Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu PHS - Filozofia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot PHS - Filozofia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz <alcaraz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętność myślenia analityczno-syntetycznego, umięjetność poprawnego logicznie formułowania wypowiedzi.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest przedstawienie studentom i studentkom podstawowych problemów z zakresu filozofii i estetyki zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych przestrzeni dziejów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Czym jest estetyka? Perspektywa historyczna i pojęciowa.4
T-W-2Pojęcie piękna na przestrzeni dziejów.4
T-W-3Dzieje odtwórczości sztuki względem natury.4
T-W-4Przeżycie i doświadczenia estetyczne.4
T-W-5Wartości artystyczne i estetyczne.4
T-W-6Instytucjonalne teoria sztuki.4
T-W-7Relatywizm estetyczny. Ku estetyce transkulturowej.4
T-W-8Zaliczenie.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach30
A-W-2Praca własna w domu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład ze zastosowaniem prezentacji multimedialnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: podsumowująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/03C_W01
posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
PAWiO_1A_W19C-1T-W-1M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/03C_W02
zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
PAWiO_1A_W22, PAWiO_1A_W23

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/03C_K01
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko (przyrodnicze, kulturowe)
PAWiO_1A_K05C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/03C_W01
posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
2,0
3,0Jest zdolna do krytycznej refleksji nad sztuką
3,5jest zdolna do krytycznej refleksji nad sztuką i odniesienie dawnych pojęć z zakresu estetyki do współczesnych zjawisk artystycznych
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/03C_K01
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko (przyrodnicze, kulturowe)
2,0
3,0jest zdolna do krytycznej refleksji nad sztuką
3,5jest zdolna do krytycznej refleksji nad sztuką i odniesienie dawnych pojęć z zakresu estetyki do współczesnych zjawisk artystycznych
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojeć, PWN, Warszawa, 2011
  2. B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesne, PWN, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. J. Dewey, przeł. A. Potocki, Sztuka jako doświadczenie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1975
  2. R. Shusterman, przeł. Adam Chmielewski i in., Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1998

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czym jest estetyka? Perspektywa historyczna i pojęciowa.4
T-W-2Pojęcie piękna na przestrzeni dziejów.4
T-W-3Dzieje odtwórczości sztuki względem natury.4
T-W-4Przeżycie i doświadczenia estetyczne.4
T-W-5Wartości artystyczne i estetyczne.4
T-W-6Instytucjonalne teoria sztuki.4
T-W-7Relatywizm estetyczny. Ku estetyce transkulturowej.4
T-W-8Zaliczenie.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach30
A-W-2Praca własna w domu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03C_W01posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W19posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przedstawienie studentom i studentkom podstawowych problemów z zakresu filozofii i estetyki zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych przestrzeni dziejów.
Treści programoweT-W-1Czym jest estetyka? Perspektywa historyczna i pojęciowa.
Metody nauczaniaM-1Wykład ze zastosowaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jest zdolna do krytycznej refleksji nad sztuką
3,5jest zdolna do krytycznej refleksji nad sztuką i odniesienie dawnych pojęć z zakresu estetyki do współczesnych zjawisk artystycznych
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03C_W02zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W22zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
PAWiO_1A_W23zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03C_K01rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko (przyrodnicze, kulturowe)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K05rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przedstawienie studentom i studentkom podstawowych problemów z zakresu filozofii i estetyki zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych przestrzeni dziejów.
Treści programoweT-W-1Czym jest estetyka? Perspektywa historyczna i pojęciowa.
Metody nauczaniaM-1Wykład ze zastosowaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest zdolna do krytycznej refleksji nad sztuką
3,5jest zdolna do krytycznej refleksji nad sztuką i odniesienie dawnych pojęć z zakresu estetyki do współczesnych zjawisk artystycznych
4,0
4,5
5,0