Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Konstrukcje przesłon szklanych i witraży 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Jakub Gołębiewski <Jakub.Golebiewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jakub Gołębiewski <Jakub.Golebiewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zagadnień funkcji szkła w projektowaniu przestrzeni architektonicznych, oraz posiada wrażliwość estetyczną.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej historii związków szkła z architekturą, architekturą wnętrz, poznanie podstawowych technik i technologii dotyczacych sposobów kształtowania przegród szklanych w przestrzeniach architektonicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w tematykę zajęć.2
T-W-2Zagadnienie przenikania światła do wnętrza budowli od katedry gotyckiej po przykłady architektury współczesnej.2
T-W-3Ewolucja formy witrażu i sposobów jego wykorzystania we wnętrzach na przestrzeni dziejów.2
T-W-4Definiowanie relacji pomiędzy wnętrzem, a zewnętrzem za pomocą przegrody szklanej. Zagadnienie przezierności przegrody szklanej.2
T-W-5Witryny sklepowe oraz przesłony szklane we wnętrzach handlowych. Relacja pomiędzy wnętrzem a ulicą.2
T-W-6Od okna do ściany kurtynowej, wpływ rewolucji technicznej w produkcji szkła na kształtowanie architektury wnętrz i relacji z otoczeniem.2
T-W-7Szklane domy – maksymalizacja przegród szklanych w budownictwie jednorodzinnym, zacieranie granicy pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.2
T-W-8Forma pawilonu, od Crystal Palace do przykładów współczesnych.2
T-W-9Przegrody szklane we wnętrzach, zagadnienia funkcjonalne i forma estetyczna.2
T-W-10Szklane podłogi, świetliki, kopuły i wielkopowierzchniowe zadaszenia we wnętrzach.2
T-W-11Aspekty techniczne w produkcji i wykonawstwie przegród szklanych i witraży.2
T-W-12Współczesne rodzaje szkła, szkło barwione, szkło gięte, nadruki na szkle.2
T-W-13Zagadnienie konstrukcji we współczesnych przegrodach szklanych.2
T-W-14Szklane fasady multimedialne, witraże XXI wieku.2
T-W-15Zaliczenie przedmiotu2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Student uczestniczy w wykładach.30
A-W-2Projekt witrażu w istniejącym bądź abstrakcyjnym wnętrzu. /technika dowolna/7
A-W-3Projekt przegrody szklanej, definiującej relację pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.7
A-W-4Projekt przegrody szklanej we wnętrzu.7
A-W-5Indywidualny projekt przegrody szklanej lub jej konstrukcji.9
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/08B_W01
ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz
PAWiO_1A_W11C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/08B_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/08B_W01
ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz
2,0
3,0student ma w stopniu podstawowym wiedzę w zakresie problematyki podejmowanej podczas wykładów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/08B_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Tendera P., Od filozofii światła do sztuki światła, Monografie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2014
  2. Budyn-Kamykowska J., Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, Muzeum Zamkowe, Malbork, 2009
  3. Żychowska M., Współczesne Witraże Polskie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1999
  4. Kalinowski L., Małkiewiczówna H., Heine L., Karaszkiewicz P., Średniowieczne witraże kościoła Mariackiego w Krakowie. Historia i konserwacja, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w tematykę zajęć.2
T-W-2Zagadnienie przenikania światła do wnętrza budowli od katedry gotyckiej po przykłady architektury współczesnej.2
T-W-3Ewolucja formy witrażu i sposobów jego wykorzystania we wnętrzach na przestrzeni dziejów.2
T-W-4Definiowanie relacji pomiędzy wnętrzem, a zewnętrzem za pomocą przegrody szklanej. Zagadnienie przezierności przegrody szklanej.2
T-W-5Witryny sklepowe oraz przesłony szklane we wnętrzach handlowych. Relacja pomiędzy wnętrzem a ulicą.2
T-W-6Od okna do ściany kurtynowej, wpływ rewolucji technicznej w produkcji szkła na kształtowanie architektury wnętrz i relacji z otoczeniem.2
T-W-7Szklane domy – maksymalizacja przegród szklanych w budownictwie jednorodzinnym, zacieranie granicy pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.2
T-W-8Forma pawilonu, od Crystal Palace do przykładów współczesnych.2
T-W-9Przegrody szklane we wnętrzach, zagadnienia funkcjonalne i forma estetyczna.2
T-W-10Szklane podłogi, świetliki, kopuły i wielkopowierzchniowe zadaszenia we wnętrzach.2
T-W-11Aspekty techniczne w produkcji i wykonawstwie przegród szklanych i witraży.2
T-W-12Współczesne rodzaje szkła, szkło barwione, szkło gięte, nadruki na szkle.2
T-W-13Zagadnienie konstrukcji we współczesnych przegrodach szklanych.2
T-W-14Szklane fasady multimedialne, witraże XXI wieku.2
T-W-15Zaliczenie przedmiotu2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Student uczestniczy w wykładach.30
A-W-2Projekt witrażu w istniejącym bądź abstrakcyjnym wnętrzu. /technika dowolna/7
A-W-3Projekt przegrody szklanej, definiującej relację pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.7
A-W-4Projekt przegrody szklanej we wnętrzu.7
A-W-5Indywidualny projekt przegrody szklanej lub jej konstrukcji.9
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/08B_W01ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W11ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej historii związków szkła z architekturą, architekturą wnętrz, poznanie podstawowych technik i technologii dotyczacych sposobów kształtowania przegród szklanych w przestrzeniach architektonicznych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie w tematykę zajęć.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma w stopniu podstawowym wiedzę w zakresie problematyki podejmowanej podczas wykładów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/08B_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej historii związków szkła z architekturą, architekturą wnętrz, poznanie podstawowych technik i technologii dotyczacych sposobów kształtowania przegród szklanych w przestrzeniach architektonicznych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie w tematykę zajęć.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
3,5
4,0
4,5
5,0