Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Uprawa winorośli 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa winorośli 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
zajęcia terenoweT4 10 1,00,19zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 10 1,00,21zaliczenie
wykładyW4 10 1,00,60zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin, znajomość regulacji procesów życiowych roślin, znajomość patogenów występujących na roślinach, wiedza o właściwościach fizykochemicznych gleb, żywieniu roślin, znajomość podstaw ogrodnictwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy winorośli
C-2zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w winnicach
C-3zapoznanie z nowoczesnymi technologiami uprawy winorośli

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Cięcie i formowanie krzewów winorośli. Cięcie zielonych części winorośli (cięcie letnie).10
10
zajęcia terenowe
T-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie letnie winorośli10
10
wykłady
T-W-1Lokalizacja, wybór i przygotowanie stanowiska, zakładanie winnicy. Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 1. Technologie produkcji towarowej 1. Przezedzanie gron i liści.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje5
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2przygotowanie do zajęć terenowych10
A-T-3studiowanie literatury przedmiotu10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2konsultacje5
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C17_W01
student ma wiedzę na temat zakładania winnicy oraz pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W15, UWW_1A_W09, UWW_1A_W16, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13C-1, C-3, C-2T-T-1, T-A-1, T-W-1M-2, M-3, M-1, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C17_U01
student posiada umiejętność zakładania winnicy i uprawy winorośli oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U02, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-1, C-3, C-2T-T-1, T-A-1, T-W-1M-2, M-3, M-1, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C17_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą winorośli
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1, C-3, C-2T-T-1, T-A-1, T-W-1M-2, M-3, M-1, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C17_W01
student ma wiedzę na temat zakładania winnicy oraz pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat zakładania winnicy oraz pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C17_U01
student posiada umiejętność zakładania winnicy i uprawy winorośli oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji
2,0
3,0student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność zakładania winnicy i uprawy winorośli oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C17_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą winorośli
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Myśliwiec R., Uprawa winorośli, PWRiL, Warszawa, 2013
  2. Lisek J., Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej, Hortpress, 2013
  3. Myśliwiec R., Winorośl, Wydawnictwo działkowiec, Warszawa, 2007
  4. Angelov L., Kemilev S., Chełpiński P., Ochmian I., Stalev B., Dintchev I., Ivanov V., Uprawa winorośli i winiarstwo, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Cięcie i formowanie krzewów winorośli. Cięcie zielonych części winorośli (cięcie letnie).10
10

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie letnie winorośli10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Lokalizacja, wybór i przygotowanie stanowiska, zakładanie winnicy. Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 1. Technologie produkcji towarowej 1. Przezedzanie gron i liści.10
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje5
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2przygotowanie do zajęć terenowych10
A-T-3studiowanie literatury przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2konsultacje5
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C17_W01student ma wiedzę na temat zakładania winnicy oraz pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy winorośli
C-3zapoznanie z nowoczesnymi technologiami uprawy winorośli
C-2zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w winnicach
Treści programoweT-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie letnie winorośli
T-A-1Cięcie i formowanie krzewów winorośli. Cięcie zielonych części winorośli (cięcie letnie).
T-W-1Lokalizacja, wybór i przygotowanie stanowiska, zakładanie winnicy. Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 1. Technologie produkcji towarowej 1. Przezedzanie gron i liści.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat zakładania winnicy oraz pielęgnacji i nowoczesnych technologii uprawy winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C17_U01student posiada umiejętność zakładania winnicy i uprawy winorośli oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U02student ma umiejętność rozpoznawania i charakterystyki głównych typów gleb
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy winorośli
C-3zapoznanie z nowoczesnymi technologiami uprawy winorośli
C-2zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w winnicach
Treści programoweT-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie letnie winorośli
T-A-1Cięcie i formowanie krzewów winorośli. Cięcie zielonych części winorośli (cięcie letnie).
T-W-1Lokalizacja, wybór i przygotowanie stanowiska, zakładanie winnicy. Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 1. Technologie produkcji towarowej 1. Przezedzanie gron i liści.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność zakładania winnicy i uprawy winorośli oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C17_K01student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą winorośli
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy winorośli
C-3zapoznanie z nowoczesnymi technologiami uprawy winorośli
C-2zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w winnicach
Treści programoweT-T-1Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe w winnicy, cięcie letnie winorośli
T-A-1Cięcie i formowanie krzewów winorośli. Cięcie zielonych części winorośli (cięcie letnie).
T-W-1Lokalizacja, wybór i przygotowanie stanowiska, zakładanie winnicy. Zabiegi pielęgnacyjne i uprawowe 1. Technologie produkcji towarowej 1. Przezedzanie gron i liści.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0