Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kosztorysowanie inwestycjiprzedmiot wspólny
Marketing produktuprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny2 / 1
PHS - Etykaprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
PHS - Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Prawo budowlaneprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny4 / 3
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny4 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny4 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie firmąprzedmiot wspólny
Akustyka wnętrzprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Historia sztuki i architekturyprzedmiot wspólny
Historia wnętrz i ogrodówprzedmiot wspólny
Instalacje we wnętrzachprzedmiot wspólny
Kolor i forma w projektowaniuprzedmiot wspólny
Malarstwoprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mechanika budowliprzedmiot wspólny
Podstawy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny
Podstawy roślinoznawstwa w projektowaniu otoczeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskieprzedmiot wspólny
Roślinoznawstwo w projektowaniu otoczeniaprzedmiot wspólny
Rysunekprzedmiot wspólny
Techniki oświetlenioweprzedmiot wspólny
Technologie modelowania przestrzennegoprzedmiot wspólny
Zaawansowane techniki komputeroweprzedmiot wspólny
Aspekty społeczne w kształtowaniu założeń zielonychprzedmiot wspólny13 / 1
Detal w architekturzeprzedmiot wspólny14 / 2
Detal w architekturze 1przedmiot wspólny17 / 2
Detal w architekturze 2przedmiot wspólny19 / 2
Dobór materiału roślinnego do wnętrz 1przedmiot wspólny7 / 2
Dobór materiału roślinnego do wnętrz 2przedmiot wspólny8 / 2
Elementy architektoniczne założeń zielonychprzedmiot wspólny5 / 2
Elementy wyposażenia wnętrzprzedmiot wspólny6 / 2
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Fotografia wnętrz i produktuprzedmiot wspólny
Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 1przedmiot wspólny9 / 2
Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 2przedmiot wspólny12 / 2
Kształtowanie formy i bryły w przestrzeni otoczeniaprzedmiot wspólny
Mała architekturaprzedmiot wspólny5 / 1
Ochrona i konserwacja zabytkówprzedmiot wspólny23 / 2
Percepcja kompozycji - psychofizjologia widzeniaprzedmiot wspólny
Podstawy kompozycji i rysunku projektowegoprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania architektonicznegoprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania otoczenia budynkówprzedmiot wspólny
Polski design w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny16 / 2
Praca dyplomowa - projektowanie małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny24 / 1
Praca dyplomowa - projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny24 / 2
Pracownia działań przestrzennych 1przedmiot wspólny17 / 1
Pracownia działań przestrzennych 2przedmiot wspólny20 / 2
Pracownia multimediówprzedmiot wspólny20 / 1
Praktyka terenowaprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne - posadzki i sufityprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie architektoniczne 1przedmiot wspólny9 / 1
Projektowanie architektoniczne 2przedmiot wspólny12 / 1
Projektowanie nawierzchni i mebla miejskiegoprzedmiot wspólny21 / 1
Projektowanie otoczenia w przestrzeniach wiejskich i podmiejskichprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie przestrzeni ekspozycyjnychprzedmiot wspólny19 / 1
Projektowanie przestrzeni w zabudowie śródmiejskiejprzedmiot wspólny13 / 2
Projektowanie usługprzedmiot wspólny14 / 1
Projektowanie w przestrzeni zurbanizowanejprzedmiot wspólny10 / 1
Projektowanie wnętrz w przestrzeniach postindustrialnychprzedmiot wspólny21 / 2
Projektowanie wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistejprzedmiot wspólny15 / 2
Projektowanie wnętrz zintegrowanych z otoczeniemprzedmiot wspólny15 / 1
Projektowanie wystawprzedmiot wspólny
Projektowanie zieleni zintegrowanej z architekturąprzedmiot wspólny
Projektowe techniki komputeroweprzedmiot wspólny
Rewaloryzacja zabytkowych przestrzeni otoczenia rezydencjiprzedmiot wspólny22 / 2
Rewaloryzacja zabytkowych wnętrz miejskichprzedmiot wspólny22 / 1
Rewitalizacja zespołów miejskichprzedmiot wspólny23 / 1
Seminaria dyplomowe - projektowanie małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny18 / 1
Seminaria dyplomowe - projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny18 / 2
Specjalistyczne projektowanie założeń zielonychprzedmiot wspólny
Systemy konstrukcyjneprzedmiot wspólny11 / 2
Techniki i technologie w architekturze 1przedmiot wspólny7 / 1
Techniki i technologie w architekturze 2przedmiot wspólny8 / 1
Techniki i technologie w architekturze 3przedmiot wspólny11 / 1
Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 1przedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 2przedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie meblaprzedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie scenografiiprzedmiot wspólny
Współczesne teorie architektoniczne w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny16 / 1
Środowiska immersyjne i interaktywność w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ich otoczeniuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Plenerprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kosztorysowanie inwestycjiprzedmiot wspólny
Marketing produktuprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny2 / 1
PHS - Etykaprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
PHS - Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Prawo budowlaneprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny4 / 3
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny4 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny4 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie firmąprzedmiot wspólny
Akustyka wnętrzprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Historia sztuki i architekturyprzedmiot wspólny
Historia wnętrz i ogrodówprzedmiot wspólny
Instalacje we wnętrzachprzedmiot wspólny
Kolor i forma w projektowaniuprzedmiot wspólny
Malarstwoprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mechanika budowliprzedmiot wspólny
Podstawy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny
Podstawy roślinoznawstwa w projektowaniu otoczeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskieprzedmiot wspólny
Roślinoznawstwo w projektowaniu otoczeniaprzedmiot wspólny
Rysunekprzedmiot wspólny
Techniki oświetlenioweprzedmiot wspólny
Technologie modelowania przestrzennegoprzedmiot wspólny
Zaawansowane techniki komputeroweprzedmiot wspólny
Aspekty społeczne w kształtowaniu założeń zielonychprzedmiot wspólny13 / 1
Detal w architekturzeprzedmiot wspólny14 / 2
Detal w architekturze 1przedmiot wspólny17 / 2
Detal w architekturze 2przedmiot wspólny19 / 2
Dobór materiału roślinnego do wnętrz 1przedmiot wspólny7 / 2
Dobór materiału roślinnego do wnętrz 2przedmiot wspólny8 / 2
Elementy architektoniczne założeń zielonychprzedmiot wspólny5 / 2
Elementy wyposażenia wnętrzprzedmiot wspólny6 / 2
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Fotografia wnętrz i produktuprzedmiot wspólny
Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 1przedmiot wspólny9 / 2
Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 2przedmiot wspólny12 / 2
Kształtowanie formy i bryły w przestrzeni otoczeniaprzedmiot wspólny
Mała architekturaprzedmiot wspólny5 / 1
Ochrona i konserwacja zabytkówprzedmiot wspólny23 / 2
Percepcja kompozycji - psychofizjologia widzeniaprzedmiot wspólny
Podstawy kompozycji i rysunku projektowegoprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania architektonicznegoprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania otoczenia budynkówprzedmiot wspólny
Polski design w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny16 / 2
Praca dyplomowa - projektowanie małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny24 / 1
Praca dyplomowa - projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny24 / 2
Pracownia działań przestrzennych 1przedmiot wspólny17 / 1
Pracownia działań przestrzennych 2przedmiot wspólny20 / 2
Pracownia multimediówprzedmiot wspólny20 / 1
Praktyka terenowaprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne - posadzki i sufityprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie architektoniczne 1przedmiot wspólny9 / 1
Projektowanie architektoniczne 2przedmiot wspólny12 / 1
Projektowanie nawierzchni i mebla miejskiegoprzedmiot wspólny21 / 1
Projektowanie otoczenia w przestrzeniach wiejskich i podmiejskichprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie przestrzeni ekspozycyjnychprzedmiot wspólny19 / 1
Projektowanie przestrzeni w zabudowie śródmiejskiejprzedmiot wspólny13 / 2
Projektowanie usługprzedmiot wspólny14 / 1
Projektowanie w przestrzeni zurbanizowanejprzedmiot wspólny10 / 1
Projektowanie wnętrz w przestrzeniach postindustrialnychprzedmiot wspólny21 / 2
Projektowanie wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistejprzedmiot wspólny15 / 2
Projektowanie wnętrz zintegrowanych z otoczeniemprzedmiot wspólny15 / 1
Projektowanie wystawprzedmiot wspólny
Projektowanie zieleni zintegrowanej z architekturąprzedmiot wspólny
Projektowe techniki komputeroweprzedmiot wspólny
Rewaloryzacja zabytkowych przestrzeni otoczenia rezydencjiprzedmiot wspólny22 / 2
Rewaloryzacja zabytkowych wnętrz miejskichprzedmiot wspólny22 / 1
Rewitalizacja zespołów miejskichprzedmiot wspólny23 / 1
Seminaria dyplomowe - projektowanie małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny18 / 1
Seminaria dyplomowe - projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny18 / 2
Specjalistyczne projektowanie założeń zielonychprzedmiot wspólny
Systemy konstrukcyjneprzedmiot wspólny11 / 2
Techniki i technologie w architekturze 1przedmiot wspólny7 / 1
Techniki i technologie w architekturze 2przedmiot wspólny8 / 1
Techniki i technologie w architekturze 3przedmiot wspólny11 / 1
Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 1przedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 2przedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie meblaprzedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie scenografiiprzedmiot wspólny
Współczesne teorie architektoniczne w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny16 / 1
Środowiska immersyjne i interaktywność w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ich otoczeniuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Plenerprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kosztorysowanie inwestycjiprzedmiot wspólny
Marketing produktuprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny2 / 1
PHS - Etykaprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
PHS - Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Prawo budowlaneprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny4 / 3
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny4 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny4 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie firmąprzedmiot wspólny
Akustyka wnętrzprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Historia sztuki i architekturyprzedmiot wspólny
Historia wnętrz i ogrodówprzedmiot wspólny
Instalacje we wnętrzachprzedmiot wspólny
Kolor i forma w projektowaniuprzedmiot wspólny
Malarstwoprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mechanika budowliprzedmiot wspólny
Podstawy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny
Podstawy roślinoznawstwa w projektowaniu otoczeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskieprzedmiot wspólny
Roślinoznawstwo w projektowaniu otoczeniaprzedmiot wspólny
Rysunekprzedmiot wspólny
Techniki oświetlenioweprzedmiot wspólny
Technologie modelowania przestrzennegoprzedmiot wspólny
Zaawansowane techniki komputeroweprzedmiot wspólny
Aspekty społeczne w kształtowaniu założeń zielonychprzedmiot wspólny13 / 1
Detal w architekturzeprzedmiot wspólny14 / 2
Detal w architekturze 1przedmiot wspólny17 / 2
Detal w architekturze 2przedmiot wspólny19 / 2
Dobór materiału roślinnego do wnętrz 1przedmiot wspólny7 / 2
Dobór materiału roślinnego do wnętrz 2przedmiot wspólny8 / 2
Elementy architektoniczne założeń zielonychprzedmiot wspólny5 / 2
Elementy wyposażenia wnętrzprzedmiot wspólny6 / 2
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Fotografia wnętrz i produktuprzedmiot wspólny
Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 1przedmiot wspólny9 / 2
Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 2przedmiot wspólny12 / 2
Kształtowanie formy i bryły w przestrzeni otoczeniaprzedmiot wspólny
Mała architekturaprzedmiot wspólny5 / 1
Ochrona i konserwacja zabytkówprzedmiot wspólny23 / 2
Percepcja kompozycji - psychofizjologia widzeniaprzedmiot wspólny
Podstawy kompozycji i rysunku projektowegoprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania architektonicznegoprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania otoczenia budynkówprzedmiot wspólny
Polski design w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny16 / 2
Praca dyplomowa - projektowanie małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny24 / 1
Praca dyplomowa - projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny24 / 2
Pracownia działań przestrzennych 1przedmiot wspólny17 / 1
Pracownia działań przestrzennych 2przedmiot wspólny20 / 2
Pracownia multimediówprzedmiot wspólny20 / 1
Praktyka terenowaprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne - posadzki i sufityprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie architektoniczne 1przedmiot wspólny9 / 1
Projektowanie architektoniczne 2przedmiot wspólny12 / 1
Projektowanie nawierzchni i mebla miejskiegoprzedmiot wspólny21 / 1
Projektowanie otoczenia w przestrzeniach wiejskich i podmiejskichprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie przestrzeni ekspozycyjnychprzedmiot wspólny19 / 1
Projektowanie przestrzeni w zabudowie śródmiejskiejprzedmiot wspólny13 / 2
Projektowanie usługprzedmiot wspólny14 / 1
Projektowanie w przestrzeni zurbanizowanejprzedmiot wspólny10 / 1
Projektowanie wnętrz w przestrzeniach postindustrialnychprzedmiot wspólny21 / 2
Projektowanie wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistejprzedmiot wspólny15 / 2
Projektowanie wnętrz zintegrowanych z otoczeniemprzedmiot wspólny15 / 1
Projektowanie wystawprzedmiot wspólny
Projektowanie zieleni zintegrowanej z architekturąprzedmiot wspólny
Projektowe techniki komputeroweprzedmiot wspólny
Rewaloryzacja zabytkowych przestrzeni otoczenia rezydencjiprzedmiot wspólny22 / 2
Rewaloryzacja zabytkowych wnętrz miejskichprzedmiot wspólny22 / 1
Rewitalizacja zespołów miejskichprzedmiot wspólny23 / 1
Seminaria dyplomowe - projektowanie małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny18 / 1
Seminaria dyplomowe - projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny18 / 2
Specjalistyczne projektowanie założeń zielonychprzedmiot wspólny
Systemy konstrukcyjneprzedmiot wspólny11 / 2
Techniki i technologie w architekturze 1przedmiot wspólny7 / 1
Techniki i technologie w architekturze 2przedmiot wspólny8 / 1
Techniki i technologie w architekturze 3przedmiot wspólny11 / 1
Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 1przedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 2przedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie meblaprzedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie scenografiiprzedmiot wspólny
Współczesne teorie architektoniczne w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny16 / 1
Środowiska immersyjne i interaktywność w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ich otoczeniuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Plenerprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Kosztorysowanie inwestycjiprzedmiot wspólny
Marketing produktuprzedmiot wspólny
Prawo budowlaneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie firmąprzedmiot wspólny
Akustyka wnętrzprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Historia sztuki i architekturyprzedmiot wspólny
Historia wnętrz i ogrodówprzedmiot wspólny
Instalacje we wnętrzachprzedmiot wspólny
Kolor i forma w projektowaniuprzedmiot wspólny
Malarstwoprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mechanika budowliprzedmiot wspólny
Podstawy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny
Podstawy roślinoznawstwa w projektowaniu otoczeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskieprzedmiot wspólny
Roślinoznawstwo w projektowaniu otoczeniaprzedmiot wspólny
Rysunekprzedmiot wspólny
Techniki oświetlenioweprzedmiot wspólny
Technologie modelowania przestrzennegoprzedmiot wspólny
Zaawansowane techniki komputeroweprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Fotografia wnętrz i produktuprzedmiot wspólny
Kształtowanie formy i bryły w przestrzeni otoczeniaprzedmiot wspólny
Percepcja kompozycji - psychofizjologia widzeniaprzedmiot wspólny
Podstawy kompozycji i rysunku projektowegoprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania architektonicznegoprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania otoczenia budynkówprzedmiot wspólny
Praktyka terenowaprzedmiot wspólny
Projektowanie wystawprzedmiot wspólny
Projektowanie zieleni zintegrowanej z architekturąprzedmiot wspólny
Projektowe techniki komputeroweprzedmiot wspólny
Specjalistyczne projektowanie założeń zielonychprzedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 1przedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 2przedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie meblaprzedmiot wspólny
Wieloaspektowe projektowanie scenografiiprzedmiot wspólny
Środowiska immersyjne i interaktywność w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ich otoczeniuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Plenerprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny2 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
PHS - Etykaprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
PHS - Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny4 / 3
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny4 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty społeczne w kształtowaniu założeń zielonychprzedmiot wspólny13 / 1
Projektowanie przestrzeni w zabudowie śródmiejskiejprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Detal w architekturzeprzedmiot wspólny14 / 2
Projektowanie usługprzedmiot wspólny14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Detal w architekturze 1przedmiot wspólny17 / 2
Pracownia działań przestrzennych 1przedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Detal w architekturze 2przedmiot wspólny19 / 2
Projektowanie przestrzeni ekspozycyjnychprzedmiot wspólny19 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dobór materiału roślinnego do wnętrz 1przedmiot wspólny7 / 2
Techniki i technologie w architekturze 1przedmiot wspólny7 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dobór materiału roślinnego do wnętrz 2przedmiot wspólny8 / 2
Techniki i technologie w architekturze 2przedmiot wspólny8 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy architektoniczne założeń zielonychprzedmiot wspólny5 / 2
Mała architekturaprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy wyposażenia wnętrzprzedmiot wspólny6 / 2
Projektowanie architektoniczne - posadzki i sufityprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 1przedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie architektoniczne 1przedmiot wspólny9 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 2przedmiot wspólny12 / 2
Projektowanie architektoniczne 2przedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 23

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona i konserwacja zabytkówprzedmiot wspólny23 / 2
Rewitalizacja zespołów miejskichprzedmiot wspólny23 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Polski design w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny16 / 2
Współczesne teorie architektoniczne w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 24

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca dyplomowa - projektowanie małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny24 / 1
Praca dyplomowa - projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny24 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pracownia działań przestrzennych 2przedmiot wspólny20 / 2
Pracownia multimediówprzedmiot wspólny20 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie nawierzchni i mebla miejskiegoprzedmiot wspólny21 / 1
Projektowanie wnętrz w przestrzeniach postindustrialnychprzedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie otoczenia w przestrzeniach wiejskich i podmiejskichprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie w przestrzeni zurbanizowanejprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistejprzedmiot wspólny15 / 2
Projektowanie wnętrz zintegrowanych z otoczeniemprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rewaloryzacja zabytkowych przestrzeni otoczenia rezydencjiprzedmiot wspólny22 / 2
Rewaloryzacja zabytkowych wnętrz miejskichprzedmiot wspólny22 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminaria dyplomowe - projektowanie małych wnętrz urbanistycznychprzedmiot wspólny18 / 1
Seminaria dyplomowe - projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Systemy konstrukcyjneprzedmiot wspólny11 / 2
Techniki i technologie w architekturze 3przedmiot wspólny11 / 1