Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy projektowania architektonicznego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,56egzamin
projektyP1 15 2,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętności manualne - rysowanie, modelowanie
W-2Wiedza z matematyki, geometrii i trygonometrii
W-3Umiejętność pracy w zespole

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie wiedzy z zakresu budowy formy architektonicznej
C-2Zapoznanie się z podstawowymi relacjami miedzy formą architektoniczną a jej kontekstem zewnętrzym i wewnętrznym
C-3Zapoznanie się z metodami odwzorowywania idei przestrzennych w modelach skalarnych
C-4Poznanie podstaw projektowania w architekturze

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wieloobiektowa kompozycja dwuwymiarowa.4
T-P-2Sześcienna kompozycja architektoniczna.4
T-P-3Wieloobiektowa kompozycja przestrzenna.5
T-P-4Procesy poligraficzne i multimedialne w projektowaniu architekltonicznym.1
T-P-5Omówienie i ocena prac studentów.1
15
wykłady
T-W-1T-W-1 Pojęcie i definicje architektury. T-W-2 Elementy formy architektonicznej. T-W-3 Przestrzeń w architekturze - relacje wnetrza i zewnętrza. T-W-4 Rytm, modularność, powtarzalność form architektonicznych. T-W-5 Skala obiektu, skala projektu. T-W-6 Architektura jako sztuka relacji. T-W-6 Projektowanie dwuwymiarowe. T-W-7 Projektowanie trójwymiarowe. T-W-8 Moduł i siatka modularna. T-W-9 Kompozycja architektoniczna. T-W-10 Kompozycja w kontekście z otoczeniem (inne obiekty, zieleń, woda). T-W-11 Rola slońca w architekturze. T-W-12 Funkcja w architekturze. T-W-13 Diagramy zachowań użytkowników. T-W-14 Przekaz emocjonalny formy architektonicznej.14
T-W-2egzamin pisemny1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach praktycznych30
A-P-2Uczestnictwo w ocenie końcowej semestru1
A-P-3Praca własna studenta w domu30
61
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2uczestnictwo w egzaminie1
A-W-3praca własna15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady problemowe z zastosowaniem metod przypadków, sytuacyjnych
M-3Ćwiczenia w grupach dyskusyjnych na zadane tematy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z treści podanych podczas wykładów
S-2Ocena formująca: Ocena obecności i aktywności na zajęciach projektowych, sposobu wykonywania zadań projektowych, zaangażowania w poszukiwaniu twórczych rozwiązań, kreatywność i innowacyjność podejmowanych działań
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wyników opracowanych zadań projektowych na podstawie ich zgodności z zadanym tematem i innowacyjności w podejściu do rozwiązania postawionego problemu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/02_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W25C-2, C-1T-W-1M-1, M-2S-1
PAWiO_1A_S1/C/02_W02
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
PAWiO_1A_W26C-3T-P-4M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/02_U01
potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
PAWiO_1A_U14C-3, C-2, C-1T-W-1, T-P-4, T-P-3, T-P-1, T-P-2, T-P-5M-3S-2
PAWiO_1A_S1/C/02_U02
posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
PAWiO_1A_U06C-4T-P-4, T-P-3, T-P-1, T-P-2, T-P-5M-3S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/02_K01
ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
PAWiO_1A_K09C-4T-W-1M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/02_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
2,0
3,0w stopniu dostatecznym zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/02_W02
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
2,0
3,0w stopniu dostatecznym zna procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/02_U01
potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
2,0
3,0potrafi w stopniu dostatecznym uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/02_U02
posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
2,0
3,0posiada w stopniu dostatecznym umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/02_K01
ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
2,0
3,0w stopniu dostatecznym ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Cubero Y., Spectacular Houses. FKG, Loft Project, Barcelona, 2011, ISBN 978-9936-811-5
 2. Aymonino A., Mosco V.P., Contemporary Public Space. Un-volumetric Architecture, SKIRA, 2008, ISBN 978-88-7624-273-1
 3. Cañizares, A.G., 150 najlepszych pomysłów, domy, Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o. Copyright 2006 by Collins Design and Loft Publications, Ożarów Mazowiecki, 2010, ISBN 978-83-7626-564-3
 4. Cliff S., 1000 pomysłów na ogród, MUZA SA
 5. Czyński M., Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym., Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 587, Szczecin, 2006, ISSN 008-7065
 6. Etchetto, M.R.E., Minimalist Design, KOLON, Barcelona, 2008, ISBN 978-84-96936-76-8
 7. Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 83-233-1500-0
 8. Lamprecht B., Richard Neutra 1892-1970. Survival through Design, Taschen, 2004, ISBN 3-8228-2773-8
 9. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów. Seria VADEMECUM PROJEKTANTA., Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków, 2009, ISBN 978-83-60884-01-0
 10. The Alvar Aalto Museum, Matter and Mind in Architecture., 2000, ISBN 951-682-607-5
 11. Pile J., Historia wnętrz., ARKADY, 2005, ISBN 978-83-213-4761-5
 12. Schleifer S. [red.], Droomappartmenten, Librero, 2005, ISBN 90-5764-612-9

Literatura dodatkowa

 1. Stevens D., Zamieszkaj w ogrodzie. Co zrobić, żeby ogród stał się częścią domu., MUZA SA, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-7495-495-2
 2. Schleifer S. [red.], Small Offices., EVERGREEN, Taschen GmbH, 2005, ISBN 3-8228-4180-3
 3. Saudian-Skira S., Saudian M., Zauber der Gartenwelt., Taschen Verlag, 1997, ISBN 3-8228-7831-6
 4. Saudian-Skira S., Saudian M., Orangerien. Paläste aus Glas vom 17. bis zum 19.Jahrhundert., EVERGREEN, Taschen Verlag, 1998, ISBN 3-8228-7854-5
 5. Miller J., Domy za miastem. Od prostych eleganckich wnętrz do sielankowych posiadłości, MUZA SA
 6. Gribaudo, Industrial Chic. Reconverting Spaces, Loft Publications, Barcelona, 2006, ISBN 88-7906-171-2

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wieloobiektowa kompozycja dwuwymiarowa.4
T-P-2Sześcienna kompozycja architektoniczna.4
T-P-3Wieloobiektowa kompozycja przestrzenna.5
T-P-4Procesy poligraficzne i multimedialne w projektowaniu architekltonicznym.1
T-P-5Omówienie i ocena prac studentów.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1T-W-1 Pojęcie i definicje architektury. T-W-2 Elementy formy architektonicznej. T-W-3 Przestrzeń w architekturze - relacje wnetrza i zewnętrza. T-W-4 Rytm, modularność, powtarzalność form architektonicznych. T-W-5 Skala obiektu, skala projektu. T-W-6 Architektura jako sztuka relacji. T-W-6 Projektowanie dwuwymiarowe. T-W-7 Projektowanie trójwymiarowe. T-W-8 Moduł i siatka modularna. T-W-9 Kompozycja architektoniczna. T-W-10 Kompozycja w kontekście z otoczeniem (inne obiekty, zieleń, woda). T-W-11 Rola slońca w architekturze. T-W-12 Funkcja w architekturze. T-W-13 Diagramy zachowań użytkowników. T-W-14 Przekaz emocjonalny formy architektonicznej.14
T-W-2egzamin pisemny1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach praktycznych30
A-P-2Uczestnictwo w ocenie końcowej semestru1
A-P-3Praca własna studenta w domu30
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2uczestnictwo w egzaminie1
A-W-3praca własna15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/02_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z podstawowymi relacjami miedzy formą architektoniczną a jej kontekstem zewnętrzym i wewnętrznym
C-1Uzyskanie wiedzy z zakresu budowy formy architektonicznej
Treści programoweT-W-1T-W-1 Pojęcie i definicje architektury. T-W-2 Elementy formy architektonicznej. T-W-3 Przestrzeń w architekturze - relacje wnetrza i zewnętrza. T-W-4 Rytm, modularność, powtarzalność form architektonicznych. T-W-5 Skala obiektu, skala projektu. T-W-6 Architektura jako sztuka relacji. T-W-6 Projektowanie dwuwymiarowe. T-W-7 Projektowanie trójwymiarowe. T-W-8 Moduł i siatka modularna. T-W-9 Kompozycja architektoniczna. T-W-10 Kompozycja w kontekście z otoczeniem (inne obiekty, zieleń, woda). T-W-11 Rola slońca w architekturze. T-W-12 Funkcja w architekturze. T-W-13 Diagramy zachowań użytkowników. T-W-14 Przekaz emocjonalny formy architektonicznej.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady problemowe z zastosowaniem metod przypadków, sytuacyjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z treści podanych podczas wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/02_W02zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W26zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z metodami odwzorowywania idei przestrzennych w modelach skalarnych
Treści programoweT-P-4Procesy poligraficzne i multimedialne w projektowaniu architekltonicznym.
Metody nauczaniaM-2Wykłady problemowe z zastosowaniem metod przypadków, sytuacyjnych
M-3Ćwiczenia w grupach dyskusyjnych na zadane tematy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wyników opracowanych zadań projektowych na podstawie ich zgodności z zadanym tematem i innowacyjności w podejściu do rozwiązania postawionego problemu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym zna procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/02_U01potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U14potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z metodami odwzorowywania idei przestrzennych w modelach skalarnych
C-2Zapoznanie się z podstawowymi relacjami miedzy formą architektoniczną a jej kontekstem zewnętrzym i wewnętrznym
C-1Uzyskanie wiedzy z zakresu budowy formy architektonicznej
Treści programoweT-W-1T-W-1 Pojęcie i definicje architektury. T-W-2 Elementy formy architektonicznej. T-W-3 Przestrzeń w architekturze - relacje wnetrza i zewnętrza. T-W-4 Rytm, modularność, powtarzalność form architektonicznych. T-W-5 Skala obiektu, skala projektu. T-W-6 Architektura jako sztuka relacji. T-W-6 Projektowanie dwuwymiarowe. T-W-7 Projektowanie trójwymiarowe. T-W-8 Moduł i siatka modularna. T-W-9 Kompozycja architektoniczna. T-W-10 Kompozycja w kontekście z otoczeniem (inne obiekty, zieleń, woda). T-W-11 Rola slońca w architekturze. T-W-12 Funkcja w architekturze. T-W-13 Diagramy zachowań użytkowników. T-W-14 Przekaz emocjonalny formy architektonicznej.
T-P-4Procesy poligraficzne i multimedialne w projektowaniu architekltonicznym.
T-P-3Wieloobiektowa kompozycja przestrzenna.
T-P-1Wieloobiektowa kompozycja dwuwymiarowa.
T-P-2Sześcienna kompozycja architektoniczna.
T-P-5Omówienie i ocena prac studentów.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia w grupach dyskusyjnych na zadane tematy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena obecności i aktywności na zajęciach projektowych, sposobu wykonywania zadań projektowych, zaangażowania w poszukiwaniu twórczych rozwiązań, kreatywność i innowacyjność podejmowanych działań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi w stopniu dostatecznym uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/02_U02posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U06posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
Cel przedmiotuC-4Poznanie podstaw projektowania w architekturze
Treści programoweT-P-4Procesy poligraficzne i multimedialne w projektowaniu architekltonicznym.
T-P-3Wieloobiektowa kompozycja przestrzenna.
T-P-1Wieloobiektowa kompozycja dwuwymiarowa.
T-P-2Sześcienna kompozycja architektoniczna.
T-P-5Omówienie i ocena prac studentów.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia w grupach dyskusyjnych na zadane tematy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wyników opracowanych zadań projektowych na podstawie ich zgodności z zadanym tematem i innowacyjności w podejściu do rozwiązania postawionego problemu
S-2Ocena formująca: Ocena obecności i aktywności na zajęciach projektowych, sposobu wykonywania zadań projektowych, zaangażowania w poszukiwaniu twórczych rozwiązań, kreatywność i innowacyjność podejmowanych działań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada w stopniu dostatecznym umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/02_K01ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K09ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
Cel przedmiotuC-4Poznanie podstaw projektowania w architekturze
Treści programoweT-W-1T-W-1 Pojęcie i definicje architektury. T-W-2 Elementy formy architektonicznej. T-W-3 Przestrzeń w architekturze - relacje wnetrza i zewnętrza. T-W-4 Rytm, modularność, powtarzalność form architektonicznych. T-W-5 Skala obiektu, skala projektu. T-W-6 Architektura jako sztuka relacji. T-W-6 Projektowanie dwuwymiarowe. T-W-7 Projektowanie trójwymiarowe. T-W-8 Moduł i siatka modularna. T-W-9 Kompozycja architektoniczna. T-W-10 Kompozycja w kontekście z otoczeniem (inne obiekty, zieleń, woda). T-W-11 Rola slońca w architekturze. T-W-12 Funkcja w architekturze. T-W-13 Diagramy zachowań użytkowników. T-W-14 Przekaz emocjonalny formy architektonicznej.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia w grupach dyskusyjnych na zadane tematy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena obecności i aktywności na zajęciach projektowych, sposobu wykonywania zadań projektowych, zaangażowania w poszukiwaniu twórczych rozwiązań, kreatywność i innowacyjność podejmowanych działań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
3,5
4,0
4,5
5,0