Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Malarstwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Malarstwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Blekiewicz <zblekiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogusława Koszałka <bkoszalka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,01,00zaliczenie
laboratoriaL2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza dotycząca znajomości perspektywy, konstrukcji, kompozycji oraz technik malarskich. Zdolności manualne potrzebne do wizualizacji własnych problemów artystycznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie umiejętności percepcji, kształcenie myślenia analitycznego i postawy kreacyjnej. Pogłębianie wrażliwości na związki między skalą przedmiotów, kontrastem, kształtem, rytmem, bryłą, otoczeniem itp.
C-2Wrażliwość kolorystyczna. Postrzeganie i wyrażanie. Umiejętność obserwowania i wyrażania stosunków barw i kształtów. Precyzowanie wartości kolorystycznych w tonacji zimnej i ciepłej. Umiejętność wyrażania przestrzeni i akcentów w obrazie.
C-3Poznanie sposobów wyrażania formy architektonicznej wnętrza kolorem. Porządkowanie przestrzeni otoczenia kolorem.
C-4Próby wyrażania kolorem obiektu umieszczonego w przestrzeni ogrodu z uwzględnieniem jego formy, funkcji i otoczenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją obrazu na płaszczyźnie oraz technikami malarskimi. Omówienie kryteriów oceniania.2
T-L-2Zagadnienia projektowania koloru w architekturze wnętrza . Technologia tempery i akwareli. Kompozycja w tonacji ciepłej oraz zimnej z autopsji z uwzględnieniem harmonii barw w świetle i cieniu. Harmonia wartości ciepłych i zimnych w kompozycji z dominantą.26
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.2
30
laboratoria
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawami projektowania wnętrza oraz przestrzeni zewnętrznej z uwzględnieniem koloru. Omówienie kryteriów oceniania.2
T-L-2Kolor w architekturze wnętrza w zależności od jego funkcji. Aranżacja kolorystyczna wnętrza wg wybranych założeń /projekt koncepcyjny/. Oddanie charakteru obiektów przyrody w malarstwie.26
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Praca własna.30
60
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Praca własna.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny Wykład problemowy Ćw. przedmiotowe Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca – przegląd śródsemestralny, aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć. Ocena podsumowująca – uwzględnia ocenę formującą, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz indywidualne zaangażowanie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/08_W01
Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań.Posiada podstawowe umiejętności w wykorzystaniu materiałów do realizacji projektu.
PAWiO_1A_W08C-1, C-2, C-4, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-3, T-L-1, T-L-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/08_U01
posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
PAWiO_1A_U07C-1, C-2, C-4, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-3, T-L-1, T-L-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/08_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-1, C-2T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-3, T-L-1, T-L-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/08_W01
Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań.Posiada podstawowe umiejętności w wykorzystaniu materiałów do realizacji projektu.
2,0
3,0Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań.Posiada podstawowe umiejętności w wykorzystaniu materiałów do realizacji projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/08_U01
posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
2,0Nie zna terminologi plastycznej. Nie proponuje własnej kreacji artystycznej. Nie potrafi dobierać właściwych środków plastycznych w budowaniu napięć kierunkowych, światłocieniowych i fakturowych w malarstwie.
3,0W stopniu podstawowym zna terminologię plastyczną. Proponuje własną kreację artystyczną. Potrafi dobierać właściwe środki wyrazu w malarstwie.
3,5Zyskuje większą świadomość w rozpoznawaniu i odtwarzaniu wewnętrznej konstrukcji brył trójwymiarowych. W kolorystyce formy wyraża własnymi środkami zamierzone idee. W kolorystyce architektury wnętrza rozwija umiejętności wizualizacji obiektu kolorem.
4,0Proponuje własne pomysły w rozwiązywaniu zadań problemowych. Pogłębia wiedzę w zakresie form przestrzennych i kolorystyki architektury wnętrza. Przejawia większą samodzielność artystyczną.
4,5Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością. Wzbogaca swoje dokonania w zakresie malarstwa o prace realizowane poza uczelnią.
5,0Jest naturalnie aktywny. Posiada intuicję plastyczną. Chętnie podejmuje wyzwania z zakresu innych dyscyplin artystycznych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/08_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Nie zna terminologi plastycznej. Nie proponuje własnej kreacji artystycznej. Nie potrafi dobierać właściwych środków plastycznych w budowaniu napięć kierunkowych, światłocieniowych i fakturowych w malarstwie.
3,0W stopniu podstawowym zna terminologię plastyczną. Proponuje własną kreację artystyczną. Potrafi dobierać właściwe środki wyrazu w malarstwie.
3,5Zyskuje większą świadomość w rozpoznawaniu i odtwarzaniu wewnętrznej konstrukcji brył trójwymiarowych. W kolorystyce formy wyraża własnymi środkami zamierzone idee. W kolorystyce architektury wnętrza rozwija umiejętności wizualizacji obiektu kolorem.
4,0Proponuje własne pomysły w rozwiązywaniu zadań problemowych. pogłębia wiedzę w zakresie form przestrzennych i kolorystyki architektury wnętrza. Przejawia większą samodzielność artystyczną.
4,5Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością. Wzbogaca swoje dokonania w zakresie malarstwa o prace realizowane poza uczelnią.
5,0Jest naturalnie aktywny. Posiada intuicję plastyczną. Chętnie podejmuje wyzwania z zakresu innych dyscyplin artystycznych.

Literatura podstawowa

  1. Ludvik Losos, Techniki malarskie, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1991
  2. Friend Trudy, Podręcznik. Rysunek i malarstwo. Najważniejsze techniki., Wydawnictwo Arkady, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją obrazu na płaszczyźnie oraz technikami malarskimi. Omówienie kryteriów oceniania.2
T-L-2Zagadnienia projektowania koloru w architekturze wnętrza . Technologia tempery i akwareli. Kompozycja w tonacji ciepłej oraz zimnej z autopsji z uwzględnieniem harmonii barw w świetle i cieniu. Harmonia wartości ciepłych i zimnych w kompozycji z dominantą.26
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.2
30

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawami projektowania wnętrza oraz przestrzeni zewnętrznej z uwzględnieniem koloru. Omówienie kryteriów oceniania.2
T-L-2Kolor w architekturze wnętrza w zależności od jego funkcji. Aranżacja kolorystyczna wnętrza wg wybranych założeń /projekt koncepcyjny/. Oddanie charakteru obiektów przyrody w malarstwie.26
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Praca własna.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Praca własna.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/08_W01Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań.Posiada podstawowe umiejętności w wykorzystaniu materiałów do realizacji projektu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W08posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie umiejętności percepcji, kształcenie myślenia analitycznego i postawy kreacyjnej. Pogłębianie wrażliwości na związki między skalą przedmiotów, kontrastem, kształtem, rytmem, bryłą, otoczeniem itp.
C-2Wrażliwość kolorystyczna. Postrzeganie i wyrażanie. Umiejętność obserwowania i wyrażania stosunków barw i kształtów. Precyzowanie wartości kolorystycznych w tonacji zimnej i ciepłej. Umiejętność wyrażania przestrzeni i akcentów w obrazie.
C-4Próby wyrażania kolorem obiektu umieszczonego w przestrzeni ogrodu z uwzględnieniem jego formy, funkcji i otoczenia.
C-3Poznanie sposobów wyrażania formy architektonicznej wnętrza kolorem. Porządkowanie przestrzeni otoczenia kolorem.
Treści programoweT-L-2Zagadnienia projektowania koloru w architekturze wnętrza . Technologia tempery i akwareli. Kompozycja w tonacji ciepłej oraz zimnej z autopsji z uwzględnieniem harmonii barw w świetle i cieniu. Harmonia wartości ciepłych i zimnych w kompozycji z dominantą.
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją obrazu na płaszczyźnie oraz technikami malarskimi. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawami projektowania wnętrza oraz przestrzeni zewnętrznej z uwzględnieniem koloru. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-2Kolor w architekturze wnętrza w zależności od jego funkcji. Aranżacja kolorystyczna wnętrza wg wybranych założeń /projekt koncepcyjny/. Oddanie charakteru obiektów przyrody w malarstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy Ćw. przedmiotowe Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca – przegląd śródsemestralny, aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć. Ocena podsumowująca – uwzględnia ocenę formującą, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz indywidualne zaangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań.Posiada podstawowe umiejętności w wykorzystaniu materiałów do realizacji projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/08_U01posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U07posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie umiejętności percepcji, kształcenie myślenia analitycznego i postawy kreacyjnej. Pogłębianie wrażliwości na związki między skalą przedmiotów, kontrastem, kształtem, rytmem, bryłą, otoczeniem itp.
C-2Wrażliwość kolorystyczna. Postrzeganie i wyrażanie. Umiejętność obserwowania i wyrażania stosunków barw i kształtów. Precyzowanie wartości kolorystycznych w tonacji zimnej i ciepłej. Umiejętność wyrażania przestrzeni i akcentów w obrazie.
C-4Próby wyrażania kolorem obiektu umieszczonego w przestrzeni ogrodu z uwzględnieniem jego formy, funkcji i otoczenia.
C-3Poznanie sposobów wyrażania formy architektonicznej wnętrza kolorem. Porządkowanie przestrzeni otoczenia kolorem.
Treści programoweT-L-2Zagadnienia projektowania koloru w architekturze wnętrza . Technologia tempery i akwareli. Kompozycja w tonacji ciepłej oraz zimnej z autopsji z uwzględnieniem harmonii barw w świetle i cieniu. Harmonia wartości ciepłych i zimnych w kompozycji z dominantą.
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją obrazu na płaszczyźnie oraz technikami malarskimi. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawami projektowania wnętrza oraz przestrzeni zewnętrznej z uwzględnieniem koloru. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-2Kolor w architekturze wnętrza w zależności od jego funkcji. Aranżacja kolorystyczna wnętrza wg wybranych założeń /projekt koncepcyjny/. Oddanie charakteru obiektów przyrody w malarstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy Ćw. przedmiotowe Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca – przegląd śródsemestralny, aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć. Ocena podsumowująca – uwzględnia ocenę formującą, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz indywidualne zaangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna terminologi plastycznej. Nie proponuje własnej kreacji artystycznej. Nie potrafi dobierać właściwych środków plastycznych w budowaniu napięć kierunkowych, światłocieniowych i fakturowych w malarstwie.
3,0W stopniu podstawowym zna terminologię plastyczną. Proponuje własną kreację artystyczną. Potrafi dobierać właściwe środki wyrazu w malarstwie.
3,5Zyskuje większą świadomość w rozpoznawaniu i odtwarzaniu wewnętrznej konstrukcji brył trójwymiarowych. W kolorystyce formy wyraża własnymi środkami zamierzone idee. W kolorystyce architektury wnętrza rozwija umiejętności wizualizacji obiektu kolorem.
4,0Proponuje własne pomysły w rozwiązywaniu zadań problemowych. Pogłębia wiedzę w zakresie form przestrzennych i kolorystyki architektury wnętrza. Przejawia większą samodzielność artystyczną.
4,5Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością. Wzbogaca swoje dokonania w zakresie malarstwa o prace realizowane poza uczelnią.
5,0Jest naturalnie aktywny. Posiada intuicję plastyczną. Chętnie podejmuje wyzwania z zakresu innych dyscyplin artystycznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/08_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie umiejętności percepcji, kształcenie myślenia analitycznego i postawy kreacyjnej. Pogłębianie wrażliwości na związki między skalą przedmiotów, kontrastem, kształtem, rytmem, bryłą, otoczeniem itp.
C-2Wrażliwość kolorystyczna. Postrzeganie i wyrażanie. Umiejętność obserwowania i wyrażania stosunków barw i kształtów. Precyzowanie wartości kolorystycznych w tonacji zimnej i ciepłej. Umiejętność wyrażania przestrzeni i akcentów w obrazie.
Treści programoweT-L-2Zagadnienia projektowania koloru w architekturze wnętrza . Technologia tempery i akwareli. Kompozycja w tonacji ciepłej oraz zimnej z autopsji z uwzględnieniem harmonii barw w świetle i cieniu. Harmonia wartości ciepłych i zimnych w kompozycji z dominantą.
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją obrazu na płaszczyźnie oraz technikami malarskimi. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-3Przeglądy i zaliczenia przedmiotu.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawami projektowania wnętrza oraz przestrzeni zewnętrznej z uwzględnieniem koloru. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-2Kolor w architekturze wnętrza w zależności od jego funkcji. Aranżacja kolorystyczna wnętrza wg wybranych założeń /projekt koncepcyjny/. Oddanie charakteru obiektów przyrody w malarstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy Ćw. przedmiotowe Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca – przegląd śródsemestralny, aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć. Ocena podsumowująca – uwzględnia ocenę formującą, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz indywidualne zaangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna terminologi plastycznej. Nie proponuje własnej kreacji artystycznej. Nie potrafi dobierać właściwych środków plastycznych w budowaniu napięć kierunkowych, światłocieniowych i fakturowych w malarstwie.
3,0W stopniu podstawowym zna terminologię plastyczną. Proponuje własną kreację artystyczną. Potrafi dobierać właściwe środki wyrazu w malarstwie.
3,5Zyskuje większą świadomość w rozpoznawaniu i odtwarzaniu wewnętrznej konstrukcji brył trójwymiarowych. W kolorystyce formy wyraża własnymi środkami zamierzone idee. W kolorystyce architektury wnętrza rozwija umiejętności wizualizacji obiektu kolorem.
4,0Proponuje własne pomysły w rozwiązywaniu zadań problemowych. pogłębia wiedzę w zakresie form przestrzennych i kolorystyki architektury wnętrza. Przejawia większą samodzielność artystyczną.
4,5Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością. Wzbogaca swoje dokonania w zakresie malarstwa o prace realizowane poza uczelnią.
5,0Jest naturalnie aktywny. Posiada intuicję plastyczną. Chętnie podejmuje wyzwania z zakresu innych dyscyplin artystycznych.