Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
PAWiO_1A_W01ma wiedzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych (matematyka, mechanika budowli, konstrukcje budowlane)
PAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W03potrafi scharakteryzować materiały stosowane w architekturze wnętrz i jej bezpośredniego otoczenia pod względem ich podstawowych cech technologicznych i możliwości zastosowania w projektowaniu
PAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
PAWiO_1A_W05zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
PAWiO_1A_W06ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
PAWiO_1A_W07posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
PAWiO_1A_W08posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
PAWiO_1A_W09ma wiedzę o kolorze i barwie, rozumie ich znaczenie dla kompozycji oraz ich wpływ na percepcję formy
PAWiO_1A_W10zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
PAWiO_1A_W11ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
PAWiO_1A_W12zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
PAWiO_1A_W13zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
PAWiO_1A_W14zna w zakresie podstawowym ekologiczne uwarunkowania projektowania (idea zrównoważonego rozwoju)
PAWiO_1A_W15zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
PAWiO_1A_W16ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych we wnętrzach architektonicznych i urbanistycznych
PAWiO_1A_W17zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
PAWiO_1A_W18zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia
PAWiO_1A_W19posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
PAWiO_1A_W20ma elementarną wiedzę w zakresie etyki zawodowej
PAWiO_1A_W21posiada podstawową wiedzę w zakresie fotografii i komunikacji wizualnej
PAWiO_1A_W22zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
PAWiO_1A_W23zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
PAWiO_1A_W24ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
PAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W26zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
PAWiO_1A_W27zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
PAWiO_1A_W28rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki