Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Sommelierstwo 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sommelierstwo 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 10 1,00,49zaliczenie
wykładyW6 10 1,00,51egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i wymaganiach siedliskowych winorośli i sposobach produkcji win.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z typologią win.
C-2zapoznanie z budową wina.
C-3Zaznajomienie studenta z zasadami doboru win do potraw i okoliczności
C-4Zapoznanie ze sposobami oceny win.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Degustacja opisowa i w ciemno, analiza wzrokowa, analiza zapachu i smaku5
T-L-2Cele i etapy dekantowania2
T-L-3Degustacje analityczne z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.3
10
wykłady
T-W-1Informacje z etykiety na butelce. Klasyfikacja jakościowa win3
T-W-2Zasady profesjonalnej degustacji win. Zasady serwowania i przechowywania win. Dekantacja. Kieliszki i karafki do wina. Serwis win.4
T-W-3Dobór win do potraw3
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2przygotowanie do zaliczenia8
A-L-3Konsultacje8
A-L-4studiowanie literatury z zakresu przedmiotu4
30
wykłady
A-W-1konsultacje8
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
A-W-4Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C32_W01
Zna podstawy sztuki somalierskiej. Umie określić jakość wina i zna sposób jego serwowania
UWW_1A_W19, UWW_1A_W20, UWW_1A_W18, UWW_1A_W14C-3, C-4, C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-L-2, T-L-1, T-L-3M-4, M-3, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C32_U01
Umie ocenić wino
UWW_1A_U03, UWW_1A_U12, UWW_1A_U13C-2T-W-1M-4, M-3, M-2, M-1S-1
UWW_1A_C32_U02
Potrafi serwować wino
UWW_1A_U12, UWW_1A_U10, UWW_1A_U11C-4T-W-1M-4, M-3, M-2, M-1S-1
UWW_1A_C32_U03
Potrafi dopasować wino do posiłku
UWW_1A_U12C-3, C-4, C-1T-W-3M-4, M-3, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C32_K01
Jest zorientowany w aktualnych preferencjach konsumentów.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-3, C-4, C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-4, M-3, M-2, M-1S-1
UWW_1A_C32_K02
Potrafi zorganizować pracę w zespole.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K04C-3, C-4, C-1T-L-2, T-L-1, T-L-3M-4, M-3, M-2, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C32_W01
Zna podstawy sztuki somalierskiej. Umie określić jakość wina i zna sposób jego serwowania
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C32_U01
Umie ocenić wino
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C32_U02
Potrafi serwować wino
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność prowadzenia dokumentacji
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C32_U03
Potrafi dopasować wino do posiłku
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność oceniania wina
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C32_K01
Jest zorientowany w aktualnych preferencjach konsumentów.
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych preferencjach konsumentów
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C32_K02
Potrafi zorganizować pracę w zespole.
2,0
3,0student stara się pracować w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Caroline Darbonne, Pascal, Harmonia smaków, Wina i potrawy
  2. Ed McCarty, Style i smaki wina
  3. Prange T., Zawód sommelier, Magazyn Wino, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Luis Tomas, Melgar Gil, Encyklopedia wina, Świat Win

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Degustacja opisowa i w ciemno, analiza wzrokowa, analiza zapachu i smaku5
T-L-2Cele i etapy dekantowania2
T-L-3Degustacje analityczne z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.3
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Informacje z etykiety na butelce. Klasyfikacja jakościowa win3
T-W-2Zasady profesjonalnej degustacji win. Zasady serwowania i przechowywania win. Dekantacja. Kieliszki i karafki do wina. Serwis win.4
T-W-3Dobór win do potraw3
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2przygotowanie do zaliczenia8
A-L-3Konsultacje8
A-L-4studiowanie literatury z zakresu przedmiotu4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1konsultacje8
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
A-W-4Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C32_W01Zna podstawy sztuki somalierskiej. Umie określić jakość wina i zna sposób jego serwowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W19student ma wiedzę dotyczącą znaczenia winorośli i wina w gospodarce, kulturze, tradycji i historii
UWW_1A_W20ma wiedzę na temat klasyfikacji, doboru i sposobu podawania win
UWW_1A_W18student posiada wiedzę na temat technologii produkcji i oceny win
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie studenta z zasadami doboru win do potraw i okoliczności
C-4Zapoznanie ze sposobami oceny win.
C-1Zapoznanie studenta z typologią win.
Treści programoweT-W-3Dobór win do potraw
T-W-1Informacje z etykiety na butelce. Klasyfikacja jakościowa win
T-W-2Zasady profesjonalnej degustacji win. Zasady serwowania i przechowywania win. Dekantacja. Kieliszki i karafki do wina. Serwis win.
T-L-2Cele i etapy dekantowania
T-L-1Degustacja opisowa i w ciemno, analiza wzrokowa, analiza zapachu i smaku
T-L-3Degustacje analityczne z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C32_U01Umie ocenić wino
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z budową wina.
Treści programoweT-W-1Informacje z etykiety na butelce. Klasyfikacja jakościowa win
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C32_U02Potrafi serwować wino
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie ze sposobami oceny win.
Treści programoweT-W-1Informacje z etykiety na butelce. Klasyfikacja jakościowa win
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność prowadzenia dokumentacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C32_U03Potrafi dopasować wino do posiłku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie studenta z zasadami doboru win do potraw i okoliczności
C-4Zapoznanie ze sposobami oceny win.
C-1Zapoznanie studenta z typologią win.
Treści programoweT-W-3Dobór win do potraw
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność oceniania wina
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C32_K01Jest zorientowany w aktualnych preferencjach konsumentów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie studenta z zasadami doboru win do potraw i okoliczności
C-4Zapoznanie ze sposobami oceny win.
C-1Zapoznanie studenta z typologią win.
Treści programoweT-W-3Dobór win do potraw
T-W-1Informacje z etykiety na butelce. Klasyfikacja jakościowa win
T-W-2Zasady profesjonalnej degustacji win. Zasady serwowania i przechowywania win. Dekantacja. Kieliszki i karafki do wina. Serwis win.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych preferencjach konsumentów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C32_K02Potrafi zorganizować pracę w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie studenta z zasadami doboru win do potraw i okoliczności
C-4Zapoznanie ze sposobami oceny win.
C-1Zapoznanie studenta z typologią win.
Treści programoweT-L-2Cele i etapy dekantowania
T-L-1Degustacja opisowa i w ciemno, analiza wzrokowa, analiza zapachu i smaku
T-L-3Degustacje analityczne z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student stara się pracować w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0