Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Systemy konstrukcyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy konstrukcyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Projektowania Architektonicznego
Nauczyciel odpowiedzialny Olga Kopczyńska <okopczynska.zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu fizyki, matematyki i chemii na poziomie kształcenia szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność analizowania cech technicznych w celu prawidłowego doboru materiałów i wyrobów budowlanych do kształtowania elementów i przegród budowlanych.
C-2Zapoznanie studentów z zasadami projektowania i konstruowania obiektów.
C-3Rozumienie potrzeby ciągłej nauki, poznawania nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje.1
T-W-2Materiały i wyroby kamienne, ceramika i wyroby ceramiczne.1
T-W-3Drewno i kompozyty drewniane ( korozja biologiczna drewna, ochrona przed korozją biologiczną).1
T-W-4Metale konstrukcyjne.1
T-W-5Betony zwykłe i specjalne (beton architektoniczny).1
T-W-6Warunki posadowienia budowli. Fundamenty.1
T-W-7Ściany budynków (ściany konstrukcyjne, osłonowe, działowe).1
T-W-8Stropy, przekrycia płaskie i sklepienia.1
T-W-9Schody.1
T-W-10Więźby dachowe. Pokrycia dachowe.1
T-W-11Tynki, okładziny ścienne.1
T-W-12Naprawy i wzmacnianie budynków i ich elementów.1
T-W-13Wymagania stawiane budynkom (wymagania użytkowe, konstrukcyjno-budowlane, zabezpieczenie przed pożarem, sztywność przestrzenna budynku).1
T-W-14Rodzaje konstrukcji (elementy prętowe, elementy powierzchniowe, systemy przestrzenne, powłoki).1
T-W-15Niezawodność konstrukcji, niezawodność mebli.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literaturowe i bieżące utrwalanie wiedzy.12
A-W-3Udział w konsultacjach.3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: test

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/07B_W01
zna i rozumie zasady konstruowania złożonych konstrukcji, w tym przestrzennych,zna nowoczesne materiały, technologie i najnowsze trendy w złozonych obiektach (hale, budynki wysokie, przekrycia dużych rozpietosci, mosty,), definiuje złożoność problemów technicznych związanych z projektowaniem i realizacją unikalnych obiektów, zna i rozumie zagadnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji
PAWiO_1A_W01C-2T-W-6, T-W-8, T-W-12, T-W-9, T-W-11, T-W-10, T-W-13, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/07B_U01
ma umiejętność projektowania obiektów złożonych, wielofunkcyjnych, opisuje technologie oraz współczesne materiały budowlane zastosowane w realizacji unikalnych projektów, potrafi opracować prezentację multimedialną dotyczącą analizowanej struktury
PAWiO_1A_U05, PAWiO_1A_U04, PAWiO_1A_U06C-2T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-12, T-W-9, T-W-11, T-W-10, T-W-13, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/07B_K01
ma świadomość konieczności samorozwoju, odpowiedzialności zawodowej, rozumie potrzebę współdziałania z międzybranżowym zespołem
PAWiO_1A_K02C-3T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-12, T-W-9, T-W-11, T-W-10, T-W-13, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/07B_W01
zna i rozumie zasady konstruowania złożonych konstrukcji, w tym przestrzennych,zna nowoczesne materiały, technologie i najnowsze trendy w złozonych obiektach (hale, budynki wysokie, przekrycia dużych rozpietosci, mosty,), definiuje złożoność problemów technicznych związanych z projektowaniem i realizacją unikalnych obiektów, zna i rozumie zagadnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji
2,0
3,0Student potrafi odpowiedzieć ustnie na kontrolne pytania z zakresu wykładu, ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w budownictwie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/07B_U01
ma umiejętność projektowania obiektów złożonych, wielofunkcyjnych, opisuje technologie oraz współczesne materiały budowlane zastosowane w realizacji unikalnych projektów, potrafi opracować prezentację multimedialną dotyczącą analizowanej struktury
2,0
3,0Student zna oraz rozumie zasady analizy i konstruowania wybranych obiektów w zakresie i formie zaakceptowanej przez prowadzącego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/07B_K01
ma świadomość konieczności samorozwoju, odpowiedzialności zawodowej, rozumie potrzebę współdziałania z międzybranżowym zespołem
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu potrafi współpracować w zespole międzybranżowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod kierunkiem prf. dr hab. inż. Bogusława Stefańczyka, Budownictwo ogólne tom 1 Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa, 2005
  2. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, Archi-Plus, Kraków, 2009
  3. Niedostatkiewicz M., Majewski T., Skuza M., Bobiński J., Budownictwo ogólne. Katalog rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006
  4. Praca zbiorowa pod red. L. Lichołai, Budownictwo ogólne. Tom 3, Elementy budynków. Podstawy projektowania., Arkady, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. miesięcznik Architektura-murator, Czasopismo: Materiały budowlane
  2. czasopismo: Architektura
  3. czasopismo: Detail

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje.1
T-W-2Materiały i wyroby kamienne, ceramika i wyroby ceramiczne.1
T-W-3Drewno i kompozyty drewniane ( korozja biologiczna drewna, ochrona przed korozją biologiczną).1
T-W-4Metale konstrukcyjne.1
T-W-5Betony zwykłe i specjalne (beton architektoniczny).1
T-W-6Warunki posadowienia budowli. Fundamenty.1
T-W-7Ściany budynków (ściany konstrukcyjne, osłonowe, działowe).1
T-W-8Stropy, przekrycia płaskie i sklepienia.1
T-W-9Schody.1
T-W-10Więźby dachowe. Pokrycia dachowe.1
T-W-11Tynki, okładziny ścienne.1
T-W-12Naprawy i wzmacnianie budynków i ich elementów.1
T-W-13Wymagania stawiane budynkom (wymagania użytkowe, konstrukcyjno-budowlane, zabezpieczenie przed pożarem, sztywność przestrzenna budynku).1
T-W-14Rodzaje konstrukcji (elementy prętowe, elementy powierzchniowe, systemy przestrzenne, powłoki).1
T-W-15Niezawodność konstrukcji, niezawodność mebli.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literaturowe i bieżące utrwalanie wiedzy.12
A-W-3Udział w konsultacjach.3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/07B_W01zna i rozumie zasady konstruowania złożonych konstrukcji, w tym przestrzennych,zna nowoczesne materiały, technologie i najnowsze trendy w złozonych obiektach (hale, budynki wysokie, przekrycia dużych rozpietosci, mosty,), definiuje złożoność problemów technicznych związanych z projektowaniem i realizacją unikalnych obiektów, zna i rozumie zagadnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W01ma wiedzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych (matematyka, mechanika budowli, konstrukcje budowlane)
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami projektowania i konstruowania obiektów.
Treści programoweT-W-6Warunki posadowienia budowli. Fundamenty.
T-W-8Stropy, przekrycia płaskie i sklepienia.
T-W-12Naprawy i wzmacnianie budynków i ich elementów.
T-W-9Schody.
T-W-11Tynki, okładziny ścienne.
T-W-10Więźby dachowe. Pokrycia dachowe.
T-W-13Wymagania stawiane budynkom (wymagania użytkowe, konstrukcyjno-budowlane, zabezpieczenie przed pożarem, sztywność przestrzenna budynku).
T-W-3Drewno i kompozyty drewniane ( korozja biologiczna drewna, ochrona przed korozją biologiczną).
T-W-5Betony zwykłe i specjalne (beton architektoniczny).
T-W-7Ściany budynków (ściany konstrukcyjne, osłonowe, działowe).
T-W-4Metale konstrukcyjne.
T-W-2Materiały i wyroby kamienne, ceramika i wyroby ceramiczne.
T-W-14Rodzaje konstrukcji (elementy prętowe, elementy powierzchniowe, systemy przestrzenne, powłoki).
T-W-15Niezawodność konstrukcji, niezawodność mebli.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi odpowiedzieć ustnie na kontrolne pytania z zakresu wykładu, ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w budownictwie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/07B_U01ma umiejętność projektowania obiektów złożonych, wielofunkcyjnych, opisuje technologie oraz współczesne materiały budowlane zastosowane w realizacji unikalnych projektów, potrafi opracować prezentację multimedialną dotyczącą analizowanej struktury
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U05samodzielnie konstruuje i oblicza nośność podstawowych elementów konstrukcyjnych, potrafi zaprojektować konstrukcję małych obiektów
PAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
PAWiO_1A_U06posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami projektowania i konstruowania obiektów.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje.
T-W-6Warunki posadowienia budowli. Fundamenty.
T-W-8Stropy, przekrycia płaskie i sklepienia.
T-W-12Naprawy i wzmacnianie budynków i ich elementów.
T-W-9Schody.
T-W-11Tynki, okładziny ścienne.
T-W-10Więźby dachowe. Pokrycia dachowe.
T-W-13Wymagania stawiane budynkom (wymagania użytkowe, konstrukcyjno-budowlane, zabezpieczenie przed pożarem, sztywność przestrzenna budynku).
T-W-3Drewno i kompozyty drewniane ( korozja biologiczna drewna, ochrona przed korozją biologiczną).
T-W-5Betony zwykłe i specjalne (beton architektoniczny).
T-W-7Ściany budynków (ściany konstrukcyjne, osłonowe, działowe).
T-W-4Metale konstrukcyjne.
T-W-2Materiały i wyroby kamienne, ceramika i wyroby ceramiczne.
T-W-14Rodzaje konstrukcji (elementy prętowe, elementy powierzchniowe, systemy przestrzenne, powłoki).
T-W-15Niezawodność konstrukcji, niezawodność mebli.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna oraz rozumie zasady analizy i konstruowania wybranych obiektów w zakresie i formie zaakceptowanej przez prowadzącego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/07B_K01ma świadomość konieczności samorozwoju, odpowiedzialności zawodowej, rozumie potrzebę współdziałania z międzybranżowym zespołem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Cel przedmiotuC-3Rozumienie potrzeby ciągłej nauki, poznawania nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: zasady zaliczania przedmiotu, literatura, konsultacje.
T-W-6Warunki posadowienia budowli. Fundamenty.
T-W-8Stropy, przekrycia płaskie i sklepienia.
T-W-12Naprawy i wzmacnianie budynków i ich elementów.
T-W-9Schody.
T-W-11Tynki, okładziny ścienne.
T-W-10Więźby dachowe. Pokrycia dachowe.
T-W-13Wymagania stawiane budynkom (wymagania użytkowe, konstrukcyjno-budowlane, zabezpieczenie przed pożarem, sztywność przestrzenna budynku).
T-W-3Drewno i kompozyty drewniane ( korozja biologiczna drewna, ochrona przed korozją biologiczną).
T-W-5Betony zwykłe i specjalne (beton architektoniczny).
T-W-7Ściany budynków (ściany konstrukcyjne, osłonowe, działowe).
T-W-4Metale konstrukcyjne.
T-W-2Materiały i wyroby kamienne, ceramika i wyroby ceramiczne.
T-W-14Rodzaje konstrukcji (elementy prętowe, elementy powierzchniowe, systemy przestrzenne, powłoki).
T-W-15Niezawodność konstrukcji, niezawodność mebli.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu potrafi współpracować w zespole międzybranżowym.
3,5
4,0
4,5
5,0