Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Ampelografia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ampelografia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 10 1,00,15zaliczenie
zajęcia terenoweT5 10 0,80,14zaliczenie
wykładyW5 20 1,20,51egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 20 1,00,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza z zakresu botaniki, fitogeografii, biochemii, podstaw ogrodnictwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1nabycie wiedzy o podstawowych gatunkach oraz najważniejszych gospodarczo odmianach winorośli i ich wymaganiach
C-2nabycie umiejętności rozpoznawania najważniejszych odmian winorośli

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach czerwonych. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach białych. Charakterystyka odmian deserowych.20
20
laboratoria
T-L-1Idnentyfikacja i oznaczanie cech odmianowych wybranych odmian winorośli10
10
zajęcia terenowe
T-T-1budowa krzewu winorośli, cechy odmianowe wybranych odmian winorośli10
10
wykłady
T-W-1Charakterystyka i systematyka rodzaju Vitis. Budowa krzewu winorośli. Wzrost, rozwój i fazy fenologiczne. Szczegółowa charakterystyka Vitis vinifera L. oraz pozostałych najważniejszych gatunków winorośli. Cechy odmianowe i klasyfikacja pomologiczna. Ogólna charakterystyka odmian - cechy morfologiczne, właściwości biologiczne i cechy produkcyjne. Pochodzenie najważniejszych odmian. Mieszańce międzygatunkowe. Odmiany do uprawy w warunkach Polski i Pomorza Zachodniego.20
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-L-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2studiowanie literatury przedmiotu10
A-T-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu4
24
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
36

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C27_W01
student ma wiedzę o gatunkach i odmianach winorośli, zna i ch pochodzenie, cechy, wymagania oraz przeznaczenie.
UWW_1A_W15, UWW_1A_W14, UWW_1A_W03C-2, C-1T-L-1, T-T-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C27_U01
student ma umiejętność rozpoznawania odmian winorośli
UWW_1A_U03, UWW_1A_U13C-2T-L-1, T-T-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
UWW_1A_C27_U02
student dokonuje doboru odmian w zależności od warunków uprawy i przeznaczenia owoców
UWW_1A_U09, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-1T-T-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C27_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z odpowiednim doborem odmian winorośli
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-2, C-1T-L-1, T-T-1, T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C27_W01
student ma wiedzę o gatunkach i odmianach winorośli, zna i ch pochodzenie, cechy, wymagania oraz przeznaczenie.
2,0
3,0student ma dostateczną wiedzę o gatunkach i odmianach winorośli, i ch pochodzeniu, cechach, wymaganiach oraz przeznaczeniu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C27_U01
student ma umiejętność rozpoznawania odmian winorośli
2,0
3,0student rozpoznaje podstawowe odmiany winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C27_U02
student dokonuje doboru odmian w zależności od warunków uprawy i przeznaczenia owoców
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym dokonuje doboru odmian w zależności od warunków uprawy i przeznaczenia owoców
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C27_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z odpowiednim doborem odmian winorośli
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z doborem odmian winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Sękowski B., Myśliwiec R., 101 odmian winorośli do uprawy w Polsce, PWN, 1996
 2. Myśliwiec R., Winorośl, Wydawnictwo działkowiec, Warszawa, 2007
 3. Lisek J., Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej, Hortpress, 2013
 4. Myśliwiec R., Uprawa winorośli, PWRiL, Warszawa, 2013
 5. Lisek J., Winorośl - zeszyty pomologiczne, Sierniewice, 1995
 6. Rejman A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
 7. Żurawicz E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Carmenere C., Madevon D., Madevon P., Wina - wszystko co chciałbyś wiedzieć o produkcji, gatunkach i ich geografii, International Publishing Service Sp. z o.o., Warszawa, 1999
 2. Fischer Ch., Wina -Leksykon Daumonta, Wydawnictwo Olesiejuk, 2009
 3. Geiger Croci Ursula, Wina czerwone, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa, 2000
 4. Knoll Rudolf, Schweizer Ulrich, Wina białe, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach czerwonych. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach białych. Charakterystyka odmian deserowych.20
20

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Idnentyfikacja i oznaczanie cech odmianowych wybranych odmian winorośli10
10

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1budowa krzewu winorośli, cechy odmianowe wybranych odmian winorośli10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka i systematyka rodzaju Vitis. Budowa krzewu winorośli. Wzrost, rozwój i fazy fenologiczne. Szczegółowa charakterystyka Vitis vinifera L. oraz pozostałych najważniejszych gatunków winorośli. Cechy odmianowe i klasyfikacja pomologiczna. Ogólna charakterystyka odmian - cechy morfologiczne, właściwości biologiczne i cechy produkcyjne. Pochodzenie najważniejszych odmian. Mieszańce międzygatunkowe. Odmiany do uprawy w warunkach Polski i Pomorza Zachodniego.20
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-L-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2studiowanie literatury przedmiotu10
A-T-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu4
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C27_W01student ma wiedzę o gatunkach i odmianach winorośli, zna i ch pochodzenie, cechy, wymagania oraz przeznaczenie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W03student ma wiedzę z zakresu botaniki, niezbędną do rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji oraz obejmującej systematykę roślin, ich pochodzenie i fitogeografię
Cel przedmiotuC-2nabycie umiejętności rozpoznawania najważniejszych odmian winorośli
C-1nabycie wiedzy o podstawowych gatunkach oraz najważniejszych gospodarczo odmianach winorośli i ich wymaganiach
Treści programoweT-L-1Idnentyfikacja i oznaczanie cech odmianowych wybranych odmian winorośli
T-T-1budowa krzewu winorośli, cechy odmianowe wybranych odmian winorośli
T-W-1Charakterystyka i systematyka rodzaju Vitis. Budowa krzewu winorośli. Wzrost, rozwój i fazy fenologiczne. Szczegółowa charakterystyka Vitis vinifera L. oraz pozostałych najważniejszych gatunków winorośli. Cechy odmianowe i klasyfikacja pomologiczna. Ogólna charakterystyka odmian - cechy morfologiczne, właściwości biologiczne i cechy produkcyjne. Pochodzenie najważniejszych odmian. Mieszańce międzygatunkowe. Odmiany do uprawy w warunkach Polski i Pomorza Zachodniego.
T-A-1Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach czerwonych. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach białych. Charakterystyka odmian deserowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną wiedzę o gatunkach i odmianach winorośli, i ch pochodzeniu, cechach, wymaganiach oraz przeznaczeniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C27_U01student ma umiejętność rozpoznawania odmian winorośli
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2nabycie umiejętności rozpoznawania najważniejszych odmian winorośli
Treści programoweT-L-1Idnentyfikacja i oznaczanie cech odmianowych wybranych odmian winorośli
T-T-1budowa krzewu winorośli, cechy odmianowe wybranych odmian winorośli
T-W-1Charakterystyka i systematyka rodzaju Vitis. Budowa krzewu winorośli. Wzrost, rozwój i fazy fenologiczne. Szczegółowa charakterystyka Vitis vinifera L. oraz pozostałych najważniejszych gatunków winorośli. Cechy odmianowe i klasyfikacja pomologiczna. Ogólna charakterystyka odmian - cechy morfologiczne, właściwości biologiczne i cechy produkcyjne. Pochodzenie najważniejszych odmian. Mieszańce międzygatunkowe. Odmiany do uprawy w warunkach Polski i Pomorza Zachodniego.
T-A-1Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach czerwonych. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach białych. Charakterystyka odmian deserowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozpoznaje podstawowe odmiany winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C27_U02student dokonuje doboru odmian w zależności od warunków uprawy i przeznaczenia owoców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy o podstawowych gatunkach oraz najważniejszych gospodarczo odmianach winorośli i ich wymaganiach
Treści programoweT-T-1budowa krzewu winorośli, cechy odmianowe wybranych odmian winorośli
T-W-1Charakterystyka i systematyka rodzaju Vitis. Budowa krzewu winorośli. Wzrost, rozwój i fazy fenologiczne. Szczegółowa charakterystyka Vitis vinifera L. oraz pozostałych najważniejszych gatunków winorośli. Cechy odmianowe i klasyfikacja pomologiczna. Ogólna charakterystyka odmian - cechy morfologiczne, właściwości biologiczne i cechy produkcyjne. Pochodzenie najważniejszych odmian. Mieszańce międzygatunkowe. Odmiany do uprawy w warunkach Polski i Pomorza Zachodniego.
T-A-1Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach czerwonych. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach białych. Charakterystyka odmian deserowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym dokonuje doboru odmian w zależności od warunków uprawy i przeznaczenia owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C27_K01student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z odpowiednim doborem odmian winorośli
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2nabycie umiejętności rozpoznawania najważniejszych odmian winorośli
C-1nabycie wiedzy o podstawowych gatunkach oraz najważniejszych gospodarczo odmianach winorośli i ich wymaganiach
Treści programoweT-L-1Idnentyfikacja i oznaczanie cech odmianowych wybranych odmian winorośli
T-T-1budowa krzewu winorośli, cechy odmianowe wybranych odmian winorośli
T-W-1Charakterystyka i systematyka rodzaju Vitis. Budowa krzewu winorośli. Wzrost, rozwój i fazy fenologiczne. Szczegółowa charakterystyka Vitis vinifera L. oraz pozostałych najważniejszych gatunków winorośli. Cechy odmianowe i klasyfikacja pomologiczna. Ogólna charakterystyka odmian - cechy morfologiczne, właściwości biologiczne i cechy produkcyjne. Pochodzenie najważniejszych odmian. Mieszańce międzygatunkowe. Odmiany do uprawy w warunkach Polski i Pomorza Zachodniego.
T-A-1Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach czerwonych. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian przetwórczych o owocach białych. Charakterystyka odmian deserowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z doborem odmian winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0