Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Współczesne teorie architektoniczne w projektowaniu wnętrz:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne teorie architektoniczne w projektowaniu wnętrz
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Jakub Gołębiewski <Jakub.Golebiewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jakub Gołębiewski <Jakub.Golebiewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza i umiejętności dotyczące projektowania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie podstawowej wiedzy o najważniejszych teoriach i manifestach architektury współczesnej oraz ich wpływie na sposób kształtowania przestrzeni.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-15 zasad nowoczesnej architektury2
T-W-2Funkcjonalizm2
T-W-3Ekspresjonizm i Konstruktywizm2
T-W-4Puryzm i Racjonalizm2
T-W-5Brutalizm2
T-W-6Postmodernizm2
T-W-7Metabolizm2
T-W-8High Tech2
T-W-9Neomodernizm2
T-W-10Dekonstruktywizm2
T-W-11Przestrzeń końca2
T-W-12Przestrzeń przepływów2
T-W-13Przestrzeń śmieciowa2
T-W-14Przestrzeń "pomiędzy"2
T-W-15Zaliczenie wykładów w formie testu i eseju2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przyswajanie wiedzy z wykładów (przygotowanie do zaliczenia w formie testów)40
A-W-3Czytanie wskazanej literatury20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Wykład problemowy
M-3Analiza przypadku

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę i eseju dotyczącego tematyki wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/12A_W01
Student potrafi wskazać i scharakteryzować najważniejsze teorie architektury współczesnej, oraz ich twórców. Student potrafi opisać wpływ w/w teorii na sposób kształtowania wnętrz architektonicznych oraz otoczenia.
PAWiO_1A_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-2, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/12A_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska (krajobrazu kulturowego i przyrodniczego)
PAWiO_1A_K07C-1M-2, M-3, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/12A_W01
Student potrafi wskazać i scharakteryzować najważniejsze teorie architektury współczesnej, oraz ich twórców. Student potrafi opisać wpływ w/w teorii na sposób kształtowania wnętrz architektonicznych oraz otoczenia.
2,0nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5zna problemy związane z przedmiotem w zakresie rozszerzonym i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0zna przedmiot biegle, rozważa rozwiązania wariantowe, podaje przykłady z dodatkowej literatury.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/12A_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska (krajobrazu kulturowego i przyrodniczego)
2,0nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać ją podając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem

Literatura podstawowa

  1. Ch. Jencks, K. Kropf, Teorie i Manifesty Architektury Współczesnej, Grupa Sztuka Architektury, Warszawa, 2013
  2. Ingrid Böck, Six Canonical Projects by Rem Koolhaas. Essays on the History of Ideas, Jovis, Berlin, 2015
  3. Bernard Tschumi, Event-Cities 2, MIT Press, Chicago, 1994

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-15 zasad nowoczesnej architektury2
T-W-2Funkcjonalizm2
T-W-3Ekspresjonizm i Konstruktywizm2
T-W-4Puryzm i Racjonalizm2
T-W-5Brutalizm2
T-W-6Postmodernizm2
T-W-7Metabolizm2
T-W-8High Tech2
T-W-9Neomodernizm2
T-W-10Dekonstruktywizm2
T-W-11Przestrzeń końca2
T-W-12Przestrzeń przepływów2
T-W-13Przestrzeń śmieciowa2
T-W-14Przestrzeń "pomiędzy"2
T-W-15Zaliczenie wykładów w formie testu i eseju2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przyswajanie wiedzy z wykładów (przygotowanie do zaliczenia w formie testów)40
A-W-3Czytanie wskazanej literatury20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/12A_W01Student potrafi wskazać i scharakteryzować najważniejsze teorie architektury współczesnej, oraz ich twórców. Student potrafi opisać wpływ w/w teorii na sposób kształtowania wnętrz architektonicznych oraz otoczenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Nabycie podstawowej wiedzy o najważniejszych teoriach i manifestach architektury współczesnej oraz ich wpływie na sposób kształtowania przestrzeni.
Treści programoweT-W-15 zasad nowoczesnej architektury
T-W-2Funkcjonalizm
T-W-4Puryzm i Racjonalizm
T-W-3Ekspresjonizm i Konstruktywizm
T-W-5Brutalizm
T-W-6Postmodernizm
T-W-7Metabolizm
T-W-9Neomodernizm
T-W-8High Tech
T-W-10Dekonstruktywizm
T-W-11Przestrzeń końca
T-W-12Przestrzeń przepływów
T-W-13Przestrzeń śmieciowa
T-W-14Przestrzeń "pomiędzy"
T-W-15Zaliczenie wykładów w formie testu i eseju
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Analiza przypadku
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę i eseju dotyczącego tematyki wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5zna problemy związane z przedmiotem w zakresie rozszerzonym i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0zna przedmiot biegle, rozważa rozwiązania wariantowe, podaje przykłady z dodatkowej literatury.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/12A_K01podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska (krajobrazu kulturowego i przyrodniczego)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
Cel przedmiotuC-1Nabycie podstawowej wiedzy o najważniejszych teoriach i manifestach architektury współczesnej oraz ich wpływie na sposób kształtowania przestrzeni.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Analiza przypadku
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę i eseju dotyczącego tematyki wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać ją podając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem