Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Elementy architektoniczne założeń zielonych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy architektoniczne założeń zielonych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z rolą elementów architektonicznych w kształtowaniu założeń zielonych. Wskazanie różnorodności zastosowania elementów architektonicznych w przestrzeni otoczenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zasady projektowania elementów architektonicznych w krajobrazie. Przepisy i normy w projektowaniu elementów architektonicznych założeń zielonych.2
T-W-2Materiałowe i konstrukcyjne rozwiązania podbudowy nawierzchni chodników, ścieżek, podjazdów dla samochodów.4
T-W-3Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe schodów terenowych, pochylni, ścianek i murków oporowych oraz gabionów.4
T-W-4Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe tarasów, tarasów zielonych.2
T-W-5Inne elementy architektoniczne: oczka wodne, grille i kuchnie ogrodowe, pergole i trejaże, itp.2
T-W-6Zaliczenie wykładów, prezentacje prac studenckich, dyskusja.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis, rysunki techniczne) dotycząca doboru elementów architektonicznych dla wybranego założenia zielonego.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia testu z wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test i praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis, rysunki techniczne) dotycząca doboru elementów architektonicznych dla wybranego założenia zielonego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/01B_W01
zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
PAWiO_1A_W04C-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/01B_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/01B_W01
zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
2,0
3,0Student zna w dostatecznym stopniu podstawowe zasady doboru elementów wyposażenia stosowanego w projektowaniu bezpośredniego otoczenia architektury oraz ma elementarną wiedzę o aktualnych tendencjach w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/01B_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0Student wykazuje przeciętne zainteresowanie zagadnieniami, proponowane rozwiązania są poprawne, ale ograniczone ilościowo i jakościowo, brak zaangażowania w poszukiwania najlepszych rozwiązań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gadomski K., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, Hortpress, Warszawa, 2010, cz. II t. II i III
  2. Gadomska E., Podstawy architektury krajobrazu, Hortpress, Warszawa, 2011, cz. III

Literatura dodatkowa

  1. Pachulski Z., Mała architektura ogrodowa, Multico, Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady projektowania elementów architektonicznych w krajobrazie. Przepisy i normy w projektowaniu elementów architektonicznych założeń zielonych.2
T-W-2Materiałowe i konstrukcyjne rozwiązania podbudowy nawierzchni chodników, ścieżek, podjazdów dla samochodów.4
T-W-3Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe schodów terenowych, pochylni, ścianek i murków oporowych oraz gabionów.4
T-W-4Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe tarasów, tarasów zielonych.2
T-W-5Inne elementy architektoniczne: oczka wodne, grille i kuchnie ogrodowe, pergole i trejaże, itp.2
T-W-6Zaliczenie wykładów, prezentacje prac studenckich, dyskusja.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis, rysunki techniczne) dotycząca doboru elementów architektonicznych dla wybranego założenia zielonego.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia testu z wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/01B_W01zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z rolą elementów architektonicznych w kształtowaniu założeń zielonych. Wskazanie różnorodności zastosowania elementów architektonicznych w przestrzeni otoczenia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test i praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis, rysunki techniczne) dotycząca doboru elementów architektonicznych dla wybranego założenia zielonego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w dostatecznym stopniu podstawowe zasady doboru elementów wyposażenia stosowanego w projektowaniu bezpośredniego otoczenia architektury oraz ma elementarną wiedzę o aktualnych tendencjach w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/01B_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z rolą elementów architektonicznych w kształtowaniu założeń zielonych. Wskazanie różnorodności zastosowania elementów architektonicznych w przestrzeni otoczenia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test i praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis, rysunki techniczne) dotycząca doboru elementów architektonicznych dla wybranego założenia zielonego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje przeciętne zainteresowanie zagadnieniami, proponowane rozwiązania są poprawne, ale ograniczone ilościowo i jakościowo, brak zaangażowania w poszukiwania najlepszych rozwiązań.
3,5
4,0
4,5
5,0