiednich drobnoustrojów. Szczepy drożdży Pozyskiwanie drożdży. Podłoża Wykorzystanie drożdży – przemysł winiarski Zaliczenie
T-A-1Omówienie drożdży. Produkty handlowe Hodowle mikroskopowe. Obserwacje mikroskopowe, opis morfologii Drożdze – przygotowanie „matki” zaliczenie
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny), metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i pokazowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0podstawowa umiejętnośc technologiczna prowadzenia fermentacji wina oraz znjomość specyfiki drobnoustrojów wykorzystywanych w procesie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O02-1_K01Student posiada kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiajacych prowadzenie produkcji win i doboru poszczególnych elemntów w optymalizacji tego procesu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest poznanie mikroorganizmów alkoholowych na przykładzie drożdży. Określenie metabolizmu, rozmnażania, ekologii, morfologii, poznanie cech hodowlanych oraz ich wykorzystania w przemyśle winiarskim.
C-2Zapoznanie się z rodzajami drożdży winiarskich dostępnymi na rynku oraz przygotowanie kultury „matki”
Treści programoweT-W-1Drożdże i ich ekologia Morfologia drożdży Cechy hodowlane drożdży Rozmnażanie drożdży Metabolizm drożdży Drożdże w przemyśle winiarskim. Fermentacje i wybór odpowiednich drobnoustrojów. Szczepy drożdży Pozyskiwanie drożdży. Podłoża Wykorzystanie drożdży – przemysł winiarski Zaliczenie
T-A-1Omówienie drożdży. Produkty handlowe Hodowle mikroskopowe. Obserwacje mikroskopowe, opis morfologii Drożdze – przygotowanie „matki” zaliczenie
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny), metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i pokazowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0podstawowe kompetencje z prowadzenia produkcji i procesu, doboru surowców i ras drożdży w wytwarzaniu produktów winiarskich
3,5
4,0
4,5
5,0