Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców, warzyw i ziół:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców, warzyw i ziół
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy produkcji ogrodniczej, biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie gatunków owoców , warzyw i ziół o szczególnych właściwościach odżywczych i zdrowotnych
C-2Charakterystyka związków odżywczych i biologicznie czynnych występujących w płodach ogrodniczych
C-3Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, uwzględniających w codziennej diecie owoce, warzywa, zioła i przyprawy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Owoce , warzywa i zioła w codziennej diecie, ich miejsce w piramidzie żywienia i zastosowanie kulinarne w różnych kulturach.15
15
wykłady
T-W-1Wartość odżywcza owoców, warzyw i ziół, ich właściwości dietetyczne wynikające z zawartości w związków biologicznie czynnych.10
T-W-2Biologia i wykorzystanie kulinarne mniej znanych owoców, warzyw i ziół i przypraw.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Wykonanie badań ankietowych10
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury i przygotowanie do zaliczenia wykładów10
A-W-3Konsultacje5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Metody aktywizujące - ankieta, dyskusja
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film, materiał roślinny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie pisemne z wyników badań ankietowych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O10-2_W01
Student posiada wiedzę na temat wartości odżywczej i związków biologicznie czynnych występujących w owocach, warzywach i ziołach.
UWW_1A_W14, UWW_1A_W13, UWW_1A_W01C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O10-2_U01
Student potrafi wykorzystać różne gatunki owoców, warzyw, ziół i przypraw w swojej codziennej diecie.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U03, UWW_1A_U12, UWW_1A_U13C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O10-2_K01
student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych zwiazanych z oceną własciwości dietetycznych i leczniczych
UWW_1A_K02C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O10-2_W01
Student posiada wiedzę na temat wartości odżywczej i związków biologicznie czynnych występujących w owocach, warzywach i ziołach.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat wartości odżywczej i związków biologicznie czynnych występujących w owocach, warzywach i ziołach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O10-2_U01
Student potrafi wykorzystać różne gatunki owoców, warzyw, ziół i przypraw w swojej codziennej diecie.
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać różne gatunki owoców, warzyw, ziół i przypraw w swojej codziennej diecie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O10-2_K01
student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych zwiazanych z oceną własciwości dietetycznych i leczniczych
2,0
3,0Student wykazuje zainteresowanie literaturą podstawową. Poszukuje w niej możliwości rozwiązania problemów i przygotowuje proste zadania nt. właściwośći dietetycznych i leczniczych owoców i warzyw. Bierze udział w dyskusji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., Wartość spożywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw., PZWL, W-wa, 2012
  2. Pitchford P., Odżywianie dla zdrowia., Galaktyka Sp. z o.o., 2013
  3. Aszkiewicz E., Warzywa źródło witamin., PWRiL, Poznań, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., Tabele składu i wartości odżywczej żywności., PZWL, W-wa, 2005
  2. Wilska-Jeszka J., Polifenole, glukozynolany i inne związki prozdrowotne i antyżywieniowe. Chemia żywności t. 1. Składniki żywności. (red. Z Sikorski), Wyd. Nauk-Tech., W-wa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Owoce , warzywa i zioła w codziennej diecie, ich miejsce w piramidzie żywienia i zastosowanie kulinarne w różnych kulturach.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wartość odżywcza owoców, warzyw i ziół, ich właściwości dietetyczne wynikające z zawartości w związków biologicznie czynnych.10
T-W-2Biologia i wykorzystanie kulinarne mniej znanych owoców, warzyw i ziół i przypraw.5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Wykonanie badań ankietowych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury i przygotowanie do zaliczenia wykładów10
A-W-3Konsultacje5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O10-2_W01Student posiada wiedzę na temat wartości odżywczej i związków biologicznie czynnych występujących w owocach, warzywach i ziołach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
Cel przedmiotuC-2Charakterystyka związków odżywczych i biologicznie czynnych występujących w płodach ogrodniczych
C-1Poznanie gatunków owoców , warzyw i ziół o szczególnych właściwościach odżywczych i zdrowotnych
C-3Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, uwzględniających w codziennej diecie owoce, warzywa, zioła i przyprawy
Treści programoweT-W-1Wartość odżywcza owoców, warzyw i ziół, ich właściwości dietetyczne wynikające z zawartości w związków biologicznie czynnych.
T-W-2Biologia i wykorzystanie kulinarne mniej znanych owoców, warzyw i ziół i przypraw.
T-A-1Owoce , warzywa i zioła w codziennej diecie, ich miejsce w piramidzie żywienia i zastosowanie kulinarne w różnych kulturach.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metody aktywizujące - ankieta, dyskusja
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film, materiał roślinny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie pisemne z wyników badań ankietowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat wartości odżywczej i związków biologicznie czynnych występujących w owocach, warzywach i ziołach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O10-2_U01Student potrafi wykorzystać różne gatunki owoców, warzyw, ziół i przypraw w swojej codziennej diecie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Charakterystyka związków odżywczych i biologicznie czynnych występujących w płodach ogrodniczych
C-1Poznanie gatunków owoców , warzyw i ziół o szczególnych właściwościach odżywczych i zdrowotnych
C-3Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, uwzględniających w codziennej diecie owoce, warzywa, zioła i przyprawy
Treści programoweT-W-1Wartość odżywcza owoców, warzyw i ziół, ich właściwości dietetyczne wynikające z zawartości w związków biologicznie czynnych.
T-W-2Biologia i wykorzystanie kulinarne mniej znanych owoców, warzyw i ziół i przypraw.
T-A-1Owoce , warzywa i zioła w codziennej diecie, ich miejsce w piramidzie żywienia i zastosowanie kulinarne w różnych kulturach.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metody aktywizujące - ankieta, dyskusja
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film, materiał roślinny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie pisemne z wyników badań ankietowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać różne gatunki owoców, warzyw, ziół i przypraw w swojej codziennej diecie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O10-2_K01student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych zwiazanych z oceną własciwości dietetycznych i leczniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-2Charakterystyka związków odżywczych i biologicznie czynnych występujących w płodach ogrodniczych
C-1Poznanie gatunków owoców , warzyw i ziół o szczególnych właściwościach odżywczych i zdrowotnych
C-3Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, uwzględniających w codziennej diecie owoce, warzywa, zioła i przyprawy
Treści programoweT-W-1Wartość odżywcza owoców, warzyw i ziół, ich właściwości dietetyczne wynikające z zawartości w związków biologicznie czynnych.
T-W-2Biologia i wykorzystanie kulinarne mniej znanych owoców, warzyw i ziół i przypraw.
T-A-1Owoce , warzywa i zioła w codziennej diecie, ich miejsce w piramidzie żywienia i zastosowanie kulinarne w różnych kulturach.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metody aktywizujące - ankieta, dyskusja
M-3Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film, materiał roślinny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie pisemne z wyników badań ankietowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje zainteresowanie literaturą podstawową. Poszukuje w niej możliwości rozwiązania problemów i przygotowuje proste zadania nt. właściwośći dietetycznych i leczniczych owoców i warzyw. Bierze udział w dyskusji.
3,5
4,0
4,5
5,0