Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Hortiterapia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hortiterapia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 19 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 5 0,80,40zaliczenie
wykładyW7 20 1,20,60zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu ogrodnictwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student potrafi przygotować odpowiednie dla poszczególnych grup pacjentów programy z zakresu hortiterapii z wykorzystaniem upraw winorośli.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Koncepcja zagospodarowania winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.3
T-A-2Przygotowanie całorocznego programu terapii ogrodniczej w winnicy.2
5
wykłady
T-W-1Rola winnic i ogrodów w terapii ogrodniczej.3
T-W-2Przystosowanie winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.3
T-W-3Podstawowe wyposażenie i narzędzia w różnych formach terapii ogrodniczej.3
T-W-4Elementy zagospodarowania winnic pomocne w prowadzeniu hortiterapii.3
T-W-5Projektowanie programów terapii ogrodniczej.8
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie projektów10
A-A-3czytanie wskazanej literatury5
A-A-4udział w konsultacjach4
24
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2udział w konsultacjach5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia10
35

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O16-1_W01
Student rozpoznaje gatunki roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i ma wiedzę z zakresu metod uprawy ogrodniczej z wykorzystaniem hortiterapii
UWW_1A_W14C-1T-A-1, T-A-2, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O16-1_U01
student ma umiejętność rozpoznawania gatunków roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i potrfi je wykorzstać w winnicy do realizacji programów z hortiterapii
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U05, UWW_1A_U08, UWW_1A_U13C-1T-A-1, T-A-2, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O16-1_K01
Ma świadomość potrzeby zdobywania i wykorzystywania najnowszych informacji i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych rozwiązań w hortiterapii
UWW_1A_K02C-1T-A-1, T-A-2, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O16-1_W01
Student rozpoznaje gatunki roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i ma wiedzę z zakresu metod uprawy ogrodniczej z wykorzystaniem hortiterapii
2,0
3,0Student rozpoznaje gatunki roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i zna metody upraw ogrodniczych z w wykorzystaniem hortiterapii
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O16-1_U01
student ma umiejętność rozpoznawania gatunków roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i potrfi je wykorzstać w winnicy do realizacji programów z hortiterapii
2,0
3,0student rozpoznaje gatunki roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i potrfi je wykorzstać w winnicy do realizacji programów z hortiterapii
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O16-1_K01
Ma świadomość potrzeby zdobywania i wykorzystywania najnowszych informacji i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych rozwiązań w hortiterapii
2,0
3,0Studenta ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych rozwiązań w zakresie hortiterapii
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Płoszaj-Witkowska B. (red.), Hortiterapia., WUWM, Olsztyn, 2014

Literatura dodatkowa

  1. Mitchel L. Hewson, Horticulture As Therapy, HTM, Ontario, 1994

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Koncepcja zagospodarowania winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.3
T-A-2Przygotowanie całorocznego programu terapii ogrodniczej w winnicy.2
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola winnic i ogrodów w terapii ogrodniczej.3
T-W-2Przystosowanie winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.3
T-W-3Podstawowe wyposażenie i narzędzia w różnych formach terapii ogrodniczej.3
T-W-4Elementy zagospodarowania winnic pomocne w prowadzeniu hortiterapii.3
T-W-5Projektowanie programów terapii ogrodniczej.8
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie projektów10
A-A-3czytanie wskazanej literatury5
A-A-4udział w konsultacjach4
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2udział w konsultacjach5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia10
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O16-1_W01Student rozpoznaje gatunki roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i ma wiedzę z zakresu metod uprawy ogrodniczej z wykorzystaniem hortiterapii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Student potrafi przygotować odpowiednie dla poszczególnych grup pacjentów programy z zakresu hortiterapii z wykorzystaniem upraw winorośli.
Treści programoweT-A-1Koncepcja zagospodarowania winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.
T-A-2Przygotowanie całorocznego programu terapii ogrodniczej w winnicy.
T-W-3Podstawowe wyposażenie i narzędzia w różnych formach terapii ogrodniczej.
T-W-1Rola winnic i ogrodów w terapii ogrodniczej.
T-W-2Przystosowanie winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.
T-W-4Elementy zagospodarowania winnic pomocne w prowadzeniu hortiterapii.
T-W-5Projektowanie programów terapii ogrodniczej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozpoznaje gatunki roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i zna metody upraw ogrodniczych z w wykorzystaniem hortiterapii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O16-1_U01student ma umiejętność rozpoznawania gatunków roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i potrfi je wykorzstać w winnicy do realizacji programów z hortiterapii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Student potrafi przygotować odpowiednie dla poszczególnych grup pacjentów programy z zakresu hortiterapii z wykorzystaniem upraw winorośli.
Treści programoweT-A-1Koncepcja zagospodarowania winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.
T-A-2Przygotowanie całorocznego programu terapii ogrodniczej w winnicy.
T-W-3Podstawowe wyposażenie i narzędzia w różnych formach terapii ogrodniczej.
T-W-1Rola winnic i ogrodów w terapii ogrodniczej.
T-W-2Przystosowanie winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.
T-W-4Elementy zagospodarowania winnic pomocne w prowadzeniu hortiterapii.
T-W-5Projektowanie programów terapii ogrodniczej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozpoznaje gatunki roślin ogrodniczych stosowanych w hortiterapii i potrfi je wykorzstać w winnicy do realizacji programów z hortiterapii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O16-1_K01Ma świadomość potrzeby zdobywania i wykorzystywania najnowszych informacji i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych rozwiązań w hortiterapii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Student potrafi przygotować odpowiednie dla poszczególnych grup pacjentów programy z zakresu hortiterapii z wykorzystaniem upraw winorośli.
Treści programoweT-A-1Koncepcja zagospodarowania winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.
T-A-2Przygotowanie całorocznego programu terapii ogrodniczej w winnicy.
T-W-3Podstawowe wyposażenie i narzędzia w różnych formach terapii ogrodniczej.
T-W-1Rola winnic i ogrodów w terapii ogrodniczej.
T-W-2Przystosowanie winnicy do prowadzenia zajęć z hortiterapii.
T-W-4Elementy zagospodarowania winnic pomocne w prowadzeniu hortiterapii.
T-W-5Projektowanie programów terapii ogrodniczej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Studenta ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych rozwiązań w zakresie hortiterapii
3,5
4,0
4,5
5,0