Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Uprawa grzybów jadalnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa grzybów jadalnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,49zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Botanika (podstawy morfologii i rozwoju grzybów), znajomość środowiska występowania i rozwoju grzybów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie skali produkcji i obrotu grzybów w Polsce i na świecie
C-2Poznanie biologii grzybów uprawnych
C-3Rozpoznawanie chorób i szkodników podstawowych gatunków grzybów uprawnych
C-4Prowadzenie amatorskiej i towarowej uprawy grzybów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opis i biologia oraz metody uprawy wybranych gatunków grzybów jadalnych (pieczarka, boczniak, pierścieniak, twardziak, zimówka aksamitnotrzonowa).15
15
wykłady
T-W-1Organizacja produkcji grzybów w Polsce i na świecie. Morfologia grzybów. Odżywianie się grzybów.2
T-W-2Produkcja i ocena podłoża do uprawy ekologicznej pieczarek, boczniaka i twardziaka. Produkcja i ocena ziemi okrywowej do uprawy pieczarek.8
T-W-3Produkcja grzybni pieczarek.2
T-W-4Choroby i szkodniki grzybów.2
T-W-5Zasiedlanie grzybów dzikorosnących w ogrodzie.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Sprawozdanie z prowadzonej przez studentów hodowli grzybów5
A-A-4Studiowanie literatury przedmiotu5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje4
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacja multimedialna
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie z prowadzonej hodowli grzybów
S-2Ocena formująca: Przygotowanie i przedstawienie prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe (pisemne)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O10-1_W01
Nazywa gatunki grzybów jadalnych i charakteryzuje metody ich uprawy i zna zasady obrotu grzybów na rynku ogrodniczym.
UWW_1A_W11, UWW_1A_W14, UWW_1A_W13, UWW_1A_W08C-1, C-2T-A-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O10-1_U01
Organizuje, projektuje i prowadzi produkcję podstawowych gatunków grzybów w uprawie amatorskiej i towarowej
UWW_1A_U18, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U05, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-3, C-2, C-4T-A-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3M-3, M-2, M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O10-1_K01
Student przejawia kreatywność w działaniu, wykazuje przy tym odpowiedzialność za czyny
UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-2, C-4T-A-1, T-W-5M-3, M-2, M-1, M-4S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O10-1_W01
Nazywa gatunki grzybów jadalnych i charakteryzuje metody ich uprawy i zna zasady obrotu grzybów na rynku ogrodniczym.
2,0
3,0Nazywa tylko wybrane gatunki grzybów jadalnych i potrafi omówić tylko niektóre metody ich uprawy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O10-1_U01
Organizuje, projektuje i prowadzi produkcję podstawowych gatunków grzybów w uprawie amatorskiej i towarowej
2,0.
3,0Jest w stanie wyprodukować tylko niektóre gatunki grzybów jadalnych.
3,5.
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O10-1_K01
Student przejawia kreatywność w działaniu, wykazuje przy tym odpowiedzialność za czyny
2,0
3,0Student wykazuje inicjatywę w wykonywaniu powierzonych zadań. Korzysta z literatury przedmiotu. Rzadko bierze udział w dyskusji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Siwulski M., Sas-Golak I. (red.), Pieczarka Agaricus. Gatunki, uprawa, właściwości prozdrowotne., Wydaw. UP, Poznań, 2014
  2. Siwulski M., Uprawiamy grzyby w ogrodzie, Wydaw. Działkowiec, Warszawa, 2004
  3. Siwulski M., Sobieralski K., Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych, Wyd. Kurpisz, Poznań, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Sakson. N., Pieczarka. Uprawa intensywna., PWRiL, Warszawa, 2004
  2. Siwulski M., Czerwińska-Nowak A., Sobieralski K., Biologia i uprawa twardziaka jadalnego Shiitake, PWRiL, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opis i biologia oraz metody uprawy wybranych gatunków grzybów jadalnych (pieczarka, boczniak, pierścieniak, twardziak, zimówka aksamitnotrzonowa).15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Organizacja produkcji grzybów w Polsce i na świecie. Morfologia grzybów. Odżywianie się grzybów.2
T-W-2Produkcja i ocena podłoża do uprawy ekologicznej pieczarek, boczniaka i twardziaka. Produkcja i ocena ziemi okrywowej do uprawy pieczarek.8
T-W-3Produkcja grzybni pieczarek.2
T-W-4Choroby i szkodniki grzybów.2
T-W-5Zasiedlanie grzybów dzikorosnących w ogrodzie.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Sprawozdanie z prowadzonej przez studentów hodowli grzybów5
A-A-4Studiowanie literatury przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje4
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O10-1_W01Nazywa gatunki grzybów jadalnych i charakteryzuje metody ich uprawy i zna zasady obrotu grzybów na rynku ogrodniczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W11student ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej oraz w produkcji wina
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-1Poznanie skali produkcji i obrotu grzybów w Polsce i na świecie
C-2Poznanie biologii grzybów uprawnych
Treści programoweT-A-1Opis i biologia oraz metody uprawy wybranych gatunków grzybów jadalnych (pieczarka, boczniak, pierścieniak, twardziak, zimówka aksamitnotrzonowa).
T-W-2Produkcja i ocena podłoża do uprawy ekologicznej pieczarek, boczniaka i twardziaka. Produkcja i ocena ziemi okrywowej do uprawy pieczarek.
T-W-5Zasiedlanie grzybów dzikorosnących w ogrodzie.
T-W-3Produkcja grzybni pieczarek.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacja multimedialna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Przygotowanie i przedstawienie prezentacji
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie z prowadzonej hodowli grzybów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nazywa tylko wybrane gatunki grzybów jadalnych i potrafi omówić tylko niektóre metody ich uprawy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O10-1_U01Organizuje, projektuje i prowadzi produkcję podstawowych gatunków grzybów w uprawie amatorskiej i towarowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-3Rozpoznawanie chorób i szkodników podstawowych gatunków grzybów uprawnych
C-2Poznanie biologii grzybów uprawnych
C-4Prowadzenie amatorskiej i towarowej uprawy grzybów
Treści programoweT-A-1Opis i biologia oraz metody uprawy wybranych gatunków grzybów jadalnych (pieczarka, boczniak, pierścieniak, twardziak, zimówka aksamitnotrzonowa).
T-W-2Produkcja i ocena podłoża do uprawy ekologicznej pieczarek, boczniaka i twardziaka. Produkcja i ocena ziemi okrywowej do uprawy pieczarek.
T-W-5Zasiedlanie grzybów dzikorosnących w ogrodzie.
T-W-3Produkcja grzybni pieczarek.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacja multimedialna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe (pisemne)
S-2Ocena formująca: Przygotowanie i przedstawienie prezentacji
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie z prowadzonej hodowli grzybów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0.
3,0Jest w stanie wyprodukować tylko niektóre gatunki grzybów jadalnych.
3,5.
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O10-1_K01Student przejawia kreatywność w działaniu, wykazuje przy tym odpowiedzialność za czyny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Poznanie biologii grzybów uprawnych
C-4Prowadzenie amatorskiej i towarowej uprawy grzybów
Treści programoweT-A-1Opis i biologia oraz metody uprawy wybranych gatunków grzybów jadalnych (pieczarka, boczniak, pierścieniak, twardziak, zimówka aksamitnotrzonowa).
T-W-5Zasiedlanie grzybów dzikorosnących w ogrodzie.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacja multimedialna
M-1Wykład informacyjny
M-4Pokaz
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe (pisemne)
S-2Ocena formująca: Przygotowanie i przedstawienie prezentacji
S-1Ocena formująca: Sprawozdanie z prowadzonej hodowli grzybów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje inicjatywę w wykonywaniu powierzonych zadań. Korzysta z literatury przedmiotu. Rzadko bierze udział w dyskusji.
3,5
4,0
4,5
5,0