Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy projektowania małych wnętrz urbanistycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy projektowania małych wnętrz urbanistycznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak
W-2brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy dotyczącej głównych zasad kompozycji wnętrz urbanistycznych.
C-2Zdobycie umiejętności analizy i projektowania podstawowych typów wnętrz urbanistycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć.1
T-P-2Opracowanie wnętrza urbanistyczno-krajobrazowego o charakterze ogrodowym.12
T-P-3Przedstawienie prac studenckich, zaliczenie przedmiotu.2
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w przedmiot zajęć. Definicja ogrodu, jego typologia.1
T-W-2Kompozycyjne aspekty w projektowaniu ogrodów. Kompozycyjne komponenty wnętrz ogrodowych.3
T-W-3Typologia wnętrz ogrodowych. Elementy skałdowe wnętrza ogrodowego.6
T-W-4Prezentacja i omówienie przykładowych wnętrz ogrodowych.3
T-W-5Zasady związane z percepcją wnętrz ogrodowych.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Przygotowanie koncepcji projektowych10
A-P-3Opracowanie plansz projektowych.3
A-P-4Konsultacje2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do egzaminu7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2analiza przypadku
M-3ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu semestralnego
S-2Ocena podsumowująca: egzamin

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/06_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W25M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/06_U01
posiada umiejętność projektowania podstawowych typów wnętrz i rodzajów bezpośredniego otoczenia
PAWiO_1A_U12M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/06_K01
popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
PAWiO_1A_K06M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/06_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
2,0
3,0student dość dobrze zna podstawowe zasady kompozycji i projektowania wnętrz urbanistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/06_U01
posiada umiejętność projektowania podstawowych typów wnętrz i rodzajów bezpośredniego otoczenia
2,0
3,0Student potrafi zaprojektować wybrane typy wnętrz urbanistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/06_K01
popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
2,0
3,0Student popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Bohm A., Wnętrze w kompozycji krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków, 1998
 2. Brooks J., Projektowanie ogrodów, Wiedza i życie, Warszawa, 2005
 3. Gawłowska A., Projektowanie ogrodów, Wydawnictwo SBM, 2015
 4. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa, 2000
 5. Szymski A., Dawidowski R., Architektura krajobrazu, tom 1, Walkowska, Szczecin, 2006
 6. Diedrichs M., Projektowanie ogrodów, Wydawnictwo Rea, 2010
 7. Rosemary Alexander, Podstawy projektowania ogrodów. Podręcznik., PWRIL Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012
 8. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z nowelizacją) Dz.U.2019.1065., 2019

Literatura dodatkowa

 1. Aleksander Ch., Język wzorców, GWP, Gdańsk, 2008
 2. David Stevens, Zamieszkaj w ogrodzie, Muza, 2009
 3. Person D., Przyjazny dom, Wyd. Murator, Warszawa, 1998
 4. San Martin Macarena, Balkony, tarasy i patia. Projektowanie., Wydawnictwo SOLIS, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć.1
T-P-2Opracowanie wnętrza urbanistyczno-krajobrazowego o charakterze ogrodowym.12
T-P-3Przedstawienie prac studenckich, zaliczenie przedmiotu.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w przedmiot zajęć. Definicja ogrodu, jego typologia.1
T-W-2Kompozycyjne aspekty w projektowaniu ogrodów. Kompozycyjne komponenty wnętrz ogrodowych.3
T-W-3Typologia wnętrz ogrodowych. Elementy skałdowe wnętrza ogrodowego.6
T-W-4Prezentacja i omówienie przykładowych wnętrz ogrodowych.3
T-W-5Zasady związane z percepcją wnętrz ogrodowych.2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Przygotowanie koncepcji projektowych10
A-P-3Opracowanie plansz projektowych.3
A-P-4Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do egzaminu7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/06_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2analiza przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student dość dobrze zna podstawowe zasady kompozycji i projektowania wnętrz urbanistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/06_U01posiada umiejętność projektowania podstawowych typów wnętrz i rodzajów bezpośredniego otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U12posiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
Metody nauczaniaM-2analiza przypadku
M-3ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu semestralnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaprojektować wybrane typy wnętrz urbanistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/06_K01popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K06popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
3,5
4,0
4,5
5,0