Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Owoce leśne i rośliny przyprawowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Owoce leśne i rośliny przyprawowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 3 0,30,10zaliczenie
wykładyW7 25 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 12 0,70,39zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu ogrodnictwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych oraz roślin przyprawowych
C-2Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami prawnymi pozyskiwania i uprawy owoców leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych oraz zielarskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Biologia, charakterystyka i znaczenie gospodarcze owoców leśnych i roślin przyprawowych4
T-A-2Możliwości i kierunki wykorzystania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość odżywcza i znaczenie lecznicze owoców leśnych i roslin przyprawowych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących oraz roślin przyprawowych i leczniczych. Możliwość uprawy owoców leśnych i roslin przyprawowych.8
12
laboratoria
T-L-1Rozpoznawanie najważniejszych gatunków owoców leśnych i roślin przyprawowych.3
3
wykłady
T-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych.25
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach12
A-A-2konsultacje4
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
21
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach3
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu,6
9
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O13-2_W01
Zna gatunki leśnych roslin sadowniczych i przyprawowych. Ma wiedzę o znaczeniu, wartości i wymaganiach roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
UWW_1A_W14, UWW_1A_W13C-1T-L-1, T-W-1, T-A-2, T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1, S-2
UWW_1A_O13-2_W02
Zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
UWW_1A_W13C-1, C-2T-A-2, T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O13-2_U01
Potrafi rozpoznać owoce leśne i przyprawowe. Potrafi wskazać kierunki ich wykorzystania.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U13C-1T-L-1, T-W-1, T-A-2, T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O13-2_K01
Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne związane z tematyką zajęć
UWW_1A_K02C-1, C-2T-L-1, T-W-1, T-A-2, T-A-1M-3, M-4, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O13-2_W01
Zna gatunki leśnych roslin sadowniczych i przyprawowych. Ma wiedzę o znaczeniu, wartości i wymaganiach roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
2,0
3,0student potrafi wymienić gatunki dziko rosnące, w stopniu podstawowym posiadł wiedzę na temat wartości, wymagań roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O13-2_W02
Zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat zasad, sposobów i kierunków wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O13-2_U01
Potrafi rozpoznać owoce leśne i przyprawowe. Potrafi wskazać kierunki ich wykorzystania.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące oraz dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O13-2_K01
Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne związane z tematyką zajęć
2,0
3,0Student jest świadomy znaczenia roślin leczniczych i owoców leśnych w żywieniu i fitoterapii.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2005
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003
  4. Tyszyńska-Kownacka D., Krześniak L.M., Leśne rośliny lecznicze., PWRiL, Warszawa, 1987

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny
  2. Kwartalnik - Panacea leki ziołowe., Labofarm, Starogard Gdański

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Biologia, charakterystyka i znaczenie gospodarcze owoców leśnych i roślin przyprawowych4
T-A-2Możliwości i kierunki wykorzystania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość odżywcza i znaczenie lecznicze owoców leśnych i roslin przyprawowych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących oraz roślin przyprawowych i leczniczych. Możliwość uprawy owoców leśnych i roslin przyprawowych.8
12

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozpoznawanie najważniejszych gatunków owoców leśnych i roślin przyprawowych.3
3

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych.25
25

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach12
A-A-2konsultacje4
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach3
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu,6
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O13-2_W01Zna gatunki leśnych roslin sadowniczych i przyprawowych. Ma wiedzę o znaczeniu, wartości i wymaganiach roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych oraz roślin przyprawowych
Treści programoweT-L-1Rozpoznawanie najważniejszych gatunków owoców leśnych i roślin przyprawowych.
T-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych.
T-A-2Możliwości i kierunki wykorzystania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość odżywcza i znaczenie lecznicze owoców leśnych i roslin przyprawowych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących oraz roślin przyprawowych i leczniczych. Możliwość uprawy owoców leśnych i roslin przyprawowych.
T-A-1Biologia, charakterystyka i znaczenie gospodarcze owoców leśnych i roślin przyprawowych
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wymienić gatunki dziko rosnące, w stopniu podstawowym posiadł wiedzę na temat wartości, wymagań roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O13-2_W02Zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych z naturalnego środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych oraz roślin przyprawowych
C-2Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami prawnymi pozyskiwania i uprawy owoców leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych oraz zielarskich.
Treści programoweT-A-2Możliwości i kierunki wykorzystania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość odżywcza i znaczenie lecznicze owoców leśnych i roslin przyprawowych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących oraz roślin przyprawowych i leczniczych. Możliwość uprawy owoców leśnych i roslin przyprawowych.
T-A-1Biologia, charakterystyka i znaczenie gospodarcze owoców leśnych i roślin przyprawowych
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat zasad, sposobów i kierunków wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O13-2_U01Potrafi rozpoznać owoce leśne i przyprawowe. Potrafi wskazać kierunki ich wykorzystania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych oraz roślin przyprawowych
Treści programoweT-L-1Rozpoznawanie najważniejszych gatunków owoców leśnych i roślin przyprawowych.
T-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych.
T-A-2Możliwości i kierunki wykorzystania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość odżywcza i znaczenie lecznicze owoców leśnych i roslin przyprawowych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących oraz roślin przyprawowych i leczniczych. Możliwość uprawy owoców leśnych i roslin przyprawowych.
T-A-1Biologia, charakterystyka i znaczenie gospodarcze owoców leśnych i roślin przyprawowych
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące oraz dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O13-2_K01Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne związane z tematyką zajęć
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych oraz roślin przyprawowych
C-2Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami prawnymi pozyskiwania i uprawy owoców leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych oraz zielarskich.
Treści programoweT-L-1Rozpoznawanie najważniejszych gatunków owoców leśnych i roślin przyprawowych.
T-W-1Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych oraz przyprawowych.
T-A-2Możliwości i kierunki wykorzystania owoców i roślin przyprawowych pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość odżywcza i znaczenie lecznicze owoców leśnych i roslin przyprawowych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących oraz roślin przyprawowych i leczniczych. Możliwość uprawy owoców leśnych i roslin przyprawowych.
T-A-1Biologia, charakterystyka i znaczenie gospodarcze owoców leśnych i roślin przyprawowych
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest świadomy znaczenia roślin leczniczych i owoców leśnych w żywieniu i fitoterapii.
3,5
4,0
4,5
5,0