Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Seminaria dyplomowe - projektowanie małych wnętrz urbanistycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminaria dyplomowe - projektowanie małych wnętrz urbanistycznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Janisio-Pawłowska <dorota.pawlowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Janisio-Pawłowska <dorota.pawlowska@zut.edu.pl>, Robert Mazur <Robert.Mazur@zut.edu.pl>, Wojciech Pawłowski <Wojciech.Pawlowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD8 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Materiałoznawstwo, Konstrukcje architektoniczne, Budownictwo, Prawo budowlane i podstawowa wiedza z zakresu projektowania obiektów architektury przestrzeni otoczenia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
C-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.10
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.15
T-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.2
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-SD-2Konsultacje u opiekuna pracy dyplomowej Inwentaryzacja w terenie Opracowanie analiz i inwentaryzacji Opracowanie graficzne projektu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/18B_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W02C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/18B_W02
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i ich bezpośrednim otoczeniu, budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W03C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/18B_W03
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W04C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/18B_W04
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W05C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/18B_W05
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W16C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/18B_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz ogrodowych
PAWiO_1A_U19C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/18B_U02
potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury ogrodów
PAWiO_1A_U21C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/18B_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/18B_K02
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K04C-3, C-1, C-2T-SD-3, T-SD-4, T-SD-2, T-SD-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/18B_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18B_W02
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i ich bezpośrednim otoczeniu, budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18B_W03
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18B_W04
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18B_W05
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/18B_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz ogrodowych
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18B_U02
potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury ogrodów
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/18B_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18B_K02
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Boehm. A., Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1994
  2. Boehm A., Wnętrze w kompozycji krajobrazu, Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, TAWPN Univesitates, Kraków, 2006

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.10
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.15
T-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.2
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.3
30

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-SD-2Konsultacje u opiekuna pracy dyplomowej Inwentaryzacja w terenie Opracowanie analiz i inwentaryzacji Opracowanie graficzne projektu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_W01ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i ich bezpośrednim otoczeniu, budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W03potrafi scharakteryzować materiały stosowane w architekturze wnętrz i jej bezpośredniego otoczenia pod względem ich podstawowych cech technologicznych i możliwości zastosowania w projektowaniu
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_W03ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W05zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_W05ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej bezpośrednim otoczeniu i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W16ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych we wnętrzach architektonicznych i urbanistycznych
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_U01posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz ogrodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_U02potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury ogrodów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U21potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, materiałów i technologii do różnych wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18B_K02jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-3Opracowywanie projektu obiektu architektury krajobrazu i przedstawianie go w formie rysunkowej i opisowej jednoczesnym wykorzystaniem symulacji rozwoju szaty roślinnej z uwzględnieniem pór roku i kolejnych lat wzrostu.
C-1Właściwe zrozumienie potencjalnych relacji między potrzebami użytkowników i cechami miejsca a formą zagospodarowania terenu.
C-2Zastosowanie podejścia metodycznego w rozwiązywaniu zadania projektowego i wykorzystywanie tworzyw stosowanych w kształtowaniu przestrzeni otoczenia architektury
Treści programoweT-SD-3Prezentacja (kolejnych etapów) stanu zaawansowania pracy dyplomowej w grupie dyplomantów i dyskusja.
T-SD-4Faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych.
T-SD-2Przygotowanie przez dyplomanta prezentacji z uwzględnieniem (m.in.): charakteru zadania projektowego,wyboru źródeł inspiracji,przyjętej metody projektowania,charakterystyka zastosowanego tworzywa przyrodniczego, przyjęte zasady kompozycji.
T-SD-1Faza wstępna i analityczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy inżynierskiej
S-3Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu, a w szczególności ogólnych przepisów prawnych, podstawowych zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz wybranych metod studiów i analiz właściwych do określania wytycznych projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0