Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie w przestrzeni zurbanizowanej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie w przestrzeni zurbanizowanej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania przestrtzeni na obszarach miast

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rola zieleni na terenach zurbanizowanych. Formy kształtowania wnętrz miejskich z wykorzystaniem zieleni (parki, zieleńce, aleje, szpalery itd.)1
T-W-2Zagospodarowanie parceli na obszarach miejskich. Typologia zagospodarowania w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej2
T-W-3Kształtowanie przestrzeni miejskich – dawnych i współczesnych3
T-W-4Ogrody powiązane z zabudową mieszkaniową kształtujące krajobraz miejski.2
T-W-5Miejskie układy – ozdobne, użytkowe i funkcjonalne. Elementy zagospodarowania, urządzenie, rozwiązania konstrukcyjne2
T-W-6Zasady dobierania roślinności do wnętrz miejskich.3
T-W-7Prezentacje opracowań studenckich.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestniczenie i aktywność podczas zajęć15
A-W-2Opracowanie prezentacji i omówienie wybranego zagadnienia7
A-W-3Konsultacje i dyskusje3
A-W-4Zapoznanie się z wybrana literaturą przedmiotu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład inauguracyjny – wprowadzenie w zakres zagadnienia
M-2Omówienie wybranego przykładu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji multimedialnej przykładu zagospodarowania przestrzeni miejskiej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/06A_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania historycznych i współczesnych przestrzeni miejskich
PAWiO_1A_W25C-1T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/06A_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia na terenach miejskich
PAWiO_1A_K07C-1T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-5M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/06A_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania historycznych i współczesnych przestrzeni miejskich
2,0
3,0Student zna wybrane zagadnienia z zakresu projektowania historycznych i współczesnych przestrzeni miejskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/06A_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia na terenach miejskich
2,0
3,0Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do poprawy wartości funkcjonalnych i kompozycyjnych przestrzeni miejskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Szymski, R. Dawidowski, Architektura krajobrazu, Walkowska, Szczecin, 2006
  2. czasopismo Zieleń miejska
  3. Kosiński W., Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Kraków, 2000
  4. Latour S., Rewaloryzacja zabytkowych miast na Pomorzu Zachodnim, PWN, Warszawa-Poznań, 1981
  5. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław, 1994
  6. Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Arkady, Warszawa, 1984
  7. A. Zimnicka, L. Czernik, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej, Szczecin, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Czasopismo Zieleń miejska

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola zieleni na terenach zurbanizowanych. Formy kształtowania wnętrz miejskich z wykorzystaniem zieleni (parki, zieleńce, aleje, szpalery itd.)1
T-W-2Zagospodarowanie parceli na obszarach miejskich. Typologia zagospodarowania w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej2
T-W-3Kształtowanie przestrzeni miejskich – dawnych i współczesnych3
T-W-4Ogrody powiązane z zabudową mieszkaniową kształtujące krajobraz miejski.2
T-W-5Miejskie układy – ozdobne, użytkowe i funkcjonalne. Elementy zagospodarowania, urządzenie, rozwiązania konstrukcyjne2
T-W-6Zasady dobierania roślinności do wnętrz miejskich.3
T-W-7Prezentacje opracowań studenckich.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie i aktywność podczas zajęć15
A-W-2Opracowanie prezentacji i omówienie wybranego zagadnienia7
A-W-3Konsultacje i dyskusje3
A-W-4Zapoznanie się z wybrana literaturą przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/06A_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania historycznych i współczesnych przestrzeni miejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania przestrtzeni na obszarach miast
Treści programoweT-W-4Ogrody powiązane z zabudową mieszkaniową kształtujące krajobraz miejski.
T-W-2Zagospodarowanie parceli na obszarach miejskich. Typologia zagospodarowania w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
T-W-6Zasady dobierania roślinności do wnętrz miejskich.
T-W-3Kształtowanie przestrzeni miejskich – dawnych i współczesnych
T-W-5Miejskie układy – ozdobne, użytkowe i funkcjonalne. Elementy zagospodarowania, urządzenie, rozwiązania konstrukcyjne
T-W-1Rola zieleni na terenach zurbanizowanych. Formy kształtowania wnętrz miejskich z wykorzystaniem zieleni (parki, zieleńce, aleje, szpalery itd.)
Metody nauczaniaM-2Omówienie wybranego przykładu
M-1Wykład inauguracyjny – wprowadzenie w zakres zagadnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji multimedialnej przykładu zagospodarowania przestrzeni miejskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna wybrane zagadnienia z zakresu projektowania historycznych i współczesnych przestrzeni miejskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/06A_K01podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia na terenach miejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania przestrtzeni na obszarach miast
Treści programoweT-W-4Ogrody powiązane z zabudową mieszkaniową kształtujące krajobraz miejski.
T-W-7Prezentacje opracowań studenckich.
T-W-6Zasady dobierania roślinności do wnętrz miejskich.
T-W-5Miejskie układy – ozdobne, użytkowe i funkcjonalne. Elementy zagospodarowania, urządzenie, rozwiązania konstrukcyjne
Metody nauczaniaM-2Omówienie wybranego przykładu
M-1Wykład inauguracyjny – wprowadzenie w zakres zagadnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji multimedialnej przykładu zagospodarowania przestrzeni miejskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do poprawy wartości funkcjonalnych i kompozycyjnych przestrzeni miejskich
3,5
4,0
4,5
5,0