Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Dodatki chemiczne w przemyśle spożywczym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dodatki chemiczne w przemyśle spożywczym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Hanna Siwek <Hanna.Siwek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Gałczyńska <Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl>, Małgorzata Włodarczyk <Malgorzata.Wlodarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii ogólnej i organicznej na poziomie akademickim

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z systemem klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rolą i celowością zastosowania związków chemicznych, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi substancji dodatkowych w żywności. Wskazanie zagrożeń oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Konserwacja i barwienie żywności historycznie. Kategorie dodatków do żywności Składniki naturalne Dodatki uzupełniające4
T-W-2Charakterystyka, matody oznaczania, przykłady substancji dodatkowych: barwniki, substancje zapachowe i ich rozpuszczalniki, substancje konserwujące, efektywność działania konserwantów - wpływ pH, przeciwutleniacze i synergenty, kwasy, zasady, sole, substancje stabilizujące i emulgujące, substancje zagęszczające, substancje klarujące, substancje wzmacniające smak i zapach, substancje słodzące.8
T-W-3Wpływ dodatków na organizm ludzki. Zasady dopuszczania substancji dodatkowych - ustawodawstwo i kontrola.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Utrwalenie materiału i przygotowanie do zaliczenia10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych multimedialny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O03-2_W01
Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna główne uregulowania prawne dotyczące substancji dodatkowych w żywności, zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
UWW_1A_W17, UWW_1A_W01C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O03-2_U01
Student analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
UWW_1A_U12, UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O03-2_K01
Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania zwiazane ze stosowaniem dodatków do żywności, przestrzega zasady etyki zawodowej
UWW_1A_K05C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O03-2_W01
Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna główne uregulowania prawne dotyczące substancji dodatkowych w żywności, zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
2,0
3,0Student w niewielkim stopniu zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, częsciowo rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, w niweielkim stopniu zna główne uregulowania prawne dotyczące substancji dodatkowych w żywności, częsciowo zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
3,5Student w pewnym stopniu zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, częsciowo rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, w niweielkim stopniu zna główne uregulowania prawne dotyczące substancji dodatkowych w żywności, częsciowo zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
4,0Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, częsciowo rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna wiekszośc głównych uregulowań prawne dotyczących substancji dodatkowych w żywności, częsciowo zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
4,5Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna wiekszośc głównych uregulowań prawne dotyczących substancji dodatkowych w żywności, częsciowo zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
5,0Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna wiekszośc głównych uregulowań prawne dotyczących substancji dodatkowych w żywności, zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O03-2_U01
Student analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
2,0
3,0Student w niewielkim stopniu analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
3,5Student w dostatecznym stopniu analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
4,0Student dla większości przypadków analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
4,5Student zazwyczaj analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
5,0Student analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O03-2_K01
Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania zwiazane ze stosowaniem dodatków do żywności, przestrzega zasady etyki zawodowej
2,0
3,0Student bierze częściową odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, zazwyczaj przestrzega zasady etyki zawodowej w stopniu dostatecznym
3,5Student zazwyczaj bierze odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, zazwyczaj przestrzega zasady etyki zawodowej w stopniu dostatecznym
4,0Student bierze w większosci przypadków odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, zazwyczaj przestrzega zasady etyki zawodowe
4,5Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, zazwyczaj przestrzega zasady etyki zawodowe
5,0Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, przestrzega zasady etyki zawodowe

Literatura podstawowa

  1. Gertig H, Duda G., Żywność a zdrowie i prawo, PZWL, Warszawa, 2004
  2. Sikorski Z, Chemia żywności tom 1 - składniki żywności, WNT, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Morrison R. T., Boyd R.T, Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2013
  2. Grimm H., U., Chemia w pożywieniu Jak działają dodatki do żywności i dlaczego nam szkodzą, Wydawnictwo-vital, Białystok, 2014

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Konserwacja i barwienie żywności historycznie. Kategorie dodatków do żywności Składniki naturalne Dodatki uzupełniające4
T-W-2Charakterystyka, matody oznaczania, przykłady substancji dodatkowych: barwniki, substancje zapachowe i ich rozpuszczalniki, substancje konserwujące, efektywność działania konserwantów - wpływ pH, przeciwutleniacze i synergenty, kwasy, zasady, sole, substancje stabilizujące i emulgujące, substancje zagęszczające, substancje klarujące, substancje wzmacniające smak i zapach, substancje słodzące.8
T-W-3Wpływ dodatków na organizm ludzki. Zasady dopuszczania substancji dodatkowych - ustawodawstwo i kontrola.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Utrwalenie materiału i przygotowanie do zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O03-2_W01Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna główne uregulowania prawne dotyczące substancji dodatkowych w żywności, zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W17student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania winogron i innych produktów ogrodniczych
UWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systemem klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rolą i celowością zastosowania związków chemicznych, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi substancji dodatkowych w żywności. Wskazanie zagrożeń oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu.
Treści programoweT-W-3Wpływ dodatków na organizm ludzki. Zasady dopuszczania substancji dodatkowych - ustawodawstwo i kontrola.
T-W-1Konserwacja i barwienie żywności historycznie. Kategorie dodatków do żywności Składniki naturalne Dodatki uzupełniające
T-W-2Charakterystyka, matody oznaczania, przykłady substancji dodatkowych: barwniki, substancje zapachowe i ich rozpuszczalniki, substancje konserwujące, efektywność działania konserwantów - wpływ pH, przeciwutleniacze i synergenty, kwasy, zasady, sole, substancje stabilizujące i emulgujące, substancje zagęszczające, substancje klarujące, substancje wzmacniające smak i zapach, substancje słodzące.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych multimedialny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w niewielkim stopniu zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, częsciowo rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, w niweielkim stopniu zna główne uregulowania prawne dotyczące substancji dodatkowych w żywności, częsciowo zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
3,5Student w pewnym stopniu zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, częsciowo rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, w niweielkim stopniu zna główne uregulowania prawne dotyczące substancji dodatkowych w żywności, częsciowo zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
4,0Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, częsciowo rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna wiekszośc głównych uregulowań prawne dotyczących substancji dodatkowych w żywności, częsciowo zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
4,5Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna wiekszośc głównych uregulowań prawne dotyczących substancji dodatkowych w żywności, częsciowo zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
5,0Student zna podstawowe systemy klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rozumie problematykę oraz celowość zastosowania związków chemicznych, zna wiekszośc głównych uregulowań prawne dotyczących substancji dodatkowych w żywności, zna podstawowe zagrożenia oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu,
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O03-2_U01Student analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systemem klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rolą i celowością zastosowania związków chemicznych, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi substancji dodatkowych w żywności. Wskazanie zagrożeń oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu.
Treści programoweT-W-3Wpływ dodatków na organizm ludzki. Zasady dopuszczania substancji dodatkowych - ustawodawstwo i kontrola.
T-W-1Konserwacja i barwienie żywności historycznie. Kategorie dodatków do żywności Składniki naturalne Dodatki uzupełniające
T-W-2Charakterystyka, matody oznaczania, przykłady substancji dodatkowych: barwniki, substancje zapachowe i ich rozpuszczalniki, substancje konserwujące, efektywność działania konserwantów - wpływ pH, przeciwutleniacze i synergenty, kwasy, zasady, sole, substancje stabilizujące i emulgujące, substancje zagęszczające, substancje klarujące, substancje wzmacniające smak i zapach, substancje słodzące.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych multimedialny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w niewielkim stopniu analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
3,5Student w dostatecznym stopniu analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
4,0Student dla większości przypadków analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
4,5Student zazwyczaj analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
5,0Student analizuje oraz weryfikuje celowość wzbogacania żywności przez producentów branży spożywczej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O03-2_K01Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania zwiazane ze stosowaniem dodatków do żywności, przestrzega zasady etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systemem klasyfikacji substancji dodawanych do żywności, rolą i celowością zastosowania związków chemicznych, uregulowaniami prawnymi dotyczącymi substancji dodatkowych w żywności. Wskazanie zagrożeń oraz korzyści dla organizmu ludzkiego wynikające z obecności dodatkowych substancji w pożywieniu.
Treści programoweT-W-3Wpływ dodatków na organizm ludzki. Zasady dopuszczania substancji dodatkowych - ustawodawstwo i kontrola.
T-W-1Konserwacja i barwienie żywności historycznie. Kategorie dodatków do żywności Składniki naturalne Dodatki uzupełniające
T-W-2Charakterystyka, matody oznaczania, przykłady substancji dodatkowych: barwniki, substancje zapachowe i ich rozpuszczalniki, substancje konserwujące, efektywność działania konserwantów - wpływ pH, przeciwutleniacze i synergenty, kwasy, zasady, sole, substancje stabilizujące i emulgujące, substancje zagęszczające, substancje klarujące, substancje wzmacniające smak i zapach, substancje słodzące.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych multimedialny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student bierze częściową odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, zazwyczaj przestrzega zasady etyki zawodowej w stopniu dostatecznym
3,5Student zazwyczaj bierze odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, zazwyczaj przestrzega zasady etyki zawodowej w stopniu dostatecznym
4,0Student bierze w większosci przypadków odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, zazwyczaj przestrzega zasady etyki zawodowe
4,5Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, zazwyczaj przestrzega zasady etyki zawodowe
5,0Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania związane ze stosowaniem dodatków do żywności, przestrzega zasady etyki zawodowe