Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy roślinoznawstwa w projektowaniu otoczenia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy roślinoznawstwa w projektowaniu otoczenia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z botaniki na poziomie szkoły licealnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z systematyką roślin ozdobnych, wymaganiami stanowiskowymi dla roślin, oraz ogólnmi zasadmi doboru roślin do rodzaju planowanych nasadzeń.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ogólna systematyka roślin.2
T-W-2Rodzaje stanowisk dla roślin ozdobnych.4
T-W-3Kryteria doboru roślin dla różnych stanowisk i charakteru projektowanych nasadzeń.6
T-W-4Fenologiczne aspekty doboru roślin2
T-W-5Barwa w projektowaniu terenów zieleni2
T-W-6Charakterystyka roślin pochodzenia rodzimego z obszaru Europy.4
T-W-7Gatunki roślin do nasadzeń rabatowych.6
T-W-8Podstawowe gatunki roślin do nasadzeń we wnętrzach.2
T-W-9Charakterystyka roślin egzotycznych.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia, studiowanie literatury, konsultacje30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny)
M-2Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium kontrolne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/09_W01
potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu oraz ogólną charakterystykę innych materiałów stosowanych w kształtowaniu nawierzchni w przestrzeni otoczenia
PAWiO_1A_W03C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/09_U01
Student potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin stosowane w różnych terenach zieleni oraz wymienić podstawowe rodzaje nawierzchni stosowanych w projektowaniu przestrzeni otoczenia
PAWiO_1A_U21C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/09_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska (krajobrazu kulturowego i przyrodniczego)
PAWiO_1A_K07C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/09_W01
potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu oraz ogólną charakterystykę innych materiałów stosowanych w kształtowaniu nawierzchni w przestrzeni otoczenia
2,0
3,0Student potrafi scharakteryzować niektóre gatunki roślin pod względem ich cech morfologicznych, wymagań i zastosowania oraz zna rodzaje innych materiałów stosowanych w przestrzeniach otoczenia architektury
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/09_U01
Student potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin stosowane w różnych terenach zieleni oraz wymienić podstawowe rodzaje nawierzchni stosowanych w projektowaniu przestrzeni otoczenia
2,0
3,0Student potrafi rozpozać niewiele gatunków roślin oraz innych materiałów stosowanych w różnych przestrzeniach otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/09_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska (krajobrazu kulturowego i przyrodniczego)
2,0
3,0Student rozumie niektóre z działań na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmiel H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  3. Urbański P., Trawy ozdobne w terenach zieleni, PWRiL, Poznań, 2001
  4. Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy, Botanika. Morfologia., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
  5. Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy, Botanika.Systematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
  6. Praca zbiorowa, Botanica.A-Z Encyklopedia Rośliny ogrodowe, Konemann, 2005
  7. Weber Zbigniew, Fiedorow Zofia, Choroby roślin uprawnych, Wydawnictwo Multum, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, ZSP, Warszawa, 2011
  2. Łukasiewicz A., Rośliny okrywowe, PWRiL, Warszawa, 2003
  3. Marcinkowski J., Byliny ogrodowe, PWRiL, Warszawa, 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna systematyka roślin.2
T-W-2Rodzaje stanowisk dla roślin ozdobnych.4
T-W-3Kryteria doboru roślin dla różnych stanowisk i charakteru projektowanych nasadzeń.6
T-W-4Fenologiczne aspekty doboru roślin2
T-W-5Barwa w projektowaniu terenów zieleni2
T-W-6Charakterystyka roślin pochodzenia rodzimego z obszaru Europy.4
T-W-7Gatunki roślin do nasadzeń rabatowych.6
T-W-8Podstawowe gatunki roślin do nasadzeń we wnętrzach.2
T-W-9Charakterystyka roślin egzotycznych.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia, studiowanie literatury, konsultacje30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/09_W01potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu oraz ogólną charakterystykę innych materiałów stosowanych w kształtowaniu nawierzchni w przestrzeni otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W03potrafi scharakteryzować materiały stosowane w architekturze wnętrz i jej bezpośredniego otoczenia pod względem ich podstawowych cech technologicznych i możliwości zastosowania w projektowaniu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z systematyką roślin ozdobnych, wymaganiami stanowiskowymi dla roślin, oraz ogólnmi zasadmi doboru roślin do rodzaju planowanych nasadzeń.
Treści programoweT-W-2Rodzaje stanowisk dla roślin ozdobnych.
T-W-1Ogólna systematyka roślin.
T-W-3Kryteria doboru roślin dla różnych stanowisk i charakteru projektowanych nasadzeń.
T-W-7Gatunki roślin do nasadzeń rabatowych.
T-W-8Podstawowe gatunki roślin do nasadzeń we wnętrzach.
T-W-6Charakterystyka roślin pochodzenia rodzimego z obszaru Europy.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna)
M-1Metody podające (wykład informacyjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium kontrolne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi scharakteryzować niektóre gatunki roślin pod względem ich cech morfologicznych, wymagań i zastosowania oraz zna rodzaje innych materiałów stosowanych w przestrzeniach otoczenia architektury
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/09_U01Student potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin stosowane w różnych terenach zieleni oraz wymienić podstawowe rodzaje nawierzchni stosowanych w projektowaniu przestrzeni otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U21potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, materiałów i technologii do różnych wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z systematyką roślin ozdobnych, wymaganiami stanowiskowymi dla roślin, oraz ogólnmi zasadmi doboru roślin do rodzaju planowanych nasadzeń.
Treści programoweT-W-2Rodzaje stanowisk dla roślin ozdobnych.
T-W-1Ogólna systematyka roślin.
T-W-3Kryteria doboru roślin dla różnych stanowisk i charakteru projektowanych nasadzeń.
T-W-7Gatunki roślin do nasadzeń rabatowych.
T-W-8Podstawowe gatunki roślin do nasadzeń we wnętrzach.
T-W-6Charakterystyka roślin pochodzenia rodzimego z obszaru Europy.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna)
M-1Metody podające (wykład informacyjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium kontrolne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi rozpozać niewiele gatunków roślin oraz innych materiałów stosowanych w różnych przestrzeniach otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/09_K01podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska (krajobrazu kulturowego i przyrodniczego)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z systematyką roślin ozdobnych, wymaganiami stanowiskowymi dla roślin, oraz ogólnmi zasadmi doboru roślin do rodzaju planowanych nasadzeń.
Treści programoweT-W-2Rodzaje stanowisk dla roślin ozdobnych.
T-W-1Ogólna systematyka roślin.
T-W-3Kryteria doboru roślin dla różnych stanowisk i charakteru projektowanych nasadzeń.
T-W-7Gatunki roślin do nasadzeń rabatowych.
T-W-8Podstawowe gatunki roślin do nasadzeń we wnętrzach.
T-W-6Charakterystyka roślin pochodzenia rodzimego z obszaru Europy.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna)
M-1Metody podające (wykład informacyjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium kontrolne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie niektóre z działań na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0