Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Gołąb <sylwia.golab@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 2 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien znać swoje preferencje zawodowe
W-2Student powinien znać swoje preferencje zawodowe.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje uczelnia wyższa jeśli chodzi o przygotowanie się do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Student ma możliwość poznania opinii pracodawców o absolwentach, dowiaduje się o wadze wiedzy praktycznej oraz o możliwościach rozwoju własnego poprzez udział w kołach naukowych oraz podejmując wszelką aktywność studencką tj. praca dorywcza, koła zainteresowań, organizacje studenckie, wyjazdy na stypendia krajowe i zagraniczne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1W czasie zajęć studenci zapoznają się z możliwościami kształcenia poza programem studiów 1. Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? 2. Nauka języków obcych – czy to potrzebne? 3. Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich 4. Rozejrzyj się za praktyką lub stażem 5. Wolontariat 6. Własna działalność gospodarcza 7. Praca stała i dorywcza 8. Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne2
2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach2
2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład połączony z pogadanką gdzie poznaje się wiedzę i opinię studentów na wybrane tematy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Obecność bezwzględna na 2 godz. zajęć (na wykładzie).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_03_W01
Student ma wiedzę nt. praw rynku pracy.
UWW_1A_W22C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_03_U01
Student potrafi ocenić przydatność zachowań społecznych podczas poruszania się po rynku pracy.
UWW_1A_U17C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_03_K01
Student umie zastosować wiedzę o rynku pracy w tworzeniu włsnego środowiska pracy.
UWW_1A_K04C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_03_W01
Student ma wiedzę nt. praw rynku pracy.
2,0
3,0zaliczenie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_03_U01
Student potrafi ocenić przydatność zachowań społecznych podczas poruszania się po rynku pracy.
2,0
3,0zaliczenie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_03_K01
Student umie zastosować wiedzę o rynku pracy w tworzeniu włsnego środowiska pracy.
2,0
3,0zaliczenie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Doradcy zawodowi Biura Karier Politechniki Krakowskiej i Centrum Karier Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie; Monika Domańska i in., Inżynier na rynku pracy, Brak inf., Kraków, 2003, ISBN 83-909448-9, Publikacja powstała przy wsparciu finansowym MGPiPS w ramach programu Pierwsza Praca
  2. Magdalena Polczyk, Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa, 2007, ISBN 978-83-7526-405-0
  3. Red. naczelny Karol Kołowski, Strefa inżyniera, NET Portal, Łomża, 2015, 1, Przewodnik dla studentów politechnik
  4. Red. naczelny Iga Pazio, Przewodnik pracodawcy 2013/2014, Grupa Pracuj Solutions Sp. z o. o., Warszawa, 2013, ISSN 1734-5014

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1W czasie zajęć studenci zapoznają się z możliwościami kształcenia poza programem studiów 1. Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? 2. Nauka języków obcych – czy to potrzebne? 3. Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich 4. Rozejrzyj się za praktyką lub stażem 5. Wolontariat 6. Własna działalność gospodarcza 7. Praca stała i dorywcza 8. Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne2
2

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach2
2
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_03_W01Student ma wiedzę nt. praw rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W22student posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje uczelnia wyższa jeśli chodzi o przygotowanie się do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Student ma możliwość poznania opinii pracodawców o absolwentach, dowiaduje się o wadze wiedzy praktycznej oraz o możliwościach rozwoju własnego poprzez udział w kołach naukowych oraz podejmując wszelką aktywność studencką tj. praca dorywcza, koła zainteresowań, organizacje studenckie, wyjazdy na stypendia krajowe i zagraniczne.
Treści programoweT-W-1W czasie zajęć studenci zapoznają się z możliwościami kształcenia poza programem studiów 1. Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? 2. Nauka języków obcych – czy to potrzebne? 3. Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich 4. Rozejrzyj się za praktyką lub stażem 5. Wolontariat 6. Własna działalność gospodarcza 7. Praca stała i dorywcza 8. Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne
Metody nauczaniaM-1Wykład połączony z pogadanką gdzie poznaje się wiedzę i opinię studentów na wybrane tematy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Obecność bezwzględna na 2 godz. zajęć (na wykładzie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zaliczenie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_03_U01Student potrafi ocenić przydatność zachowań społecznych podczas poruszania się po rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U17student posiada umiejętność oceny znaczenia w życiu człowieka zagadnień wynikających z nauk humanistycznych i społecznych
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje uczelnia wyższa jeśli chodzi o przygotowanie się do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Student ma możliwość poznania opinii pracodawców o absolwentach, dowiaduje się o wadze wiedzy praktycznej oraz o możliwościach rozwoju własnego poprzez udział w kołach naukowych oraz podejmując wszelką aktywność studencką tj. praca dorywcza, koła zainteresowań, organizacje studenckie, wyjazdy na stypendia krajowe i zagraniczne.
Treści programoweT-W-1W czasie zajęć studenci zapoznają się z możliwościami kształcenia poza programem studiów 1. Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? 2. Nauka języków obcych – czy to potrzebne? 3. Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich 4. Rozejrzyj się za praktyką lub stażem 5. Wolontariat 6. Własna działalność gospodarcza 7. Praca stała i dorywcza 8. Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne
Metody nauczaniaM-1Wykład połączony z pogadanką gdzie poznaje się wiedzę i opinię studentów na wybrane tematy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Obecność bezwzględna na 2 godz. zajęć (na wykładzie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zaliczenie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_03_K01Student umie zastosować wiedzę o rynku pracy w tworzeniu włsnego środowiska pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje uczelnia wyższa jeśli chodzi o przygotowanie się do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Student ma możliwość poznania opinii pracodawców o absolwentach, dowiaduje się o wadze wiedzy praktycznej oraz o możliwościach rozwoju własnego poprzez udział w kołach naukowych oraz podejmując wszelką aktywność studencką tj. praca dorywcza, koła zainteresowań, organizacje studenckie, wyjazdy na stypendia krajowe i zagraniczne.
Treści programoweT-W-1W czasie zajęć studenci zapoznają się z możliwościami kształcenia poza programem studiów 1. Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? 2. Nauka języków obcych – czy to potrzebne? 3. Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich 4. Rozejrzyj się za praktyką lub stażem 5. Wolontariat 6. Własna działalność gospodarcza 7. Praca stała i dorywcza 8. Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne
Metody nauczaniaM-1Wykład połączony z pogadanką gdzie poznaje się wiedzę i opinię studentów na wybrane tematy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Obecność bezwzględna na 2 godz. zajęć (na wykładzie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zaliczenie
3,5
4,0
4,5
5,0