Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie przestrzeni w zabudowie śródmiejskiej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie przestrzeni w zabudowie śródmiejskiej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z geometrii wykreślnej, rysunku technicznego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z potrzebami społecznymi i podstawami teoretycznymi w zakresie projektowania współczesnych przestrzeni otwartych w mieście

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.1
T-W-2Historyczne i współczesne aspekty kształtowania wnętrz osiedlowych. Wnętrza publiczne współczesnych osiedli mieszkaniowych, problemy i wyzwania.2
T-W-3Typy i modelowe przykłady śródmiejskich wnętrz społecznych. Podstawowe zasady ich projektowania.5
T-W-4Społeczne ogrody osiedlowe jako istotny element rewitalizacji istniejących przestrzeni wspólnych w zabudowie śródmiejskiej i projektowania osiedli współczesnych.7
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.5
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej (część opisowa i prezentacja multimedialna) dotyczącej projektów przestrzeni otwartej w zabudowie śródmiejskiej. Temat wybrany i uzgodniony z prowadzącym przedmiot.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Analiza prezentowanych przykładów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Praca semestralna (część pisemna i prezentacja multimedialna)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/09B_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W25C-1T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/09B_K01
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K04C-1T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/09B_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
2,0
3,0Student zna w stopniu dostatecznym podstawowe zasady projektowania przestrzeni otwartych w miescie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/09B_K01
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu wykazuje profesjonalizm w pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gronostajska B., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkaniowej, 2007
  2. Berry S., Ogród w mieście.Projektowanie i zarządzanie., Arkady, Warszawa, 1998, ISBN83-213-4048-2
  3. Skibniewska H., Goryński A., Bożekowska D., Tereny otwarte w miejskim środowisku mieszkaniowym, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1979
  4. Drozdek M.E., Rośliny do zadań specjalnych:seria Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa., Oficyna Wydawnicz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2011, ISBN 978-83-60-792-17-9

Literatura dodatkowa

  1. red. Jarczewski W., Huculak M., Janas K., Rewitalizacja podwórek, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2013
  2. Zieleń Miejska, czasopismo, ABRYS, Poznań

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.1
T-W-2Historyczne i współczesne aspekty kształtowania wnętrz osiedlowych. Wnętrza publiczne współczesnych osiedli mieszkaniowych, problemy i wyzwania.2
T-W-3Typy i modelowe przykłady śródmiejskich wnętrz społecznych. Podstawowe zasady ich projektowania.5
T-W-4Społeczne ogrody osiedlowe jako istotny element rewitalizacji istniejących przestrzeni wspólnych w zabudowie śródmiejskiej i projektowania osiedli współczesnych.7
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.5
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej (część opisowa i prezentacja multimedialna) dotyczącej projektów przestrzeni otwartej w zabudowie śródmiejskiej. Temat wybrany i uzgodniony z prowadzącym przedmiot.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/09B_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z potrzebami społecznymi i podstawami teoretycznymi w zakresie projektowania współczesnych przestrzeni otwartych w mieście
Treści programoweT-W-3Typy i modelowe przykłady śródmiejskich wnętrz społecznych. Podstawowe zasady ich projektowania.
T-W-4Społeczne ogrody osiedlowe jako istotny element rewitalizacji istniejących przestrzeni wspólnych w zabudowie śródmiejskiej i projektowania osiedli współczesnych.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.
T-W-2Historyczne i współczesne aspekty kształtowania wnętrz osiedlowych. Wnętrza publiczne współczesnych osiedli mieszkaniowych, problemy i wyzwania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Analiza prezentowanych przykładów.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca semestralna (część pisemna i prezentacja multimedialna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu dostatecznym podstawowe zasady projektowania przestrzeni otwartych w miescie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/09B_K01jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z potrzebami społecznymi i podstawami teoretycznymi w zakresie projektowania współczesnych przestrzeni otwartych w mieście
Treści programoweT-W-3Typy i modelowe przykłady śródmiejskich wnętrz społecznych. Podstawowe zasady ich projektowania.
T-W-4Społeczne ogrody osiedlowe jako istotny element rewitalizacji istniejących przestrzeni wspólnych w zabudowie śródmiejskiej i projektowania osiedli współczesnych.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu.
T-W-2Historyczne i współczesne aspekty kształtowania wnętrz osiedlowych. Wnętrza publiczne współczesnych osiedli mieszkaniowych, problemy i wyzwania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Analiza prezentowanych przykładów.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca semestralna (część pisemna i prezentacja multimedialna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu wykazuje profesjonalizm w pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0