Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Wina ziołowe i specjalne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wina ziołowe i specjalne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 1,50,51zaliczenie
laboratoriaL6 10 0,50,24zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 20 1,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień związanych z produkcją wina, znajomość podstaw biologii, fizjologii i chemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z technologią produkcji win ziołowych i specjalnych.
C-2Zapoznanie studentów z surowcami roślinnymi mającymi zastosowanie w produkcji wina i napojów winiarskich oraz ich znaczeniem w zwalczaniu i zapobieganiu problemów zdrowotnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pozyskiwane z uprawy.10
T-A-2Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pochodzące ze stanowisk naturalnych.10
20
laboratoria
T-L-1Receptury win ziołowych na konkretne dolegliwości.6
T-L-2Ocena jakościowa surowców roślinnych do produkcji win ziołowych i specjalnych.4
10
wykłady
T-W-1Wprowadzenie i definicje zgodnie z Ustawą o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.2
T-W-2Związki biologicznie czynne w surowcach używanych do produkcji win i ich zastosowanie lecznicze i przyprawowe.6
T-W-3Wina owocowe - technologia i surowce do produkcji.4
T-W-4Wino z suszonych i przejrzałych winogron - technologia i surowce do produkcji.2
T-W-5Wina z soku winogronowego, wina likierowe - technologia produkcji i baza surowcowa.2
T-W-6Napoje winopodobne, aromatyzowane koktajle winopodobne, cydry i perry, octy winne - technologia i surowce do produkcji.4
T-W-7Miody pitne i aromatyzowane nalewki na winie technologia i surowce do produkcji.4
T-W-8Aromatyzowane nalewki na winie, wina ziołowe i wermuty. Produkcja, właściwości lecznicze.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2konsultacje związane z tematyką ćwiczeń6
A-A-3przygotowanie do zaliczenia4
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń3
A-L-3przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych2
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje związane z tematyką wykładów10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: prezentacja
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C31_W01
Student ma wiedzę na temat receptur i technologii produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina.
UWW_1A_W16, UWW_1A_W17, UWW_1A_W18, UWW_1A_W14, UWW_1A_W13C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-L-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
UWW_1A_C31_W02
Student ma wiedzę odnośnie surowców używanych do produkcji win owocowych, ziołowych itp., związków biologicznie czynnych w nich zawartych oraz spozobach ich pozyskiwania.
UWW_1A_W16, UWW_1A_W17, UWW_1A_W18, UWW_1A_W14, UWW_1A_W13C-2T-W-2, T-L-1, T-L-2, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C31_U01
Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy produkcji poznanych przez niego rodzajów win i innych produktów na bazie wina oraz wskazuje ich zastosowanie.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U12, UWW_1A_U11C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-6, T-L-1, T-L-2, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
UWW_1A_C31_U02
Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania poznanych surowców w produkji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina, zawartość w nich związków biologicznie czynnych, potrafi wskazać ich zastosowanie na różne dolegliwości.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U12, UWW_1A_U11C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-6, T-L-1, T-L-2, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C31_K01
Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne z zakresu produkcji win ziołowych i specjalnych.
UWW_1A_K02C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-6, T-L-1, T-L-2, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C31_W01
Student ma wiedzę na temat receptur i technologii produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina.
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę na temat rodzajów, technologii produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C31_W02
Student ma wiedzę odnośnie surowców używanych do produkcji win owocowych, ziołowych itp., związków biologicznie czynnych w nich zawartych oraz spozobach ich pozyskiwania.
2,0
3,0Student opanował wymaganą wiedzę na poziomie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C31_U01
Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy produkcji poznanych przez niego rodzajów win i innych produktów na bazie wina oraz wskazuje ich zastosowanie.
2,0
3,0Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy produkcji różnych rodzajów win ziołowych i specjalnych ze wskazaniem ich zastosowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C31_U02
Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania poznanych surowców w produkji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina, zawartość w nich związków biologicznie czynnych, potrafi wskazać ich zastosowanie na różne dolegliwości.
2,0
3,0Student w dostatecznym opanował umiejętność.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C31_K01
Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne z zakresu produkcji win ziołowych i specjalnych.
2,0
3,0Student jest świadomy uzyskanej wiedzy i umiejętności praktycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Margalit Y., Technologia produkcji wina, PWRiL, Warszawa, 2014
 2. Gil L. T. M., Encyklopedia wina, Buchmann, Warszawa, 2009
 3. Mansfield S., Domowe alkohole, RM, Warszawa, 2012
 4. Kołodziej B., Uprawa ziół., PWRiL, Poznań, 2010
 5. Antkowiak L., Rośliny lecznicze, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, 1998

Literatura dodatkowa

 1. Vargas P., Gulling R., Domowy wyrób win i miodów pitnych., RM, Warszawa, 2011
 2. Stąpór T., Nalewki i wina lecznicze., Astrum, Wrocław, 2011
 3. Nowicki Z. T., Domowe piwa, cydry, wina, nalewki, likiery, kremy., Galion, Gdynia, 2002
 4. Kwapisz Ewa, Wyrób wina i piwa domowego moim hobby, Biowin, 2005
 5. Pilarek Bolesław, Wina domowe i potrawy z winem, Prószyński i S-ka, 2005
 6. Niklewicz Konrad, Wina owocowe i miody, volumina.pl, Szczecin (przedruk wydania z 1893 roku), 2015

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pozyskiwane z uprawy.10
T-A-2Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pochodzące ze stanowisk naturalnych.10
20

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Receptury win ziołowych na konkretne dolegliwości.6
T-L-2Ocena jakościowa surowców roślinnych do produkcji win ziołowych i specjalnych.4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie i definicje zgodnie z Ustawą o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.2
T-W-2Związki biologicznie czynne w surowcach używanych do produkcji win i ich zastosowanie lecznicze i przyprawowe.6
T-W-3Wina owocowe - technologia i surowce do produkcji.4
T-W-4Wino z suszonych i przejrzałych winogron - technologia i surowce do produkcji.2
T-W-5Wina z soku winogronowego, wina likierowe - technologia produkcji i baza surowcowa.2
T-W-6Napoje winopodobne, aromatyzowane koktajle winopodobne, cydry i perry, octy winne - technologia i surowce do produkcji.4
T-W-7Miody pitne i aromatyzowane nalewki na winie technologia i surowce do produkcji.4
T-W-8Aromatyzowane nalewki na winie, wina ziołowe i wermuty. Produkcja, właściwości lecznicze.6
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2konsultacje związane z tematyką ćwiczeń6
A-A-3przygotowanie do zaliczenia4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń3
A-L-3przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje związane z tematyką wykładów10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C31_W01Student ma wiedzę na temat receptur i technologii produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
UWW_1A_W17student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania winogron i innych produktów ogrodniczych
UWW_1A_W18student posiada wiedzę na temat technologii produkcji i oceny win
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technologią produkcji win ziołowych i specjalnych.
C-2Zapoznanie studentów z surowcami roślinnymi mającymi zastosowanie w produkcji wina i napojów winiarskich oraz ich znaczeniem w zwalczaniu i zapobieganiu problemów zdrowotnych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie i definicje zgodnie z Ustawą o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
T-W-5Wina z soku winogronowego, wina likierowe - technologia produkcji i baza surowcowa.
T-W-3Wina owocowe - technologia i surowce do produkcji.
T-W-4Wino z suszonych i przejrzałych winogron - technologia i surowce do produkcji.
T-W-7Miody pitne i aromatyzowane nalewki na winie technologia i surowce do produkcji.
T-W-8Aromatyzowane nalewki na winie, wina ziołowe i wermuty. Produkcja, właściwości lecznicze.
T-W-6Napoje winopodobne, aromatyzowane koktajle winopodobne, cydry i perry, octy winne - technologia i surowce do produkcji.
T-L-1Receptury win ziołowych na konkretne dolegliwości.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: prezentacja
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę na temat rodzajów, technologii produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C31_W02Student ma wiedzę odnośnie surowców używanych do produkcji win owocowych, ziołowych itp., związków biologicznie czynnych w nich zawartych oraz spozobach ich pozyskiwania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
UWW_1A_W17student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania winogron i innych produktów ogrodniczych
UWW_1A_W18student posiada wiedzę na temat technologii produkcji i oceny win
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z surowcami roślinnymi mającymi zastosowanie w produkcji wina i napojów winiarskich oraz ich znaczeniem w zwalczaniu i zapobieganiu problemów zdrowotnych.
Treści programoweT-W-2Związki biologicznie czynne w surowcach używanych do produkcji win i ich zastosowanie lecznicze i przyprawowe.
T-L-1Receptury win ziołowych na konkretne dolegliwości.
T-L-2Ocena jakościowa surowców roślinnych do produkcji win ziołowych i specjalnych.
T-A-2Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pochodzące ze stanowisk naturalnych.
T-A-1Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pozyskiwane z uprawy.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: prezentacja
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował wymaganą wiedzę na poziomie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C31_U01Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy produkcji poznanych przez niego rodzajów win i innych produktów na bazie wina oraz wskazuje ich zastosowanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technologią produkcji win ziołowych i specjalnych.
C-2Zapoznanie studentów z surowcami roślinnymi mającymi zastosowanie w produkcji wina i napojów winiarskich oraz ich znaczeniem w zwalczaniu i zapobieganiu problemów zdrowotnych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie i definicje zgodnie z Ustawą o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
T-W-5Wina z soku winogronowego, wina likierowe - technologia produkcji i baza surowcowa.
T-W-3Wina owocowe - technologia i surowce do produkcji.
T-W-4Wino z suszonych i przejrzałych winogron - technologia i surowce do produkcji.
T-W-7Miody pitne i aromatyzowane nalewki na winie technologia i surowce do produkcji.
T-W-8Aromatyzowane nalewki na winie, wina ziołowe i wermuty. Produkcja, właściwości lecznicze.
T-W-2Związki biologicznie czynne w surowcach używanych do produkcji win i ich zastosowanie lecznicze i przyprawowe.
T-W-6Napoje winopodobne, aromatyzowane koktajle winopodobne, cydry i perry, octy winne - technologia i surowce do produkcji.
T-L-1Receptury win ziołowych na konkretne dolegliwości.
T-L-2Ocena jakościowa surowców roślinnych do produkcji win ziołowych i specjalnych.
T-A-2Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pochodzące ze stanowisk naturalnych.
T-A-1Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pozyskiwane z uprawy.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: prezentacja
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy przy produkcji różnych rodzajów win ziołowych i specjalnych ze wskazaniem ich zastosowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C31_U02Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania poznanych surowców w produkji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina, zawartość w nich związków biologicznie czynnych, potrafi wskazać ich zastosowanie na różne dolegliwości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technologią produkcji win ziołowych i specjalnych.
C-2Zapoznanie studentów z surowcami roślinnymi mającymi zastosowanie w produkcji wina i napojów winiarskich oraz ich znaczeniem w zwalczaniu i zapobieganiu problemów zdrowotnych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie i definicje zgodnie z Ustawą o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
T-W-5Wina z soku winogronowego, wina likierowe - technologia produkcji i baza surowcowa.
T-W-3Wina owocowe - technologia i surowce do produkcji.
T-W-4Wino z suszonych i przejrzałych winogron - technologia i surowce do produkcji.
T-W-7Miody pitne i aromatyzowane nalewki na winie technologia i surowce do produkcji.
T-W-8Aromatyzowane nalewki na winie, wina ziołowe i wermuty. Produkcja, właściwości lecznicze.
T-W-2Związki biologicznie czynne w surowcach używanych do produkcji win i ich zastosowanie lecznicze i przyprawowe.
T-W-6Napoje winopodobne, aromatyzowane koktajle winopodobne, cydry i perry, octy winne - technologia i surowce do produkcji.
T-L-1Receptury win ziołowych na konkretne dolegliwości.
T-L-2Ocena jakościowa surowców roślinnych do produkcji win ziołowych i specjalnych.
T-A-2Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pochodzące ze stanowisk naturalnych.
T-A-1Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pozyskiwane z uprawy.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
M-3Metody eksponujące (materiał roślinny, - surowce, zdjęcia, ryciny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: prezentacja
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym opanował umiejętność.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C31_K01Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne z zakresu produkcji win ziołowych i specjalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technologią produkcji win ziołowych i specjalnych.
C-2Zapoznanie studentów z surowcami roślinnymi mającymi zastosowanie w produkcji wina i napojów winiarskich oraz ich znaczeniem w zwalczaniu i zapobieganiu problemów zdrowotnych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie i definicje zgodnie z Ustawą o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
T-W-5Wina z soku winogronowego, wina likierowe - technologia produkcji i baza surowcowa.
T-W-3Wina owocowe - technologia i surowce do produkcji.
T-W-4Wino z suszonych i przejrzałych winogron - technologia i surowce do produkcji.
T-W-7Miody pitne i aromatyzowane nalewki na winie technologia i surowce do produkcji.
T-W-8Aromatyzowane nalewki na winie, wina ziołowe i wermuty. Produkcja, właściwości lecznicze.
T-W-2Związki biologicznie czynne w surowcach używanych do produkcji win i ich zastosowanie lecznicze i przyprawowe.
T-W-6Napoje winopodobne, aromatyzowane koktajle winopodobne, cydry i perry, octy winne - technologia i surowce do produkcji.
T-L-1Receptury win ziołowych na konkretne dolegliwości.
T-L-2Ocena jakościowa surowców roślinnych do produkcji win ziołowych i specjalnych.
T-A-2Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pochodzące ze stanowisk naturalnych.
T-A-1Surowce roślinne wykorzystywane do produkcji win ziołowych i specjalnych oraz innych produktów na bazie wina pozyskiwane z uprawy.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca (wykład informacyjny i konwersatoryjny)
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z zagadnieniami wykładu i ćwiczeń
M-4Metody praktyczne (pokaz, projekt)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: prezentacja
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest świadomy uzyskanej wiedzy i umiejętności praktycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0