Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Uprawa winorośli 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa winorośli 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 5 0,70,20zaliczenie
wykładyW5 10 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 5 0,80,20zaliczenie
zajęcia terenoweT5 10 0,50,10zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin, znajomość regulacji procesów życiowych roślin, znajomość patogenów występujących na roślinach, wiedza o właściwościach fizykochemicznych gleb, żywieniu roślin, znajomość podstaw ogrodnictwa, znajomość odmian winorośli

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy winorośli
C-2zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w winnicach
C-3zapoznanie z nowoczesnymi technologiami uprawy winorośli

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Cięcie winorośli. Cięcie specjalne. Ochrona winnic przed ptakami, gradem i mrozem.5
5
laboratoria
T-L-1ocena laboratoryjna owoców, modele plantacji winorośli5
5
zajęcia terenowe
T-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie winorośli10
10
wykłady
T-W-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 2. Technologie produkcji towarowej 2. Wyznaczanie terminu zbioru oraz zbiór owoców. Podstawy organizacji pracy w winnicy.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2konsultacje3
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu8
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
24
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie do zajęć7
A-L-3studiowanie literatury przedmiotu9
21
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2przygotowanie do zajęć terenowych2
A-T-3studiowanie literatury przedmiotu3
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2konsultacje5
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-4przygotowanie do egzaminu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C24_W01
student ma wiedzę na temat pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli, zbioru owoców oraz podstaw organizacji pracy w winnicy
UWW_1A_W15, UWW_1A_W09, UWW_1A_W16, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13C-2, C-3, C-1T-L-1, T-W-1, T-A-1, T-T-1M-2, M-4, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C24_U01
student posiada umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii uprawy winorośli oraz zaplanowania i zorganizowania pracy w winnicy
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U02, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-2, C-3, C-1T-L-1, T-W-1, T-A-1, T-T-1M-2, M-4, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C24_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z prowadzeniem winnicy
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-2, C-3, C-1T-L-1, T-W-1, T-A-1, T-T-1M-2, M-4, M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C24_W01
student ma wiedzę na temat pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli, zbioru owoców oraz podstaw organizacji pracy w winnicy
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli, zbioru owoców oraz podstaw organizacji pracy w winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C24_U01
student posiada umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii uprawy winorośli oraz zaplanowania i zorganizowania pracy w winnicy
2,0
3,0student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii uprawy winorośli oraz zaplanowania i zorganizowania pracy w winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C24_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z prowadzeniem winnicy
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z prowadzeniem winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Myśliwiec R., Uprawa winorośli, PWRiL, Warszawa, 2013
  2. Lisek J., Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej, Hortpress, 2013
  3. Myśliwiec R., Winorośl, Wydawnictwo działkowiec, Warszawa, 2007
  4. Angelov L., Kemilev S., Chełpiński P., Ochmian I., Stalev B., Dintchev I., Ivanov V., Uprawa winorośli i winiarstwo, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Cięcie winorośli. Cięcie specjalne. Ochrona winnic przed ptakami, gradem i mrozem.5
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1ocena laboratoryjna owoców, modele plantacji winorośli5
5

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie winorośli10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 2. Technologie produkcji towarowej 2. Wyznaczanie terminu zbioru oraz zbiór owoców. Podstawy organizacji pracy w winnicy.10
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2konsultacje3
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu8
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie do zajęć7
A-L-3studiowanie literatury przedmiotu9
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2przygotowanie do zajęć terenowych2
A-T-3studiowanie literatury przedmiotu3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2konsultacje5
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-4przygotowanie do egzaminu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C24_W01student ma wiedzę na temat pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli, zbioru owoców oraz podstaw organizacji pracy w winnicy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w winnicach
C-3zapoznanie z nowoczesnymi technologiami uprawy winorośli
C-1zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy winorośli
Treści programoweT-L-1ocena laboratoryjna owoców, modele plantacji winorośli
T-W-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 2. Technologie produkcji towarowej 2. Wyznaczanie terminu zbioru oraz zbiór owoców. Podstawy organizacji pracy w winnicy.
T-A-1Cięcie winorośli. Cięcie specjalne. Ochrona winnic przed ptakami, gradem i mrozem.
T-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie winorośli
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli, zbioru owoców oraz podstaw organizacji pracy w winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C24_U01student posiada umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii uprawy winorośli oraz zaplanowania i zorganizowania pracy w winnicy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U02student ma umiejętność rozpoznawania i charakterystyki głównych typów gleb
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w winnicach
C-3zapoznanie z nowoczesnymi technologiami uprawy winorośli
C-1zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy winorośli
Treści programoweT-L-1ocena laboratoryjna owoców, modele plantacji winorośli
T-W-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 2. Technologie produkcji towarowej 2. Wyznaczanie terminu zbioru oraz zbiór owoców. Podstawy organizacji pracy w winnicy.
T-A-1Cięcie winorośli. Cięcie specjalne. Ochrona winnic przed ptakami, gradem i mrozem.
T-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie winorośli
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii uprawy winorośli oraz zaplanowania i zorganizowania pracy w winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C24_K01student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z prowadzeniem winnicy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w winnicach
C-3zapoznanie z nowoczesnymi technologiami uprawy winorośli
C-1zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy winorośli
Treści programoweT-L-1ocena laboratoryjna owoców, modele plantacji winorośli
T-W-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 2. Technologie produkcji towarowej 2. Wyznaczanie terminu zbioru oraz zbiór owoców. Podstawy organizacji pracy w winnicy.
T-A-1Cięcie winorośli. Cięcie specjalne. Ochrona winnic przed ptakami, gradem i mrozem.
T-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie winorośli
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z prowadzeniem winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0