Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Inżynieria bioreaktorowa w przemyśle winiarskim:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inżynieria bioreaktorowa w przemyśle winiarskim
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Cybulska <Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Błaszak <Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 20 1,50,60zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 5 0,50,40zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy bioprocesów i inżynierii bioreaktorów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z podstawą inżynierii bioreaktorów wykorzystywanych w przemyśle winiarskim oraz prowadzaniem procesów. Poznanie modelu wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych do produkcji, warunków makro- i mikromieszania w hodowli wgłębnej. Zachowanie aseptyki. Dopasowanie metod i środków przeciwpianowych. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów winiarskich. Zakończenie fermentacji i klarowanie.
C-2cześć praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i projektowe oraz pokazowe)

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Omówienie projektowania bioreaktorów i obsługi fermentorów Sporządzenie projektu bioreaktora na wybranych przykładach produkcji win. Dane podstawowe, dopasowanie mieszadeł, środków przeciw pianowych oraz wyliczenie zapotrzebowanie na moc w układzie 1 i 2 fazowym. Zajęcia praktyczne na bioreaktorze firmy Biostat C firmy Biotech International. Podsumowanie5
5
wykłady
T-W-1Podstawy inżynierii bioreaktorów w przemyśle winiarskim. Matematyczny model wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych w procesie. Makro- i mikromieszanie. Podstawowe typy hodowli wgłębnej. Aseptyka. Etapy biosyntezy mikrobiologicznej. Powstawanie piany i jej zwalczanie. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów otrzymywanych w przemyśle winiarskim. Zakończenie fermentacji i klarowanie. Bilansowanie bioreaktorów. Bioreaktory. Zaliczenie20
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczstnictowo5
A-A-2projekt8
A-A-3praca z instrukcją biorektora2
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2uczestnictwo w zajęciach dyskusja20
A-W-3studiowanie literatury fachowej5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny), metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i projektowe oraz pokazowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych - kolokwium
S-2Ocena formująca: zaliczenie projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O02-2_W01
Zdobycie wiedzy w zakresie bioprocesów wytwarzania produktów winiarskich i urzadzeń bioreaktorowych do ich produkcji.
UWW_1A_W11, UWW_1A_W16C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O02-2_U01
Student posiada umiejętność działania i budowy urządeń i procesów wytwarzania produktów winiarskich. Umie zaprojektować podstawowe bioreaktory i parametry z wiązane z procesem.
UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O02-2_K01
Student posiada kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętnosci urządzeń i procesów wytwarzania produktów winiarskich. Ma rozeznanie w parametrach urzadzeń.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O02-2_W01
Zdobycie wiedzy w zakresie bioprocesów wytwarzania produktów winiarskich i urzadzeń bioreaktorowych do ich produkcji.
2,0Znajomość podstawowych urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich. Podstawy bioprocesu.
3,0Znajomość podstawowych urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich. Podstawy bioprocesu.
3,5Znajomość podstawowych urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich. Podstawy bioprocesu.
4,0Poszerzona znajomość urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich i bioprocesu.
4,5Poszerzona znajomość urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich i bioprocesu.
5,0Szeroka znajomość urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich i bioprocesu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O02-2_U01
Student posiada umiejętność działania i budowy urządeń i procesów wytwarzania produktów winiarskich. Umie zaprojektować podstawowe bioreaktory i parametry z wiązane z procesem.
2,0
3,0Podstawowa umiejętność obsługi bioreaktora, znajomość parametrów procesu wytwarzania produktów winiarskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O02-2_K01
Student posiada kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętnosci urządzeń i procesów wytwarzania produktów winiarskich. Ma rozeznanie w parametrach urzadzeń.
2,0
3,0posiadanie podstawowych kompetencji w zakresie urządzeń i, parametrów i procesów biologicznych w produkcji wina
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bałdyga J., Henczka M. Podgórska W., Obliczenia w inżynierii bioreaktorów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej W-wa, 1996
  2. Bednarski W. Reps A., Biotechnologia żywności, , Wydawn. Naukowo – Techniczne W-wa, 2001
  3. Chmiel A.:, Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa., 2000
  4. Libudzisz Z., Kowal K..:, Mikrobiologia techniczna., Politechnika Łódzka, 2000
  5. Ostrowski W, Problemy biotechnologii, Wydawn. PAN, 1988
  6. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna., Wydawn.PWN, Warszawa, 1996
  7. Szewczyk K., Laboratorium bioprocesów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002
  8. Viesturs U.E, Kuzniecow A.M., Sawienkow W., Bioreaktor , zasady obliczeń i doboru., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1990

Literatura dodatkowa

  1. Żakowska Z., Stobińska H.:, Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Politechnika Łódzka, 2000
  2. Szewczyk K., Technologia Biochemiczna., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej W-wa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Omówienie projektowania bioreaktorów i obsługi fermentorów Sporządzenie projektu bioreaktora na wybranych przykładach produkcji win. Dane podstawowe, dopasowanie mieszadeł, środków przeciw pianowych oraz wyliczenie zapotrzebowanie na moc w układzie 1 i 2 fazowym. Zajęcia praktyczne na bioreaktorze firmy Biostat C firmy Biotech International. Podsumowanie5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy inżynierii bioreaktorów w przemyśle winiarskim. Matematyczny model wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych w procesie. Makro- i mikromieszanie. Podstawowe typy hodowli wgłębnej. Aseptyka. Etapy biosyntezy mikrobiologicznej. Powstawanie piany i jej zwalczanie. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów otrzymywanych w przemyśle winiarskim. Zakończenie fermentacji i klarowanie. Bilansowanie bioreaktorów. Bioreaktory. Zaliczenie20
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczstnictowo5
A-A-2projekt8
A-A-3praca z instrukcją biorektora2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2uczestnictwo w zajęciach dyskusja20
A-W-3studiowanie literatury fachowej5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O02-2_W01Zdobycie wiedzy w zakresie bioprocesów wytwarzania produktów winiarskich i urzadzeń bioreaktorowych do ich produkcji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W11student ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej oraz w produkcji wina
UWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z podstawą inżynierii bioreaktorów wykorzystywanych w przemyśle winiarskim oraz prowadzaniem procesów. Poznanie modelu wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych do produkcji, warunków makro- i mikromieszania w hodowli wgłębnej. Zachowanie aseptyki. Dopasowanie metod i środków przeciwpianowych. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów winiarskich. Zakończenie fermentacji i klarowanie.
Treści programoweT-W-1Podstawy inżynierii bioreaktorów w przemyśle winiarskim. Matematyczny model wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych w procesie. Makro- i mikromieszanie. Podstawowe typy hodowli wgłębnej. Aseptyka. Etapy biosyntezy mikrobiologicznej. Powstawanie piany i jej zwalczanie. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów otrzymywanych w przemyśle winiarskim. Zakończenie fermentacji i klarowanie. Bilansowanie bioreaktorów. Bioreaktory. Zaliczenie
T-A-1Omówienie projektowania bioreaktorów i obsługi fermentorów Sporządzenie projektu bioreaktora na wybranych przykładach produkcji win. Dane podstawowe, dopasowanie mieszadeł, środków przeciw pianowych oraz wyliczenie zapotrzebowanie na moc w układzie 1 i 2 fazowym. Zajęcia praktyczne na bioreaktorze firmy Biostat C firmy Biotech International. Podsumowanie
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny), metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i projektowe oraz pokazowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych - kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Znajomość podstawowych urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich. Podstawy bioprocesu.
3,0Znajomość podstawowych urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich. Podstawy bioprocesu.
3,5Znajomość podstawowych urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich. Podstawy bioprocesu.
4,0Poszerzona znajomość urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich i bioprocesu.
4,5Poszerzona znajomość urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich i bioprocesu.
5,0Szeroka znajomość urządzeń do wytwarzania produktów winiarskich i bioprocesu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O02-2_U01Student posiada umiejętność działania i budowy urządeń i procesów wytwarzania produktów winiarskich. Umie zaprojektować podstawowe bioreaktory i parametry z wiązane z procesem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z podstawą inżynierii bioreaktorów wykorzystywanych w przemyśle winiarskim oraz prowadzaniem procesów. Poznanie modelu wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych do produkcji, warunków makro- i mikromieszania w hodowli wgłębnej. Zachowanie aseptyki. Dopasowanie metod i środków przeciwpianowych. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów winiarskich. Zakończenie fermentacji i klarowanie.
Treści programoweT-W-1Podstawy inżynierii bioreaktorów w przemyśle winiarskim. Matematyczny model wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych w procesie. Makro- i mikromieszanie. Podstawowe typy hodowli wgłębnej. Aseptyka. Etapy biosyntezy mikrobiologicznej. Powstawanie piany i jej zwalczanie. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów otrzymywanych w przemyśle winiarskim. Zakończenie fermentacji i klarowanie. Bilansowanie bioreaktorów. Bioreaktory. Zaliczenie
T-A-1Omówienie projektowania bioreaktorów i obsługi fermentorów Sporządzenie projektu bioreaktora na wybranych przykładach produkcji win. Dane podstawowe, dopasowanie mieszadeł, środków przeciw pianowych oraz wyliczenie zapotrzebowanie na moc w układzie 1 i 2 fazowym. Zajęcia praktyczne na bioreaktorze firmy Biostat C firmy Biotech International. Podsumowanie
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny), metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i projektowe oraz pokazowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych - kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa umiejętność obsługi bioreaktora, znajomość parametrów procesu wytwarzania produktów winiarskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O02-2_K01Student posiada kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętnosci urządzeń i procesów wytwarzania produktów winiarskich. Ma rozeznanie w parametrach urzadzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z podstawą inżynierii bioreaktorów wykorzystywanych w przemyśle winiarskim oraz prowadzaniem procesów. Poznanie modelu wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych do produkcji, warunków makro- i mikromieszania w hodowli wgłębnej. Zachowanie aseptyki. Dopasowanie metod i środków przeciwpianowych. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów winiarskich. Zakończenie fermentacji i klarowanie.
Treści programoweT-W-1Podstawy inżynierii bioreaktorów w przemyśle winiarskim. Matematyczny model wzrostu hodowli drożdży wykorzystywanych w procesie. Makro- i mikromieszanie. Podstawowe typy hodowli wgłębnej. Aseptyka. Etapy biosyntezy mikrobiologicznej. Powstawanie piany i jej zwalczanie. Dobór metod oczyszczania i rozdziału bioproduktów otrzymywanych w przemyśle winiarskim. Zakończenie fermentacji i klarowanie. Bilansowanie bioreaktorów. Bioreaktory. Zaliczenie
T-A-1Omówienie projektowania bioreaktorów i obsługi fermentorów Sporządzenie projektu bioreaktora na wybranych przykładach produkcji win. Dane podstawowe, dopasowanie mieszadeł, środków przeciw pianowych oraz wyliczenie zapotrzebowanie na moc w układzie 1 i 2 fazowym. Zajęcia praktyczne na bioreaktorze firmy Biostat C firmy Biotech International. Podsumowanie
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny), metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia audytoryjne i projektowe oraz pokazowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych - kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiadanie podstawowych kompetencji w zakresie urządzeń i, parametrów i procesów biologicznych w produkcji wina
3,5
4,0
4,5
5,0