Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Szkolenie BHP:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie BHP
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zespół Dydaktyczny Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Wojtkun <drossel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 0 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość problematyki BHP z zakresu szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość problematyki BHP

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w zagadnienia BHP, Zasady udzielania pierwszej pomocy5
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Obecnośc na wykładzie0
0

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

dla tego przedmiotu nie są określone sposoby oceny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/W/02_W01
ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek - obiekt techniczny
PAWiO_1A_W24

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/W/02_K01
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
PAWiO_1A_K11

Literatura podstawowa

  1. Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Schimelpfenig T., Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych, Bellona, Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w zagadnienia BHP, Zasady udzielania pierwszej pomocy5
5

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obecnośc na wykładzie0
0
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/W/02_W01ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek - obiekt techniczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W24ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/W/02_K01jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K11jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu