Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>, Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>, Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 0,90,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 10 0,60,34zaliczenie
laboratoriaL6 5 0,50,15zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu botaniki, biochemii i fizjologii roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z regulatorami wzrostu i rozwoju roślin stosowanymi w produkcji ogrodniczej
C-2Uzyskanie umiejętności praktycznego wykorzystania regulatorów roślinnych w celu wywołania pożądanego efektu u roślin ogrodniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Funkcje regulatorów wzrostu i rozwoju w hodowlach roślin metodą in vitro.2
T-A-2Zastosowanie regulatorów wzrostu w reakcjach stresowych u roślin4
T-A-3Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie oraz szkółkarstwie wybranych gatunków roślin sadowniczych2
T-A-4Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych2
10
laboratoria
T-L-1Obserwacje efektów działania wybranych regulatorów wzrostu na rośliny ogrodnicze5
5
wykłady
T-W-1Klasyfikacja, właściwości i działanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin2
T-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych endo- i egzogennych2
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju w sadownictwie3
T-W-4Wykorzystanie regulatorów wzrostu w warzywnictwie2
T-W-5Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ozdobnych2
T-W-6Wykorzystanie regulatorów wzrostu w szkółkarstwie2
T-W-7Zastosowanie regulatorów wzrostu w kulturach in vitro1
T-W-8Pisemne zaliczenie treści wykładowych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2konsultacje1
A-A-3przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-4studiowanie literatury przedmiotu2
18
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-3konsultacje1
A-L-4studiowanie literatury związanej z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych4
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia treści wykładowych5
A-W-4studiowanie literatury przedmiotu5
27

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-3objaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O12-2_W01
student posiada wiedzę o endo- i egzogennych regulatorach wzrostu i rozwoju roślin oraz ich wpływie na procesy fizjologiczne roślin ogrodniczych
UWW_1A_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-5, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-L-1M-1, M-3, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O12-2_U01
student potrafi dobrać odpowiednie regulatory wzrostu i rozwoju w celu wywołania określonego efektu fizjologicznego u roślin ogrodniczych
UWW_1A_U04, UWW_1A_U13C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-5, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-L-1M-1, M-3, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O12-2_K01
Student posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy o roślinnych regulatorach wzrostu i rozwoju.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-L-1M-1, M-3, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O12-2_W01
student posiada wiedzę o endo- i egzogennych regulatorach wzrostu i rozwoju roślin oraz ich wpływie na procesy fizjologiczne roślin ogrodniczych
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna rodzaje i właściwości endo- i egzogennych regulatorów wzrostu stosowanych w ogrodnictwie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O12-2_U01
student potrafi dobrać odpowiednie regulatory wzrostu i rozwoju w celu wywołania określonego efektu fizjologicznego u roślin ogrodniczych
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi dobrać odpowiedni regulator wzrostu do wywołania określonego efektu fizjologicznego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O12-2_K01
Student posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy o roślinnych regulatorach wzrostu i rozwoju.
2,0
3,0student posiada w stopniu dostatecznym świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz konieczności samodokształacania się
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kozłowska M., Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych, PWRiL, Warszawa, 2007
  2. Jankiewicz L., Regulatory wzrostu i rozwoju roślin, t.1 i 2, PWN, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Funkcje regulatorów wzrostu i rozwoju w hodowlach roślin metodą in vitro.2
T-A-2Zastosowanie regulatorów wzrostu w reakcjach stresowych u roślin4
T-A-3Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie oraz szkółkarstwie wybranych gatunków roślin sadowniczych2
T-A-4Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Obserwacje efektów działania wybranych regulatorów wzrostu na rośliny ogrodnicze5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja, właściwości i działanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin2
T-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych endo- i egzogennych2
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju w sadownictwie3
T-W-4Wykorzystanie regulatorów wzrostu w warzywnictwie2
T-W-5Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ozdobnych2
T-W-6Wykorzystanie regulatorów wzrostu w szkółkarstwie2
T-W-7Zastosowanie regulatorów wzrostu w kulturach in vitro1
T-W-8Pisemne zaliczenie treści wykładowych1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2konsultacje1
A-A-3przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-4studiowanie literatury przedmiotu2
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-3konsultacje1
A-L-4studiowanie literatury związanej z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych4
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia treści wykładowych5
A-W-4studiowanie literatury przedmiotu5
27
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O12-2_W01student posiada wiedzę o endo- i egzogennych regulatorach wzrostu i rozwoju roślin oraz ich wpływie na procesy fizjologiczne roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z regulatorami wzrostu i rozwoju roślin stosowanymi w produkcji ogrodniczej
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja, właściwości i działanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
T-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych endo- i egzogennych
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju w sadownictwie
T-W-4Wykorzystanie regulatorów wzrostu w warzywnictwie
T-W-6Wykorzystanie regulatorów wzrostu w szkółkarstwie
T-W-7Zastosowanie regulatorów wzrostu w kulturach in vitro
T-W-8Pisemne zaliczenie treści wykładowych
T-W-5Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ozdobnych
T-A-2Zastosowanie regulatorów wzrostu w reakcjach stresowych u roślin
T-A-3Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie oraz szkółkarstwie wybranych gatunków roślin sadowniczych
T-A-4Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
T-A-1Funkcje regulatorów wzrostu i rozwoju w hodowlach roślin metodą in vitro.
T-L-1Obserwacje efektów działania wybranych regulatorów wzrostu na rośliny ogrodnicze
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-3objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna rodzaje i właściwości endo- i egzogennych regulatorów wzrostu stosowanych w ogrodnictwie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O12-2_U01student potrafi dobrać odpowiednie regulatory wzrostu i rozwoju w celu wywołania określonego efektu fizjologicznego u roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Uzyskanie umiejętności praktycznego wykorzystania regulatorów roślinnych w celu wywołania pożądanego efektu u roślin ogrodniczych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja, właściwości i działanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
T-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych endo- i egzogennych
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju w sadownictwie
T-W-4Wykorzystanie regulatorów wzrostu w warzywnictwie
T-W-6Wykorzystanie regulatorów wzrostu w szkółkarstwie
T-W-7Zastosowanie regulatorów wzrostu w kulturach in vitro
T-W-8Pisemne zaliczenie treści wykładowych
T-W-5Wykorzystanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ozdobnych
T-A-2Zastosowanie regulatorów wzrostu w reakcjach stresowych u roślin
T-A-3Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie oraz szkółkarstwie wybranych gatunków roślin sadowniczych
T-A-4Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
T-A-1Funkcje regulatorów wzrostu i rozwoju w hodowlach roślin metodą in vitro.
T-L-1Obserwacje efektów działania wybranych regulatorów wzrostu na rośliny ogrodnicze
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-3objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi dobrać odpowiedni regulator wzrostu do wywołania określonego efektu fizjologicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O12-2_K01Student posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy o roślinnych regulatorach wzrostu i rozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z regulatorami wzrostu i rozwoju roślin stosowanymi w produkcji ogrodniczej
C-2Uzyskanie umiejętności praktycznego wykorzystania regulatorów roślinnych w celu wywołania pożądanego efektu u roślin ogrodniczych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja, właściwości i działanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
T-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych endo- i egzogennych
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju w sadownictwie
T-A-2Zastosowanie regulatorów wzrostu w reakcjach stresowych u roślin
T-A-3Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie oraz szkółkarstwie wybranych gatunków roślin sadowniczych
T-A-4Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
T-A-1Funkcje regulatorów wzrostu i rozwoju w hodowlach roślin metodą in vitro.
T-L-1Obserwacje efektów działania wybranych regulatorów wzrostu na rośliny ogrodnicze
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
M-3objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada w stopniu dostatecznym świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz konieczności samodokształacania się
3,5
4,0
4,5
5,0