Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Wzornictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Jackowiak <rjackowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 19 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,56zaliczenie
projektyP7 30 2,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zainteresowanie programem pracowni.
W-2Zaliczenie zajęć z zakresu przedmiotów pokrewnych z semestrów I-VII.
W-3Umiejętnośc kreacji przestrzeni wybranymi środkami plastycznymi.
W-4Biegłość manualna - rysowanie, modelowanie.
W-5Umiejętność pracy w zespole.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie i ukształtowanie umiejętności kreatywnych rozwiązań związanych z organizacją przestrzeni.
C-2Osiągnięcie umiejetności biegłego opracowania dokumentacji projektu za pomocą adekwatnych technik.
C-3Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych.
C-4Osiągnięcie umiejętności profesjonalnego planowania przestrzeni odbieranej zmysłowo.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.2
T-P-2Projekt i realizacja w wybranej skali ekranu dzwiękochłonnego z materiałów miękkich przeznaczonego do organizacji ekspozycji wystawienniczej.12
T-P-3Prezentacja i omówienie zadania. Ocena.2
T-P-4Formy przestrzenne.Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem. Praca zespołowa.12
T-P-5Prezentacja projektu. Ocena.2
30
wykłady
T-W-1Dialog przestrzeni z odbiorcą. Rodzaje przestrzeni ekspozycyjnych.3
T-W-2Nowe przestrzenie a etyka kultury.1
T-W-3Przestrzeń jako komunikat.1
T-W-4Psychofizjologia jako potencjał w kreacji przestrzeni.1
T-W-5Ekspozycje w miejscach publicznych.1
T-W-6Edukacyjny wymiar ekspozycji.2
T-W-7Portfolia. Analiza na wybranych przykładach.2
T-W-8Przestrzeń osobista.1
T-W-9Przestrzeń jako integracja działań designerskich.1
T-W-10Kolokwium.Omówienie i ocena.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział w zajęciach.30
A-P-2Praca własna.30
60
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach.15
A-W-2Praca własna.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca. Wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna. Ćwiczenie laboratoryjne. Korekty indywidualne.
M-3Metoda eksponująca. Pokaz połączony z przeżyciem.
M-4Metoda podająca. Objaśnienie.
M-5Metoda programowa z użyciem komputera.
M-6Metoda praktyczna.Seminarium.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierajacych świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji. Stopień zaangażowania pracy w zespole.
S-3Ocena formująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikająca z konwersacji ze studentami w trakcie i po wykładzie.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium oraz wcześniejszych konwersacji. Aktywny udział w zajęciach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/14A_W01
ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz
PAWiO_1A_W01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-6, T-W-5, T-W-10, T-W-2, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-P-1, T-P-4, T-P-3, T-P-2, T-P-5M-2, M-5, M-6, M-1, M-3, M-4S-3, S-4, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/14A_U01
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
PAWiO_1A_U10C-1, C-3T-W-6, T-W-5, T-W-10, T-W-2, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-P-1, T-P-4, T-P-3, T-P-2, T-P-5M-2, M-4S-3, S-4, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/14A_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-1, C-2, C-3, C-4T-P-1M-2, M-5, M-6, M-1, M-3, M-4S-3, S-4, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/14A_W01
ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji własnych projektów.
3,0W stopniu podstawowym opanował wiedze dotyczącą realizacji prac projektowych.
3,5
4,0Posiada i potrafi trafnie wykorzystać wiedzę zgoodnie z zasadami realizacji własnej pracy projektowej.
4,5
5,0Posiada bogaty warsztat twórczy podbudowany rzetelną wiedzą z zakresu kompozycji i technologii.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/14A_U01
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
2,0Nie potrafi decydować o doborze środków kreacji do realizacji własnej pracy. Przedstawione prace nie spełniają zasad kształtowania form przestrzennych. Słaby warsztat.
3,0Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań. Posiada podstawowe umiejętności w wykorzystaniu materiałów do realizacji projektu.
3,5
4,0Potrafi stworzyć ciekawą kreację artystyczną. Posiada dobry warsztat. Pracuje systematycznie i uczestniczy aktywnie w zajęciach.
4,5
5,0Potrafi stworzyć niezależną kreację artystyczną. Wyróżnia się bardzo dobrym warsztatem, który wzbogaca systematycznie o nowe media. Nie unika podejmowania nowych problemów artystycznej kreacji i złożonej technologii w swoich pracach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/14A_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Nie zna zasad i przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem praw autorskich.Nie jest przygotowany do pracy zespołowej. Nie potrafi zaprezentować swojej pracy.
3,0Wybiórczo zna zasady i podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego. Nie potrafi w sposób zadowalający zaprezentować i zanalizować efekty swojej pracy . Pobieżnie ocenia prace innych.
3,5
4,0Dobrze zna zasady funkcjonowania prawa autorskiego,przestrzega je. Posiada dobry kontakt z osobami współpracującymi w zespole. Umiejętnie przeprowadza krytyczną analizę wyników własnej pracy i innych.
4,5
5,0Bardzo dobrze zna i przestrzega przepisy prawne związane z prawem autorskim. Posiada bardzo dobry kontakt z grupą, w której jest liderem. Potrafi działać pod presją czasu. W sposób konstruktywny przeprowadza analizę pracę własną oraz innych.

Literatura podstawowa

  1. Władysław Tatarkiewicz, Historia estetyki, Arkady, Warszawa, 1996
  2. Wassily Kandinsky, Punkt i linia a płaszczyzna, PWN, 1989
  3. Jan Lorenc/Lee Skolnick/CraigBerger, Czym jest projektowanie wystaw?, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa, 2008
  4. Tony Morgan, Merchandising projektowanie przestrzeni sklepu, Arkady, Warszawa, 2008
  5. Robert Klanten Lukas Feireiss, Space Craft 2, Gestalten, Berlin, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Zawód:Architekt ogólnopolskie czasopismo Izby Architektów, 2015
  2. 2+3D kwartalnik ogólnopolski, 2015

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.2
T-P-2Projekt i realizacja w wybranej skali ekranu dzwiękochłonnego z materiałów miękkich przeznaczonego do organizacji ekspozycji wystawienniczej.12
T-P-3Prezentacja i omówienie zadania. Ocena.2
T-P-4Formy przestrzenne.Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem. Praca zespołowa.12
T-P-5Prezentacja projektu. Ocena.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dialog przestrzeni z odbiorcą. Rodzaje przestrzeni ekspozycyjnych.3
T-W-2Nowe przestrzenie a etyka kultury.1
T-W-3Przestrzeń jako komunikat.1
T-W-4Psychofizjologia jako potencjał w kreacji przestrzeni.1
T-W-5Ekspozycje w miejscach publicznych.1
T-W-6Edukacyjny wymiar ekspozycji.2
T-W-7Portfolia. Analiza na wybranych przykładach.2
T-W-8Przestrzeń osobista.1
T-W-9Przestrzeń jako integracja działań designerskich.1
T-W-10Kolokwium.Omówienie i ocena.2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach.30
A-P-2Praca własna.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach.15
A-W-2Praca własna.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/14A_W01ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W01ma wiedzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych (matematyka, mechanika budowli, konstrukcje budowlane)
Cel przedmiotuC-1Zdobycie i ukształtowanie umiejętności kreatywnych rozwiązań związanych z organizacją przestrzeni.
C-2Osiągnięcie umiejetności biegłego opracowania dokumentacji projektu za pomocą adekwatnych technik.
C-3Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych.
C-4Osiągnięcie umiejętności profesjonalnego planowania przestrzeni odbieranej zmysłowo.
Treści programoweT-W-6Edukacyjny wymiar ekspozycji.
T-W-5Ekspozycje w miejscach publicznych.
T-W-10Kolokwium.Omówienie i ocena.
T-W-2Nowe przestrzenie a etyka kultury.
T-W-9Przestrzeń jako integracja działań designerskich.
T-W-3Przestrzeń jako komunikat.
T-W-8Przestrzeń osobista.
T-W-4Psychofizjologia jako potencjał w kreacji przestrzeni.
T-W-7Portfolia. Analiza na wybranych przykładach.
T-W-1Dialog przestrzeni z odbiorcą. Rodzaje przestrzeni ekspozycyjnych.
T-P-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-P-4Formy przestrzenne.Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem. Praca zespołowa.
T-P-3Prezentacja i omówienie zadania. Ocena.
T-P-2Projekt i realizacja w wybranej skali ekranu dzwiękochłonnego z materiałów miękkich przeznaczonego do organizacji ekspozycji wystawienniczej.
T-P-5Prezentacja projektu. Ocena.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna. Ćwiczenie laboratoryjne. Korekty indywidualne.
M-5Metoda programowa z użyciem komputera.
M-6Metoda praktyczna.Seminarium.
M-1Metoda podająca. Wykład informacyjny.
M-3Metoda eksponująca. Pokaz połączony z przeżyciem.
M-4Metoda podająca. Objaśnienie.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikająca z konwersacji ze studentami w trakcie i po wykładzie.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium oraz wcześniejszych konwersacji. Aktywny udział w zajęciach.
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierajacych świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji. Stopień zaangażowania pracy w zespole.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji własnych projektów.
3,0W stopniu podstawowym opanował wiedze dotyczącą realizacji prac projektowych.
3,5
4,0Posiada i potrafi trafnie wykorzystać wiedzę zgoodnie z zasadami realizacji własnej pracy projektowej.
4,5
5,0Posiada bogaty warsztat twórczy podbudowany rzetelną wiedzą z zakresu kompozycji i technologii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/14A_U01praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U10praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Cel przedmiotuC-1Zdobycie i ukształtowanie umiejętności kreatywnych rozwiązań związanych z organizacją przestrzeni.
C-3Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych.
Treści programoweT-W-6Edukacyjny wymiar ekspozycji.
T-W-5Ekspozycje w miejscach publicznych.
T-W-10Kolokwium.Omówienie i ocena.
T-W-2Nowe przestrzenie a etyka kultury.
T-W-9Przestrzeń jako integracja działań designerskich.
T-W-3Przestrzeń jako komunikat.
T-W-8Przestrzeń osobista.
T-W-4Psychofizjologia jako potencjał w kreacji przestrzeni.
T-W-7Portfolia. Analiza na wybranych przykładach.
T-W-1Dialog przestrzeni z odbiorcą. Rodzaje przestrzeni ekspozycyjnych.
T-P-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-P-4Formy przestrzenne.Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem. Praca zespołowa.
T-P-3Prezentacja i omówienie zadania. Ocena.
T-P-2Projekt i realizacja w wybranej skali ekranu dzwiękochłonnego z materiałów miękkich przeznaczonego do organizacji ekspozycji wystawienniczej.
T-P-5Prezentacja projektu. Ocena.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna. Ćwiczenie laboratoryjne. Korekty indywidualne.
M-4Metoda podająca. Objaśnienie.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikająca z konwersacji ze studentami w trakcie i po wykładzie.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium oraz wcześniejszych konwersacji. Aktywny udział w zajęciach.
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierajacych świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji. Stopień zaangażowania pracy w zespole.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi decydować o doborze środków kreacji do realizacji własnej pracy. Przedstawione prace nie spełniają zasad kształtowania form przestrzennych. Słaby warsztat.
3,0Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań. Posiada podstawowe umiejętności w wykorzystaniu materiałów do realizacji projektu.
3,5
4,0Potrafi stworzyć ciekawą kreację artystyczną. Posiada dobry warsztat. Pracuje systematycznie i uczestniczy aktywnie w zajęciach.
4,5
5,0Potrafi stworzyć niezależną kreację artystyczną. Wyróżnia się bardzo dobrym warsztatem, który wzbogaca systematycznie o nowe media. Nie unika podejmowania nowych problemów artystycznej kreacji i złożonej technologii w swoich pracach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/14A_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie i ukształtowanie umiejętności kreatywnych rozwiązań związanych z organizacją przestrzeni.
C-2Osiągnięcie umiejetności biegłego opracowania dokumentacji projektu za pomocą adekwatnych technik.
C-3Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych.
C-4Osiągnięcie umiejętności profesjonalnego planowania przestrzeni odbieranej zmysłowo.
Treści programoweT-P-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna. Ćwiczenie laboratoryjne. Korekty indywidualne.
M-5Metoda programowa z użyciem komputera.
M-6Metoda praktyczna.Seminarium.
M-1Metoda podająca. Wykład informacyjny.
M-3Metoda eksponująca. Pokaz połączony z przeżyciem.
M-4Metoda podająca. Objaśnienie.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikająca z konwersacji ze studentami w trakcie i po wykładzie.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium oraz wcześniejszych konwersacji. Aktywny udział w zajęciach.
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierajacych świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji. Stopień zaangażowania pracy w zespole.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zasad i przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem praw autorskich.Nie jest przygotowany do pracy zespołowej. Nie potrafi zaprezentować swojej pracy.
3,0Wybiórczo zna zasady i podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego. Nie potrafi w sposób zadowalający zaprezentować i zanalizować efekty swojej pracy . Pobieżnie ocenia prace innych.
3,5
4,0Dobrze zna zasady funkcjonowania prawa autorskiego,przestrzega je. Posiada dobry kontakt z osobami współpracującymi w zespole. Umiejętnie przeprowadza krytyczną analizę wyników własnej pracy i innych.
4,5
5,0Bardzo dobrze zna i przestrzega przepisy prawne związane z prawem autorskim. Posiada bardzo dobry kontakt z grupą, w której jest liderem. Potrafi działać pod presją czasu. W sposób konstruktywny przeprowadza analizę pracę własną oraz innych.