Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie architektoniczne 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie architektoniczne 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Wołoszyn <Marek.Woloszyn@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie 1 roku studiów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie do projektowania obiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektowania wnętrz i otoczenia zewnętrznego obiektów budowlanych.
C-2Zapoznanie z istniejącymi możliwościami, metodami i ograniczeniami materiałowymi, formalnymi, konstrukcyjnymi i użytkowymi w procesie projektowania architektonicznego.
C-3Zapozananie z istniejącymi standardami projektowymi, podstawami prawa budowlanego i etyki zawodowej w architekturze.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Proces projektowania architektonicznego.2
T-W-2Zagadnienia metodyczne w projektowaniu architektonicznym.2
T-W-3Uwarunkowania zewnętrzne projektowania architektonicznego.2
T-W-4Elementy projektu architektonicznego - okna.2
T-W-5Elementy projektu architektonicznego - drzwi.2
T-W-6Elementy projektu architektonicznego - schody wewnętrzne.2
T-W-7Elementy projektu architektonicznego - światło.2
T-W-8Zależności pomiędzy formą architektoniczną a materiałem budowlanym.2
T-W-9Zależności między formą architektoniczną a systemami konstrukcyjnymi.2
T-W-10Zależności pomiędzy formą architektoniczną a funkcją.2
T-W-11Zależności między formą architektoniczną a topografią terenu.2
T-W-12Projektowanie architektoniczne przestrzeni wnętrza w relacji z otoczeniem.2
T-W-13Elementy projektu architektonicznego - fundamenty, piwnice.2
T-W-14Elementy projektu architektonicznego - dachy.2
T-W-15Kolokwium zaliczeniowe.1
T-W-16Omówienie wyników kolokwium zaliczeniowego.1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Dwugodzinne wykłady teoretyczne z prezentacją przykładów i dobrych praktyk.28
A-W-2Sprawdzenie osiągniętej wiedzy w formie kolokwium zaliczeniowego i ewaluacja wyników kolokwium.2
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-2Metody problemowe ze wskazaniem pól konfliktowych i najistotniejszych problemów projektowych do rozwiązania. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w postaci kolokwium zaliczeniowego, określającego sposób przyswojenia przez studentów wykładanej problematyki. Ocenie końcowej towarzyszy ewaluacja wyników omawiana ze studentami.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/05A_W01
w stopniu dostatecznym opanował wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W02C-2T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-9, T-W-14, T-W-13M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/05A_U01
potrafi w praktyce stosować zapisy prawa i właściwie je interpretować w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
PAWiO_1A_U24C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/D/05A_U02
posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
PAWiO_1A_U06C-1, C-2, C-3T-W-8, T-W-9M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/05A_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1, C-2, C-3T-W-15, T-W-16M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/05A_W01
w stopniu dostatecznym opanował wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0w stopniu dostatecznym opanował wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej otoczenia i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/05A_U01
potrafi w praktyce stosować zapisy prawa i właściwie je interpretować w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
2,0
3,0w stopniu dostatecznym potrafi w praktyce stosować zapisy prawa i właściwie je interpretować w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/D/05A_U02
posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
2,0
3,0posiada w stopniu podstawowym umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/05A_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0w stopniu podstawowym rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum, Warszawa
  2. Czyński M., Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 587, Szczecin, 2006
  3. Neufert E., Poradnik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa
  4. Żurawski J., O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. Aymonino A., Mosco V.P., Contemporary Public Space. Un-volumetric Architecture, SKIRA, 2008
  2. Cañizares, A.G., 150 najlepszych pomysłów, domy, Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki, 2010
  3. Cubero Y., Spectacular Houses, FKG, Barcelona, 2011
  4. Etchetto, M.R.E., Minimalist Design, KOLON, Barcelona, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces projektowania architektonicznego.2
T-W-2Zagadnienia metodyczne w projektowaniu architektonicznym.2
T-W-3Uwarunkowania zewnętrzne projektowania architektonicznego.2
T-W-4Elementy projektu architektonicznego - okna.2
T-W-5Elementy projektu architektonicznego - drzwi.2
T-W-6Elementy projektu architektonicznego - schody wewnętrzne.2
T-W-7Elementy projektu architektonicznego - światło.2
T-W-8Zależności pomiędzy formą architektoniczną a materiałem budowlanym.2
T-W-9Zależności między formą architektoniczną a systemami konstrukcyjnymi.2
T-W-10Zależności pomiędzy formą architektoniczną a funkcją.2
T-W-11Zależności między formą architektoniczną a topografią terenu.2
T-W-12Projektowanie architektoniczne przestrzeni wnętrza w relacji z otoczeniem.2
T-W-13Elementy projektu architektonicznego - fundamenty, piwnice.2
T-W-14Elementy projektu architektonicznego - dachy.2
T-W-15Kolokwium zaliczeniowe.1
T-W-16Omówienie wyników kolokwium zaliczeniowego.1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Dwugodzinne wykłady teoretyczne z prezentacją przykładów i dobrych praktyk.28
A-W-2Sprawdzenie osiągniętej wiedzy w formie kolokwium zaliczeniowego i ewaluacja wyników kolokwium.2
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/05A_W01w stopniu dostatecznym opanował wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z istniejącymi możliwościami, metodami i ograniczeniami materiałowymi, formalnymi, konstrukcyjnymi i użytkowymi w procesie projektowania architektonicznego.
Treści programoweT-W-5Elementy projektu architektonicznego - drzwi.
T-W-6Elementy projektu architektonicznego - schody wewnętrzne.
T-W-7Elementy projektu architektonicznego - światło.
T-W-4Elementy projektu architektonicznego - okna.
T-W-8Zależności pomiędzy formą architektoniczną a materiałem budowlanym.
T-W-9Zależności między formą architektoniczną a systemami konstrukcyjnymi.
T-W-14Elementy projektu architektonicznego - dachy.
T-W-13Elementy projektu architektonicznego - fundamenty, piwnice.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe ze wskazaniem pól konfliktowych i najistotniejszych problemów projektowych do rozwiązania. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-1Metody podające w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w postaci kolokwium zaliczeniowego, określającego sposób przyswojenia przez studentów wykładanej problematyki. Ocenie końcowej towarzyszy ewaluacja wyników omawiana ze studentami.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym opanował wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, jej otoczenia i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/05A_U01potrafi w praktyce stosować zapisy prawa i właściwie je interpretować w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U24potrafi w praktyce stosować zapisy prawa i właściwie je interpretować w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-3Zapozananie z istniejącymi standardami projektowymi, podstawami prawa budowlanego i etyki zawodowej w architekturze.
Treści programoweT-W-1Proces projektowania architektonicznego.
T-W-2Zagadnienia metodyczne w projektowaniu architektonicznym.
T-W-3Uwarunkowania zewnętrzne projektowania architektonicznego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w postaci kolokwium zaliczeniowego, określającego sposób przyswojenia przez studentów wykładanej problematyki. Ocenie końcowej towarzyszy ewaluacja wyników omawiana ze studentami.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym potrafi w praktyce stosować zapisy prawa i właściwie je interpretować w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/05A_U02posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U06posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania obiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektowania wnętrz i otoczenia zewnętrznego obiektów budowlanych.
C-2Zapoznanie z istniejącymi możliwościami, metodami i ograniczeniami materiałowymi, formalnymi, konstrukcyjnymi i użytkowymi w procesie projektowania architektonicznego.
C-3Zapozananie z istniejącymi standardami projektowymi, podstawami prawa budowlanego i etyki zawodowej w architekturze.
Treści programoweT-W-8Zależności pomiędzy formą architektoniczną a materiałem budowlanym.
T-W-9Zależności między formą architektoniczną a systemami konstrukcyjnymi.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe ze wskazaniem pól konfliktowych i najistotniejszych problemów projektowych do rozwiązania. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-1Metody podające w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w postaci kolokwium zaliczeniowego, określającego sposób przyswojenia przez studentów wykładanej problematyki. Ocenie końcowej towarzyszy ewaluacja wyników omawiana ze studentami.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada w stopniu podstawowym umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/05A_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania obiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektowania wnętrz i otoczenia zewnętrznego obiektów budowlanych.
C-2Zapoznanie z istniejącymi możliwościami, metodami i ograniczeniami materiałowymi, formalnymi, konstrukcyjnymi i użytkowymi w procesie projektowania architektonicznego.
C-3Zapozananie z istniejącymi standardami projektowymi, podstawami prawa budowlanego i etyki zawodowej w architekturze.
Treści programoweT-W-15Kolokwium zaliczeniowe.
T-W-16Omówienie wyników kolokwium zaliczeniowego.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe ze wskazaniem pól konfliktowych i najistotniejszych problemów projektowych do rozwiązania. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-1Metody podające w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metody wdrażane z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w postaci kolokwium zaliczeniowego, określającego sposób przyswojenia przez studentów wykładanej problematyki. Ocenie końcowej towarzyszy ewaluacja wyników omawiana ze studentami.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu podstawowym rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
3,5
4,0
4,5
5,0