Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie winnic i winiarni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie winnic i winiarni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 10 1,00,20zaliczenie
wykładyW4 30 2,00,60egzamin
ćwiczenia audytoryjneA4 20 2,00,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień związanych wymaganiami winorośli, uprawą krzewów i z produkcją wina.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem winnic amatorskich i produkcyjnych
C-2Zapoznanie studentów z techniką prawidłowego sadzenia, rozmieszczenia kwater, sporządzania planów, doboru odmian i materiału szkółkarskiego oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania kosztorysów i projektów5
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja10
T-A-3Metody pozyskiwania informacji o cenach, nakładach i wskaźnikach niezbędnych do wykonania projektu i kosztorysu5
20
laboratoria
T-L-1Wykonanie projektu i kosztorysu winiarni6
T-L-2Wykonanie projektu i kosztorysu winnicy4
10
wykłady
T-W-1Omówienie elementów składowych winiarni oraz ich funkcji8
T-W-2Dobór technologii produkcji oraz niezbędnych urządzeń w zależności od skali produkcji10
T-W-3Winnica jako element krajobrazu - przykłady6
T-W-4Zasady zagospodarowania winnicy6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2konsultacje związane z tematyką zajęć15
A-A-3przygotowanie do zaliczenia10
A-A-4studiowanie wskazanej literatury15
60
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2przygotowanie projektu20
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje związane z tematyką wykładów10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
A-W-4studiowanie literatury10
A-W-5Przygotowanie do egzaminu5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
M-5Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-6Metody praktyczne (pokaz, projekt)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: prezentacja
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C18_W01
Student ma wiedzę na temat wyposarzenia winiarni
UWW_1A_W15, UWW_1A_W16C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-L-1M-3, M-6, M-5, M-4S-2, S-1, S-3
UWW_1A_C18_W02
Student ma wiedzę odnośnie zaprojektowania winnicy
UWW_1A_W15, UWW_1A_W18, UWW_1A_W13C-2T-W-2, T-L-1, T-L-2, T-A-2, T-A-1M-3, M-6, M-5, M-4S-2, S-1, S-3
UWW_1A_C18_W03
Studenta posiada wiedzę w zakresie schematu działania winnicy i winiarni
UWW_1A_W16C-1T-W-2, T-W-1, T-A-2M-1, M-3, M-4S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C18_U01
Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy projektowaniu winnicy i winiarni oraz wskazuje zastosowanie poszczególnych elementów wyposarzenia.
UWW_1A_U09, UWW_1A_U15, UWW_1A_U10, UWW_1A_U11, UWW_1A_U13C-1, C-2T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-A-2, T-A-1M-3, M-6, M-5, M-4S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C18_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-1, M-3, M-6S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C18_W01
Student ma wiedzę na temat wyposarzenia winiarni
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę na temat wyposarzenia winiarni i winnicy i ich funkcjonowania
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C18_W02
Student ma wiedzę odnośnie zaprojektowania winnicy
2,0
3,0Student opanował wymaganą wiedzę na poziomie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C18_W03
Studenta posiada wiedzę w zakresie schematu działania winnicy i winiarni
2,0
3,0Student potrafi omówić znaczenie poszczególnych elementów winnicy i winiarni
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C18_U01
Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy projektowaniu winnicy i winiarni oraz wskazuje zastosowanie poszczególnych elementów wyposarzenia.
2,0
3,0Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy produkcji różnych rodzajów win ziołowych i specjalnych ze wskazaniem ich zastosowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C18_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Margalit Y., Technologia produkcji wina, PWRiL, Warszawa, 2014
  2. Gil L. T. M., Encyklopedia wina, Buchmann, Warszawa, 2009
  3. Myśliwiec R., Uprawa winorośli, PWRiL, 2014
  4. Angelov L., Kemilev S., Chełpiński P., Ochmian I., Stalev B., Dintchev I., Ivanov V., Uprawa winorośli i winiarstwo, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Heinz-Gert Woschek, Denis Duhme, Katrin Friederichs., Wine and architecture, Edition Detail - Institut für internationale Architektur-Dokumentation, 2014

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania kosztorysów i projektów5
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja10
T-A-3Metody pozyskiwania informacji o cenach, nakładach i wskaźnikach niezbędnych do wykonania projektu i kosztorysu5
20

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykonanie projektu i kosztorysu winiarni6
T-L-2Wykonanie projektu i kosztorysu winnicy4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie elementów składowych winiarni oraz ich funkcji8
T-W-2Dobór technologii produkcji oraz niezbędnych urządzeń w zależności od skali produkcji10
T-W-3Winnica jako element krajobrazu - przykłady6
T-W-4Zasady zagospodarowania winnicy6
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2konsultacje związane z tematyką zajęć15
A-A-3przygotowanie do zaliczenia10
A-A-4studiowanie wskazanej literatury15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2przygotowanie projektu20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje związane z tematyką wykładów10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
A-W-4studiowanie literatury10
A-W-5Przygotowanie do egzaminu5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C18_W01Student ma wiedzę na temat wyposarzenia winiarni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem winnic amatorskich i produkcyjnych
C-2Zapoznanie studentów z techniką prawidłowego sadzenia, rozmieszczenia kwater, sporządzania planów, doboru odmian i materiału szkółkarskiego oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Treści programoweT-W-1Omówienie elementów składowych winiarni oraz ich funkcji
T-W-3Winnica jako element krajobrazu - przykłady
T-W-4Zasady zagospodarowania winnicy
T-L-1Wykonanie projektu i kosztorysu winiarni
Metody nauczaniaM-3Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-6Metody praktyczne (pokaz, projekt)
M-5Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: prezentacja
S-1Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę na temat wyposarzenia winiarni i winnicy i ich funkcjonowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C18_W02Student ma wiedzę odnośnie zaprojektowania winnicy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W18student posiada wiedzę na temat technologii produkcji i oceny win
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z techniką prawidłowego sadzenia, rozmieszczenia kwater, sporządzania planów, doboru odmian i materiału szkółkarskiego oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Treści programoweT-W-2Dobór technologii produkcji oraz niezbędnych urządzeń w zależności od skali produkcji
T-L-1Wykonanie projektu i kosztorysu winiarni
T-L-2Wykonanie projektu i kosztorysu winnicy
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania kosztorysów i projektów
Metody nauczaniaM-3Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-6Metody praktyczne (pokaz, projekt)
M-5Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: prezentacja
S-1Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował wymaganą wiedzę na poziomie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C18_W03Studenta posiada wiedzę w zakresie schematu działania winnicy i winiarni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem winnic amatorskich i produkcyjnych
Treści programoweT-W-2Dobór technologii produkcji oraz niezbędnych urządzeń w zależności od skali produkcji
T-W-1Omówienie elementów składowych winiarni oraz ich funkcji
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: prezentacja
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi omówić znaczenie poszczególnych elementów winnicy i winiarni
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C18_U01Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy projektowaniu winnicy i winiarni oraz wskazuje zastosowanie poszczególnych elementów wyposarzenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem winnic amatorskich i produkcyjnych
C-2Zapoznanie studentów z techniką prawidłowego sadzenia, rozmieszczenia kwater, sporządzania planów, doboru odmian i materiału szkółkarskiego oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Treści programoweT-W-2Dobór technologii produkcji oraz niezbędnych urządzeń w zależności od skali produkcji
T-W-1Omówienie elementów składowych winiarni oraz ich funkcji
T-W-3Winnica jako element krajobrazu - przykłady
T-W-4Zasady zagospodarowania winnicy
T-L-1Wykonanie projektu i kosztorysu winiarni
T-L-2Wykonanie projektu i kosztorysu winnicy
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania kosztorysów i projektów
Metody nauczaniaM-3Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-6Metody praktyczne (pokaz, projekt)
M-5Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: prezentacja
S-1Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy produkcji różnych rodzajów win ziołowych i specjalnych ze wskazaniem ich zastosowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C18_K01Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem winnic amatorskich i produkcyjnych
Treści programoweT-W-2Dobór technologii produkcji oraz niezbędnych urządzeń w zależności od skali produkcji
T-W-1Omówienie elementów składowych winiarni oraz ich funkcji
T-W-3Winnica jako element krajobrazu - przykłady
T-W-4Zasady zagospodarowania winnicy
T-L-1Wykonanie projektu i kosztorysu winiarni
T-L-2Wykonanie projektu i kosztorysu winnicy
T-A-2Prezentacje prac studenckich i dyskusja
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania kosztorysów i projektów
T-A-3Metody pozyskiwania informacji o cenach, nakładach i wskaźnikach niezbędnych do wykonania projektu i kosztorysu
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-6Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0