Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu BHP:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot BHP
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zespół Dydaktyczny Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Wojtkun <drossel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania znajomosci BHP na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zagadnienia bezpieczeństwa pracy 1 Znajomość problematyki BHP Zagadnienia bezpieczeństwa pracy 2 Ukształtowanie umiejętności stosowania przepisów i zasad BHP w budownictwie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień BHP1
T-W-2Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy2
T-W-3Czynniki zagrożeń zawodowych2
T-W-4Wypadki przy pracy i choroby zawodowe2
T-W-5Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy1
T-W-6Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem placu budowy3
T-W-7Ochrona przeciwpożarowa1
T-W-8Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia2
T-W-9Zaliczenie wykładów 11
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach Bieżące utrwalanie materiału Przygotowanie do zaliczenia30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zagadnienia bezpieczeństwa pracy 1 Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, filmy dydaktyczne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zagadnienia bezpieczeństwa pracy 1 podsumowujący pisemne zaliczenie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/05/C_W01
Ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
PAWiO_1A_W24

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/05/C_K01
Ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
PAWiO_1A_K11

Literatura podstawowa

  1. Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk, 2012
  2. Wieczorek Z., Wymagania bezpieczeństwa pracy w budownictwie, PIP, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, BHP w przedsiębiorstwach budowlanych, CIOP, Warszawa, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień BHP1
T-W-2Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy2
T-W-3Czynniki zagrożeń zawodowych2
T-W-4Wypadki przy pracy i choroby zawodowe2
T-W-5Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy1
T-W-6Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem placu budowy3
T-W-7Ochrona przeciwpożarowa1
T-W-8Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia2
T-W-9Zaliczenie wykładów 11
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach Bieżące utrwalanie materiału Przygotowanie do zaliczenia30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/05/C_W01Ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W24ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/05/C_K01Ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K11jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu