Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Historia i regiony produkcji wina:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia i regiony produkcji wina
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 10 1,00,49zaliczenie
wykładyW6 5 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy geografii, wiedza o wymagaich klimatyczno-glebowych winorośli, znajomość zasad uprawy winorośli, wiedza o odmianach winorośli

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z historią winiarstwa oraz znaczeniem wuinorośli w kulturze i tradycji
C-2zapoznanie studenta z najważniejszymi regionami winiarskimi na świecie oraz w Polsce

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Najważniejsze regiony winiarskie Francji (Alzacja, Beaujolais, Bordeaux, Burgundia, Szampania, Jura, Sabaudia i Bugey, Langwedocja i Roussillon, Prowansja i Korsyka, Południowy Zachód, Dolina Loary, Dolina Rodanu)3
T-A-2Najważniejsze regiony winiarskie Hiszpanii, Włoch i Portugalii2
T-A-3Ważne regiony winiarskie pozostałych krajów europejskich2
T-A-4Najważniejsze regiony winiarskie na innych kontynentach (USA i Kanada, Chile, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia i Afryka Południowa)2
T-A-5Regiony winiarskie w Polsce1
10
wykłady
T-W-1Historia winorośli i wina2
T-W-2Znaczenie wina w kulturze, tradycji i religii2
T-W-3Tradycje winiarskie w Polsce1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje4
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach5
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C34_W01
student ma wiedzę o historii winiarstwa oraz znaczeniu winorośli w tradycji i kulturze, zna najważniejsze regiony winiarskie
UWW_1A_W19, UWW_1A_W03C-2, C-1T-A-3, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C34_U01
student ma umiejętność oceny znaczenia najważniejszych odmian winorośli w historii winiarstwa na świecie
UWW_1A_U03, UWW_1A_U13C-2, C-1T-A-3, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-W-1, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2
UWW_1A_C34_U02
student ma umiejętność oceny znaczenia winorośli w kulturze i tradycji
UWW_1A_U17C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C34_K01
Student jest świadomy konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K02C-2, C-1T-A-3, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C34_W01
student ma wiedzę o historii winiarstwa oraz znaczeniu winorośli w tradycji i kulturze, zna najważniejsze regiony winiarskie
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę z zakresu historii winiarstwa, znaczenia winorośli w kulturze i tradycji, poznał podstawowe regiony winiarskie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C34_U01
student ma umiejętność oceny znaczenia najważniejszych odmian winorośli w historii winiarstwa na świecie
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiadł umiejętność oceny znaczenia najważniejszych odmian winorośli w historii winiarstwa na świecie
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C34_U02
student ma umiejętność oceny znaczenia winorośli w kulturze i tradycji
2,0
3,0student w stopniu dostatecznymposiadł umiejętność oceny znaczenia winorośli e kulturze i tradycji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C34_K01
Student jest świadomy konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
2,0
3,0Student ma dostateczną świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Girard-Lagorce Sylvie, Wyjątkowe wina - największe wina świata, Wydawnictwo Olesiejuk, 2014
 2. Collombet Francois, Paireault Jean-Paul, Wina Świata, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2001
 3. Zienkiewicz Richard, Sztuka wina, Almapress, Warszawa, 1996
 4. Carmenere Claude, Madevon Daniele, Madewon Pascal, Wina - wszystko co chciałbyś wiedzieć o produkcji, gatunkach i ich geografii, International Publishing Service Sp. z o.o., Warszawa, 1999
 5. Wawro Ewa, Winnice w Polsce, Multico, 2015
 6. Pitte Jean-Robert, Wino i boskość, PAX, 2008
 7. Melgar Luis Tomás, Encyklopedia wina: najlepsze gatunki, porady i opisy, regiony winiarskie, Buchmann, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

 1. Fasbender Wolfgang, Wina mozelskie, Wiedza i Życie, 2002
 2. Mathas Jurgen, Wina chilijskie, Wiedza i Życie, 2001
 3. Vaterlaus Thomas, Wina kalifornijskie, Wiedza i Życie, 2001
 4. Vaterlaus Thomas, Wina burgundzkie, Wiedza i Życie, 2001
 5. Bichsel Rolf, Wina z Bordeaux, Wiedza i Życie, 2000
 6. Kriesi Rolf, Wina toskańskie, Wiedza i Życie, 2001
 7. Baeza Concha, Wina Hiszpanii, Wydawnictwo Ksiązkowe Twój Styl, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Najważniejsze regiony winiarskie Francji (Alzacja, Beaujolais, Bordeaux, Burgundia, Szampania, Jura, Sabaudia i Bugey, Langwedocja i Roussillon, Prowansja i Korsyka, Południowy Zachód, Dolina Loary, Dolina Rodanu)3
T-A-2Najważniejsze regiony winiarskie Hiszpanii, Włoch i Portugalii2
T-A-3Ważne regiony winiarskie pozostałych krajów europejskich2
T-A-4Najważniejsze regiony winiarskie na innych kontynentach (USA i Kanada, Chile, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia i Afryka Południowa)2
T-A-5Regiony winiarskie w Polsce1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia winorośli i wina2
T-W-2Znaczenie wina w kulturze, tradycji i religii2
T-W-3Tradycje winiarskie w Polsce1
5

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje4
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach5
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C34_W01student ma wiedzę o historii winiarstwa oraz znaczeniu winorośli w tradycji i kulturze, zna najważniejsze regiony winiarskie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W19student ma wiedzę dotyczącą znaczenia winorośli i wina w gospodarce, kulturze, tradycji i historii
UWW_1A_W03student ma wiedzę z zakresu botaniki, niezbędną do rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji oraz obejmującej systematykę roślin, ich pochodzenie i fitogeografię
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studenta z najważniejszymi regionami winiarskimi na świecie oraz w Polsce
C-1zapoznanie studenta z historią winiarstwa oraz znaczeniem wuinorośli w kulturze i tradycji
Treści programoweT-A-3Ważne regiony winiarskie pozostałych krajów europejskich
T-A-5Regiony winiarskie w Polsce
T-A-1Najważniejsze regiony winiarskie Francji (Alzacja, Beaujolais, Bordeaux, Burgundia, Szampania, Jura, Sabaudia i Bugey, Langwedocja i Roussillon, Prowansja i Korsyka, Południowy Zachód, Dolina Loary, Dolina Rodanu)
T-A-2Najważniejsze regiony winiarskie Hiszpanii, Włoch i Portugalii
T-A-4Najważniejsze regiony winiarskie na innych kontynentach (USA i Kanada, Chile, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia i Afryka Południowa)
T-W-1Historia winorośli i wina
T-W-2Znaczenie wina w kulturze, tradycji i religii
T-W-3Tradycje winiarskie w Polsce
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę z zakresu historii winiarstwa, znaczenia winorośli w kulturze i tradycji, poznał podstawowe regiony winiarskie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C34_U01student ma umiejętność oceny znaczenia najważniejszych odmian winorośli w historii winiarstwa na świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studenta z najważniejszymi regionami winiarskimi na świecie oraz w Polsce
C-1zapoznanie studenta z historią winiarstwa oraz znaczeniem wuinorośli w kulturze i tradycji
Treści programoweT-A-3Ważne regiony winiarskie pozostałych krajów europejskich
T-A-5Regiony winiarskie w Polsce
T-A-1Najważniejsze regiony winiarskie Francji (Alzacja, Beaujolais, Bordeaux, Burgundia, Szampania, Jura, Sabaudia i Bugey, Langwedocja i Roussillon, Prowansja i Korsyka, Południowy Zachód, Dolina Loary, Dolina Rodanu)
T-A-2Najważniejsze regiony winiarskie Hiszpanii, Włoch i Portugalii
T-A-4Najważniejsze regiony winiarskie na innych kontynentach (USA i Kanada, Chile, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia i Afryka Południowa)
T-W-1Historia winorośli i wina
T-W-3Tradycje winiarskie w Polsce
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiadł umiejętność oceny znaczenia najważniejszych odmian winorośli w historii winiarstwa na świecie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C34_U02student ma umiejętność oceny znaczenia winorośli w kulturze i tradycji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U17student posiada umiejętność oceny znaczenia w życiu człowieka zagadnień wynikających z nauk humanistycznych i społecznych
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z historią winiarstwa oraz znaczeniem wuinorośli w kulturze i tradycji
Treści programoweT-W-1Historia winorośli i wina
T-W-2Znaczenie wina w kulturze, tradycji i religii
T-W-3Tradycje winiarskie w Polsce
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznymposiadł umiejętność oceny znaczenia winorośli e kulturze i tradycji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C34_K01Student jest świadomy konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studenta z najważniejszymi regionami winiarskimi na świecie oraz w Polsce
C-1zapoznanie studenta z historią winiarstwa oraz znaczeniem wuinorośli w kulturze i tradycji
Treści programoweT-A-3Ważne regiony winiarskie pozostałych krajów europejskich
T-A-5Regiony winiarskie w Polsce
T-A-1Najważniejsze regiony winiarskie Francji (Alzacja, Beaujolais, Bordeaux, Burgundia, Szampania, Jura, Sabaudia i Bugey, Langwedocja i Roussillon, Prowansja i Korsyka, Południowy Zachód, Dolina Loary, Dolina Rodanu)
T-A-2Najważniejsze regiony winiarskie Hiszpanii, Włoch i Portugalii
T-A-4Najważniejsze regiony winiarskie na innych kontynentach (USA i Kanada, Chile, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia i Afryka Południowa)
T-W-1Historia winorośli i wina
T-W-2Znaczenie wina w kulturze, tradycji i religii
T-W-3Tradycje winiarskie w Polsce
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma dostateczną świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
3,5
4,0
4,5
5,0