Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Enoturystyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Enoturystyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 10 0,80,49zaliczenie
wykładyW6 20 1,20,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy geografii, wiedza o wymagaich klimatyczno-glebowych winorośli, znajomość zasad uprawy winorośli, wiedza o odmianach winorośli i typach win

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z rolą winiarstwa w kulturze i tradycji
C-2Zapoznanie studenta z możliwością tworzenia oraz promocji produktu turystyki winiarskiej oraz znaczeniem enoturystyki dla rozwoju obszarów wiejskich i podniesienia atrakcyjności oferty agroturystycznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zabytki kultury winiarskiej. Winnica, winiarnia i wino jako element enoturystyki. Nietypowe winiarnie.6
T-A-2Rozwój enoturystyki w Polsce. Polskie szlaki enoturystyczne.4
10
wykłady
T-W-1Enologia. Historia i znaczenie enoturystyki.4
T-W-2Winnice, winiarnie i gospodarstwa winiarskie - organizacja winnicy pod kątem zwiedzających. Winnica jako produkt turystyczny6
T-W-3Organizacja wycieczek szlakami winnic. Promocja enoturystyki.2
T-W-4Przyrodnicze, klimatyczne i kulturowe uwarunkowania enoturystyki.6
T-W-5Winnice i gospodarstwa winiarskie w świetle polskiego ustawodawstwa.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje4
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu5
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
24
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu8
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
36

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C35_W01
student ma wiedzę o roli enoturystyki we współczesnym przemyśle turystycznym
UWW_1A_W19, UWW_1A_W08, UWW_1A_W07C-1, C-2T-A-2, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-3, M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C35_U01
student ma umiejętność oceny znaczenia winiarstwa jako elementu turystyki w Polsce i na świecie
UWW_1A_U15, UWW_1A_U13C-1, C-2T-A-2, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-3, M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C35_K01
Student jest świadomy konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K02C-1, C-2T-A-2, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-3, M-1, M-2S-2
UWW_1A_C35_K02
Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności, bierze za nią odpowiedzialność, ma świadomość znaczenia enoturystki w ochronie środowiska naturalnego
UWW_1A_K01, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1, C-2T-A-2, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-3, M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C35_W01
student ma wiedzę o roli enoturystyki we współczesnym przemyśle turystycznym
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę o roli enoturystyki we współczesnym przemyśle turystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C35_U01
student ma umiejętność oceny znaczenia winiarstwa jako elementu turystyki w Polsce i na świecie
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiadł umiejętność oceny znaczenia winiarstwa jako elementu turystyki w Polsce i na świecie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C35_K01
Student jest świadomy konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
2,0
3,0Student jest dostatecznie świadomy konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C35_K02
Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności, bierze za nią odpowiedzialność, ma świadomość znaczenia enoturystki w ochronie środowiska naturalnego
2,0
3,0Student dostatecznie ocenia skutki prowadzonej działalności i ma dostateczną świadomość znaczenia enoturystki w ochronie środowiska naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Girard-Lagorce Sylvie, Wyjątkowe wina - największe wina świata, Wydawnictwo Olesiejuk, 2014
  2. Collombet Francois, Paireault Jean-Paul, Wina Świata, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2001
  3. Ewing-Mulligan M., McCarthy E., Style i smaki wina, Amber, 2007
  4. Carmenere Claude, Madevon Daniele. Madewon Pascal, Wina - wszystko co chciałbyś wiedzieć o produkcji, gatunkach i ich geografii, International Publishing Service Sp. z o.o., Warszawa, 1999
  5. Wawro Ewa, Winnice w Polsce, Multico, 2015

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zabytki kultury winiarskiej. Winnica, winiarnia i wino jako element enoturystyki. Nietypowe winiarnie.6
T-A-2Rozwój enoturystyki w Polsce. Polskie szlaki enoturystyczne.4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Enologia. Historia i znaczenie enoturystyki.4
T-W-2Winnice, winiarnie i gospodarstwa winiarskie - organizacja winnicy pod kątem zwiedzających. Winnica jako produkt turystyczny6
T-W-3Organizacja wycieczek szlakami winnic. Promocja enoturystyki.2
T-W-4Przyrodnicze, klimatyczne i kulturowe uwarunkowania enoturystyki.6
T-W-5Winnice i gospodarstwa winiarskie w świetle polskiego ustawodawstwa.2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje4
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu5
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu8
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C35_W01student ma wiedzę o roli enoturystyki we współczesnym przemyśle turystycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W19student ma wiedzę dotyczącą znaczenia winorośli i wina w gospodarce, kulturze, tradycji i historii
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
UWW_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych i winiarskich
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z rolą winiarstwa w kulturze i tradycji
C-2Zapoznanie studenta z możliwością tworzenia oraz promocji produktu turystyki winiarskiej oraz znaczeniem enoturystyki dla rozwoju obszarów wiejskich i podniesienia atrakcyjności oferty agroturystycznej.
Treści programoweT-A-2Rozwój enoturystyki w Polsce. Polskie szlaki enoturystyczne.
T-A-1Zabytki kultury winiarskiej. Winnica, winiarnia i wino jako element enoturystyki. Nietypowe winiarnie.
T-W-1Enologia. Historia i znaczenie enoturystyki.
T-W-2Winnice, winiarnie i gospodarstwa winiarskie - organizacja winnicy pod kątem zwiedzających. Winnica jako produkt turystyczny
T-W-3Organizacja wycieczek szlakami winnic. Promocja enoturystyki.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
M-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę o roli enoturystyki we współczesnym przemyśle turystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C35_U01student ma umiejętność oceny znaczenia winiarstwa jako elementu turystyki w Polsce i na świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z rolą winiarstwa w kulturze i tradycji
C-2Zapoznanie studenta z możliwością tworzenia oraz promocji produktu turystyki winiarskiej oraz znaczeniem enoturystyki dla rozwoju obszarów wiejskich i podniesienia atrakcyjności oferty agroturystycznej.
Treści programoweT-A-2Rozwój enoturystyki w Polsce. Polskie szlaki enoturystyczne.
T-A-1Zabytki kultury winiarskiej. Winnica, winiarnia i wino jako element enoturystyki. Nietypowe winiarnie.
T-W-1Enologia. Historia i znaczenie enoturystyki.
T-W-2Winnice, winiarnie i gospodarstwa winiarskie - organizacja winnicy pod kątem zwiedzających. Winnica jako produkt turystyczny
T-W-3Organizacja wycieczek szlakami winnic. Promocja enoturystyki.
T-W-4Przyrodnicze, klimatyczne i kulturowe uwarunkowania enoturystyki.
T-W-5Winnice i gospodarstwa winiarskie w świetle polskiego ustawodawstwa.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
M-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiadł umiejętność oceny znaczenia winiarstwa jako elementu turystyki w Polsce i na świecie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C35_K01Student jest świadomy konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z rolą winiarstwa w kulturze i tradycji
C-2Zapoznanie studenta z możliwością tworzenia oraz promocji produktu turystyki winiarskiej oraz znaczeniem enoturystyki dla rozwoju obszarów wiejskich i podniesienia atrakcyjności oferty agroturystycznej.
Treści programoweT-A-2Rozwój enoturystyki w Polsce. Polskie szlaki enoturystyczne.
T-A-1Zabytki kultury winiarskiej. Winnica, winiarnia i wino jako element enoturystyki. Nietypowe winiarnie.
T-W-1Enologia. Historia i znaczenie enoturystyki.
T-W-2Winnice, winiarnie i gospodarstwa winiarskie - organizacja winnicy pod kątem zwiedzających. Winnica jako produkt turystyczny
T-W-3Organizacja wycieczek szlakami winnic. Promocja enoturystyki.
T-W-4Przyrodnicze, klimatyczne i kulturowe uwarunkowania enoturystyki.
T-W-5Winnice i gospodarstwa winiarskie w świetle polskiego ustawodawstwa.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
M-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest dostatecznie świadomy konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C35_K02Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności, bierze za nią odpowiedzialność, ma świadomość znaczenia enoturystki w ochronie środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z rolą winiarstwa w kulturze i tradycji
C-2Zapoznanie studenta z możliwością tworzenia oraz promocji produktu turystyki winiarskiej oraz znaczeniem enoturystyki dla rozwoju obszarów wiejskich i podniesienia atrakcyjności oferty agroturystycznej.
Treści programoweT-A-2Rozwój enoturystyki w Polsce. Polskie szlaki enoturystyczne.
T-A-1Zabytki kultury winiarskiej. Winnica, winiarnia i wino jako element enoturystyki. Nietypowe winiarnie.
T-W-1Enologia. Historia i znaczenie enoturystyki.
T-W-2Winnice, winiarnie i gospodarstwa winiarskie - organizacja winnicy pod kątem zwiedzających. Winnica jako produkt turystyczny
T-W-3Organizacja wycieczek szlakami winnic. Promocja enoturystyki.
T-W-4Przyrodnicze, klimatyczne i kulturowe uwarunkowania enoturystyki.
T-W-5Winnice i gospodarstwa winiarskie w świetle polskiego ustawodawstwa.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
M-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostatecznie ocenia skutki prowadzonej działalności i ma dostateczną świadomość znaczenia enoturystki w ochronie środowiska naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0