Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Fitopatologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fitopatologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Błaszkowski <Janusz.Blaszkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Adamska <Iwona.Adamska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 5 1,00,19zaliczenie
wykładyW5 25 1,50,51egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 5 1,00,20zaliczenie
zajęcia terenoweT5 10 0,50,10zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość obsługi mikroskopu świetlnego
W-2znajomość anatomii, fizjologii i taksonomii roślin
W-3umiejętność rozpoznawania gatunków roślin uprawnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).5
5
laboratoria
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.5
5
zajęcia terenowe
T-T-1Diagnostyka chorób w terenie.10
10
wykłady
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.25
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.5
A-A-2Przygotowanie do zajęć.15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2przygotowanie do sprawdzianów6
A-L-3udział w konsultacjach2
A-L-4studiowanie podanej literatury2
30
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2diagnozowanie zebranego materiału5
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2przygotowanie do zaliczenia pisemnego wiedzy z wykładów10
A-W-3studiowanie literatury10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2metoda sytuacyjna
M-3ekspozycja
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne ze znajomości chorób zebranych w postaci zielnika
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C23_W01
Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
UWW_1A_W10, UWW_1A_W12C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-4, M-1S-1, S-3
UWW_1A_C23_W10
student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W10, UWW_1A_W12C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-4, M-1S-1, S-3
UWW_1A_C23_W12
student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W10, UWW_1A_W12C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-3, M-4, M-1, M-5, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C23_U04
student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U04, UWW_1A_U08C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-4, M-1S-1, S-3
UWW_1A_C23_U08
student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U04, UWW_1A_U08C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-4, M-1S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C23_K01
Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-4, M-1S-1, S-3
UWW_1A_C23_K02
Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-4, M-1S-1, S-3
UWW_1A_C23_K03
Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-4, M-1S-1, S-3
UWW_1A_C23_K05
Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1, C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-1M-4, M-1S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C23_W01
Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C23_W10
student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C23_W12
student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C23_U04
student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C23_U08
student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C23_K01
Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C23_K02
Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C23_K03
Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C23_K05
Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa, 2001
  2. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 2., PWRiL, Poznań, 2011
  3. Błaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B., Madej T., Zioło E., Przewodnik do zajęć z fitopatologii, http://www.zor.zut.edu.pl/Skrypt-web/Home.html, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 1., PWRiL, Warszawa, 2010
  2. Kochman J., Węgorek W., Ochrona roślin, PWRiL, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).5
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.5
5

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Diagnostyka chorób w terenie.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.25
25

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.5
A-A-2Przygotowanie do zajęć.15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2przygotowanie do sprawdzianów6
A-L-3udział w konsultacjach2
A-L-4studiowanie podanej literatury2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach10
A-T-2diagnozowanie zebranego materiału5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2przygotowanie do zaliczenia pisemnego wiedzy z wykładów10
A-W-3studiowanie literatury10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_W01Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-3ekspozycja
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
M-5objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
M-2metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne ze znajomości chorób zebranych w postaci zielnika
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C23_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności wnorośli
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób winorośli
Treści programoweT-A-1Symptomacja chorób roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich wywoływanych niedoborem, nadmiarem bądź niezachowanymi proporcjami w żywieniu roślin makro- i mikropierwiastkami. Imisje i czynniki meteorologiczne w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby infekcyjne – wirozy (ospowatość śliwy, wirozy winorośli), proliferacja jabłoni (Apple proliferation mycoplasma). Choroby bakteryjne (guzowatość korzeni, zaraza ogniowa roślin z Rosaceae).
T-L-1Fytoftorozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Zgorzele siewek i mączniaki rzekome roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich. Choroby grzybowe powodowane przez workowce (rak drzew [Nectria galligena (Cylindrocarpon heteronema), biała plamistość liści truskawki [Mycosphaerella fragariae (Ramularia tulasnei)], parch jabłoni [Venturia inaequalis (Spilocea pomi)], parch gruszy [Venturia pirina (Fusicladium pyrorum)], przypąkowe zamieranie pędów maliny [Didymella applanata (Phoma idaei)], drobna plamistość liści drzew pestkowych [Blumeriella jaapii (Phloeosporella padi)], czernie roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Mycosphaerella tassiana (Cladosporium herbarum)], szara pleśń w patologii roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich [Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea)], mączniak jabłoni (Podosphaera leucotricha). Choroby grzybowe powodowane przez podstawczaki [rdza śliwy (Tranzschelia pruni-spinosae), rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronartium ribicola)]. Askochytozy, ramulariozy i septoriozy roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich.
T-W-1Zadania fitopatologii stosowanej. Szkodliwość chorób. Podział fitopatologii. Istota choroby rośliny. Podział chorób roślin. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy i rodzaje pasożytów. Zakres i specjalizacja pasożytnicza. Proces chorobowy. Fizjologiczne mechanizmy oddziaływania patogenów na rośliny. Wpływ patogenów na procesy fizjologiczne. Mechanizmy odporności roślin na choroby. Rodzaje odporności. Klasyfikacja i rodzaje objawów chorobowych. Warunki powstawania epidemii i składowe epidemii. Zasady i metody ochrony roślin. Rodzaje odporności roślin na patogeny. Teoria „gen na gen”. Cykl życiowy organizmów grzybopodobnych i grzybów oraz źródła ich zmienności. Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i zielarskich w aglomeracjach miejskich.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0