Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Technologia produkcji wina 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia produkcji wina 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Robert Iwański <Robert.Iwanski@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 10 0,50,24zaliczenie
wykładyW6 5 0,80,51egzamin
ćwiczenia audytoryjneA6 10 0,70,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o procesie fermentacyjnym i zmianach zachodzących w moszczu i winie w trakcie tego procesu
W-2Wiedza o morfologii, anatomii i wymaganiach siedliskowych winorośli.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z metodami produkcji win
C-2Zaznajomienie studenta z wplywem technologii produkcji na jakość wina

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pielęgnacja młodego wina; ściąganie znad osadu, stabilizacja wina, klarowanie, filtrowanie, dojrzewanie10
10
laboratoria
T-L-1Fermentacja alkoholowa i jabłkowo-mlekowa Filtrowanie i butelkowanie wina10
10
wykłady
T-W-1Czynniki wpływające na jakość wina w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Dojrzewanie wina w zbiornikach, beczkach i butelkach. Stabilizacja wina.5
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie do zaliczenia7
A-A-3konsultacje4
21
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2przygotowanie do zaliczenia2
A-L-3konsultacje3
15
wykłady
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
A-W-3uczestnictwo w zajęciach5
A-W-4studiowanie literatury z zakresu przedmiotu8
24

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-5Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-6Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: ocena pracy w grupie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C33_W01
Znając walory odmian winorośli i podstawy mikrobiologii fermentacyjnej zaplanuje i przeprowadzi proces produkcji wina
UWW_1A_W11, UWW_1A_W16, UWW_1A_W17, UWW_1A_W18C-1T-W-1, T-A-1, T-L-1M-6, M-4, M-2, M-5S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C33_U01
Umie wykorzystać i przygotować owoce do produkcji moszczu i wina
UWW_1A_U12, UWW_1A_U10, UWW_1A_U11, UWW_1A_U13C-2T-W-1M-6, M-4, M-2, M-5S-2
UWW_1A_C33_U02
Potrafi dobrać odpowiednią technologię do produkowanego wina
UWW_1A_U12, UWW_1A_U14, UWW_1A_U10, UWW_1A_U11C-1T-W-1M-6, M-4, M-2, M-5S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C33_K01
Jest zorientowany w aktualnych technologiach produkcji winiarskiej
UWW_1A_K01, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1T-W-1, T-A-1, T-L-1M-6, M-4, M-2, M-5S-2
UWW_1A_C33_K02
Potrafi zorganizować pracę w zespole.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K04C-1T-W-1M-6, M-4, M-2, M-5S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C33_W01
Znając walory odmian winorośli i podstawy mikrobiologii fermentacyjnej zaplanuje i przeprowadzi proces produkcji wina
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C33_U01
Umie wykorzystać i przygotować owoce do produkcji moszczu i wina
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C33_U02
Potrafi dobrać odpowiednią technologię do produkowanego wina
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność produkcji wina
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C33_K01
Jest zorientowany w aktualnych technologiach produkcji winiarskiej
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych preferencjach konsumentów
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C33_K02
Potrafi zorganizować pracę w zespole.
2,0
3,0student stara się pracować w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Y. Margalit, Technologia produkcji wina, PWRiL, 4
  2. Ed McCarty, Style i smaki wina
  3. Steidl R., Renner W., Problemy fermentacji wina, ProLibris, Zielona Góra, 2008
  4. Angelov L., Kemilev S., Chełpiński P., Ochmian I., Stalev B., Dintchev I., Ivanov V., Uprawa winorośli i winiarstwo, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Luis Tomas, Melgar Gil, Encyklopedia wina, Świat Win

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pielęgnacja młodego wina; ściąganie znad osadu, stabilizacja wina, klarowanie, filtrowanie, dojrzewanie10
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Fermentacja alkoholowa i jabłkowo-mlekowa Filtrowanie i butelkowanie wina10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czynniki wpływające na jakość wina w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Dojrzewanie wina w zbiornikach, beczkach i butelkach. Stabilizacja wina.5
5

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie do zaliczenia7
A-A-3konsultacje4
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2przygotowanie do zaliczenia2
A-L-3konsultacje3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
A-W-3uczestnictwo w zajęciach5
A-W-4studiowanie literatury z zakresu przedmiotu8
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C33_W01Znając walory odmian winorośli i podstawy mikrobiologii fermentacyjnej zaplanuje i przeprowadzi proces produkcji wina
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W11student ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej oraz w produkcji wina
UWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
UWW_1A_W17student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania winogron i innych produktów ogrodniczych
UWW_1A_W18student posiada wiedzę na temat technologii produkcji i oceny win
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z metodami produkcji win
Treści programoweT-W-1Czynniki wpływające na jakość wina w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Dojrzewanie wina w zbiornikach, beczkach i butelkach. Stabilizacja wina.
T-A-1Pielęgnacja młodego wina; ściąganie znad osadu, stabilizacja wina, klarowanie, filtrowanie, dojrzewanie
T-L-1Fermentacja alkoholowa i jabłkowo-mlekowa Filtrowanie i butelkowanie wina
Metody nauczaniaM-6Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-5Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C33_U01Umie wykorzystać i przygotować owoce do produkcji moszczu i wina
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z wplywem technologii produkcji na jakość wina
Treści programoweT-W-1Czynniki wpływające na jakość wina w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Dojrzewanie wina w zbiornikach, beczkach i butelkach. Stabilizacja wina.
Metody nauczaniaM-6Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-5Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C33_U02Potrafi dobrać odpowiednią technologię do produkowanego wina
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z metodami produkcji win
Treści programoweT-W-1Czynniki wpływające na jakość wina w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Dojrzewanie wina w zbiornikach, beczkach i butelkach. Stabilizacja wina.
Metody nauczaniaM-6Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-5Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność produkcji wina
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C33_K01Jest zorientowany w aktualnych technologiach produkcji winiarskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z metodami produkcji win
Treści programoweT-W-1Czynniki wpływające na jakość wina w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Dojrzewanie wina w zbiornikach, beczkach i butelkach. Stabilizacja wina.
T-A-1Pielęgnacja młodego wina; ściąganie znad osadu, stabilizacja wina, klarowanie, filtrowanie, dojrzewanie
T-L-1Fermentacja alkoholowa i jabłkowo-mlekowa Filtrowanie i butelkowanie wina
Metody nauczaniaM-6Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-5Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych preferencjach konsumentów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C33_K02Potrafi zorganizować pracę w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z metodami produkcji win
Treści programoweT-W-1Czynniki wpływające na jakość wina w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Dojrzewanie wina w zbiornikach, beczkach i butelkach. Stabilizacja wina.
Metody nauczaniaM-6Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-5Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student stara się pracować w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0