Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie usług:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie usług
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,59zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zainteresowanie problematyką współczesnego wzornictwa, świadomość istnienia różnych dyscyplin i specjalizacji w jego obszarze. Podstawowa wiedza z obszaru historii cywilizacji oraz sztuki. Pogłębione umiejętności oraz zainteresowania w obszarze specjalizacji wybranej pracowni.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem prowadzonego przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do pracy w organizacjach usługowych oraz wykształceniu umiejętności przydatnych do interdyscyplinarnego procesu projektowania usług.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Projekt zespołowy: zadanie projektowe dla zespołu, uwzględnia problem biznesowy do rozwiązania, realizację procesu projektowego zgodnie z procesem design thinking oraz prezentację gotowych prototypów.15
15
wykłady
T-W-1Wykład wprowadzający. Kryteria oceniania.2
T-W-2Metody i techniki kreatywnego myślenia.8
T-W-3Badania jakościowe w procesie design thinking z uwzględnieniem elementów modelowania empatycznego.6
T-W-4Praktyczne zastosowanie procesu świadczenia usług i jego wdrożenie.6
T-W-5Techniki szybkiego prototypowania w procesie design thinking.6
T-W-6Omówienie i podsumowanie. Ocena.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach.15
A-L-2Praca własna.15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie do zajęć.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Egzamin pisemny.
S-2Ocena formująca: Projekt zespołowy.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/10A_W01
rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
PAWiO_1A_W28C-1T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/10A_K01
ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
PAWiO_1A_K09C-1T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/10A_W01
rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
2,0
3,0Student rozumie współczesne podejście do projektowania usług.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/10A_K01
ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
2,0
3,0Student rozumie współczesne podejście do projektowania usług.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Service Design (przykład projektowania formy wydawniczej publikacji branżowej), Service Design (przykład projektowania formy wydawniczej publikacji branżowej), http://thisisservicedesignthinking.com, 2013

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Projekt zespołowy: zadanie projektowe dla zespołu, uwzględnia problem biznesowy do rozwiązania, realizację procesu projektowego zgodnie z procesem design thinking oraz prezentację gotowych prototypów.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykład wprowadzający. Kryteria oceniania.2
T-W-2Metody i techniki kreatywnego myślenia.8
T-W-3Badania jakościowe w procesie design thinking z uwzględnieniem elementów modelowania empatycznego.6
T-W-4Praktyczne zastosowanie procesu świadczenia usług i jego wdrożenie.6
T-W-5Techniki szybkiego prototypowania w procesie design thinking.6
T-W-6Omówienie i podsumowanie. Ocena.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach.15
A-L-2Praca własna.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie do zajęć.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/10A_W01rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W28rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
Cel przedmiotuC-1Celem prowadzonego przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do pracy w organizacjach usługowych oraz wykształceniu umiejętności przydatnych do interdyscyplinarnego procesu projektowania usług.
Treści programoweT-W-2Metody i techniki kreatywnego myślenia.
T-W-6Omówienie i podsumowanie. Ocena.
T-W-1Wykład wprowadzający. Kryteria oceniania.
T-W-3Badania jakościowe w procesie design thinking z uwzględnieniem elementów modelowania empatycznego.
T-W-4Praktyczne zastosowanie procesu świadczenia usług i jego wdrożenie.
T-W-5Techniki szybkiego prototypowania w procesie design thinking.
T-L-1Projekt zespołowy: zadanie projektowe dla zespołu, uwzględnia problem biznesowy do rozwiązania, realizację procesu projektowego zgodnie z procesem design thinking oraz prezentację gotowych prototypów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin pisemny.
S-2Ocena formująca: Projekt zespołowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie współczesne podejście do projektowania usług.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/10A_K01ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K09ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
Cel przedmiotuC-1Celem prowadzonego przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do pracy w organizacjach usługowych oraz wykształceniu umiejętności przydatnych do interdyscyplinarnego procesu projektowania usług.
Treści programoweT-W-2Metody i techniki kreatywnego myślenia.
T-W-6Omówienie i podsumowanie. Ocena.
T-W-1Wykład wprowadzający. Kryteria oceniania.
T-W-3Badania jakościowe w procesie design thinking z uwzględnieniem elementów modelowania empatycznego.
T-W-4Praktyczne zastosowanie procesu świadczenia usług i jego wdrożenie.
T-W-5Techniki szybkiego prototypowania w procesie design thinking.
T-L-1Projekt zespołowy: zadanie projektowe dla zespołu, uwzględnia problem biznesowy do rozwiązania, realizację procesu projektowego zgodnie z procesem design thinking oraz prezentację gotowych prototypów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin pisemny.
S-2Ocena formująca: Projekt zespołowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie współczesne podejście do projektowania usług.
3,5
4,0
4,5
5,0