Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Szkolenie biblioteczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie biblioteczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Biblioteka Główna
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Cur <Joanna.Cur@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Narloch <Anna.Narloch@zut.edu.pl>, Wiesława Łapuć <Wieslawa.Lapuc@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 0 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student zna podstawy obsługi komputerów oraz sieci WWW.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadmi korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblioteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług. Szkolenie dostępne jest na stronie www Biblioteki: http://www.bg.zut.edu.pl/szkolenie/. Program szkolenia: 1. Ogólne wiadomości o bibliotece: zbiory biblioteki, struktura organizacyjna i lokalizacja, godziny otwarcia. 2. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów: rejestracja użytkownika, korzystanie z czytelni, wypożyczanie, wypożyczenia międzybiblioteczne. 3. Podstawowe źródła informacji naukowej, bazy danych. 4. Korzystanie z katalogu online w systemie Aleph: wyszukiwanie proste i złożone, indeksy, funkcje dostępne po zalogowaniu do systemu: składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni, usuwanie zamówień, przedłużanie terminu zwrotu, sprawdzanie swojego konta bibliotecznego, zarządzanie nim.2
2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Zapoznanie się z treścią "Szkolenia bibliotecznego" online oraz z Zarządzeniem Rektora ZUT nr 67 z 5.11.2013 w sprawie „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”.0
0

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Szkolenie online.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Prawidłowe zaliczenie co najmniej 70% testu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/W/01_W01
zna przepisy obowiązujące w Bibliotece Głównej i zasady korzystania z usług bibliotecznych
PAWiO_1A_W19C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/W/01_U01
Student umie korzystać ze zbiorów biblioteki oraz systemu Aleph (wyszukiwanie, zamawianie, rezerwowanie książek do wypożyczenia lub w ramach udostępniania prezencyjnego – na miejscu w czytelni). Zna podstawowe naukowe bazy danych.
PAWiO_1A_U23C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/W/01_K01
Zna system informacyjno-biblioteczny ZUT i umie z niego korzystać
PAWiO_1A_K01C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/W/01_W01
zna przepisy obowiązujące w Bibliotece Głównej i zasady korzystania z usług bibliotecznych
2,0
3,070% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/W/01_U01
Student umie korzystać ze zbiorów biblioteki oraz systemu Aleph (wyszukiwanie, zamawianie, rezerwowanie książek do wypożyczenia lub w ramach udostępniania prezencyjnego – na miejscu w czytelni). Zna podstawowe naukowe bazy danych.
2,0
3,070% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/W/01_K01
Zna system informacyjno-biblioteczny ZUT i umie z niego korzystać
2,0
3,070% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Zarządzenie nr 58 rektora ZUT z 25 września 2019, 2019

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblioteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług. Szkolenie dostępne jest na stronie www Biblioteki: http://www.bg.zut.edu.pl/szkolenie/. Program szkolenia: 1. Ogólne wiadomości o bibliotece: zbiory biblioteki, struktura organizacyjna i lokalizacja, godziny otwarcia. 2. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów: rejestracja użytkownika, korzystanie z czytelni, wypożyczanie, wypożyczenia międzybiblioteczne. 3. Podstawowe źródła informacji naukowej, bazy danych. 4. Korzystanie z katalogu online w systemie Aleph: wyszukiwanie proste i złożone, indeksy, funkcje dostępne po zalogowaniu do systemu: składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni, usuwanie zamówień, przedłużanie terminu zwrotu, sprawdzanie swojego konta bibliotecznego, zarządzanie nim.2
2

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Zapoznanie się z treścią "Szkolenia bibliotecznego" online oraz z Zarządzeniem Rektora ZUT nr 67 z 5.11.2013 w sprawie „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”.0
0
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/W/01_W01zna przepisy obowiązujące w Bibliotece Głównej i zasady korzystania z usług bibliotecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W19posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadmi korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług.
Treści programoweT-W-1Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblioteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług. Szkolenie dostępne jest na stronie www Biblioteki: http://www.bg.zut.edu.pl/szkolenie/. Program szkolenia: 1. Ogólne wiadomości o bibliotece: zbiory biblioteki, struktura organizacyjna i lokalizacja, godziny otwarcia. 2. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów: rejestracja użytkownika, korzystanie z czytelni, wypożyczanie, wypożyczenia międzybiblioteczne. 3. Podstawowe źródła informacji naukowej, bazy danych. 4. Korzystanie z katalogu online w systemie Aleph: wyszukiwanie proste i złożone, indeksy, funkcje dostępne po zalogowaniu do systemu: składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni, usuwanie zamówień, przedłużanie terminu zwrotu, sprawdzanie swojego konta bibliotecznego, zarządzanie nim.
Metody nauczaniaM-1Szkolenie online.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Prawidłowe zaliczenie co najmniej 70% testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,070% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/W/01_U01Student umie korzystać ze zbiorów biblioteki oraz systemu Aleph (wyszukiwanie, zamawianie, rezerwowanie książek do wypożyczenia lub w ramach udostępniania prezencyjnego – na miejscu w czytelni). Zna podstawowe naukowe bazy danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U23posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadmi korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług.
Treści programoweT-W-1Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblioteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług. Szkolenie dostępne jest na stronie www Biblioteki: http://www.bg.zut.edu.pl/szkolenie/. Program szkolenia: 1. Ogólne wiadomości o bibliotece: zbiory biblioteki, struktura organizacyjna i lokalizacja, godziny otwarcia. 2. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów: rejestracja użytkownika, korzystanie z czytelni, wypożyczanie, wypożyczenia międzybiblioteczne. 3. Podstawowe źródła informacji naukowej, bazy danych. 4. Korzystanie z katalogu online w systemie Aleph: wyszukiwanie proste i złożone, indeksy, funkcje dostępne po zalogowaniu do systemu: składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni, usuwanie zamówień, przedłużanie terminu zwrotu, sprawdzanie swojego konta bibliotecznego, zarządzanie nim.
Metody nauczaniaM-1Szkolenie online.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Prawidłowe zaliczenie co najmniej 70% testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,070% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/W/01_K01Zna system informacyjno-biblioteczny ZUT i umie z niego korzystać
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadmi korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług.
Treści programoweT-W-1Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblioteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki, jej zbiorów i usług. Szkolenie dostępne jest na stronie www Biblioteki: http://www.bg.zut.edu.pl/szkolenie/. Program szkolenia: 1. Ogólne wiadomości o bibliotece: zbiory biblioteki, struktura organizacyjna i lokalizacja, godziny otwarcia. 2. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów: rejestracja użytkownika, korzystanie z czytelni, wypożyczanie, wypożyczenia międzybiblioteczne. 3. Podstawowe źródła informacji naukowej, bazy danych. 4. Korzystanie z katalogu online w systemie Aleph: wyszukiwanie proste i złożone, indeksy, funkcje dostępne po zalogowaniu do systemu: składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni, usuwanie zamówień, przedłużanie terminu zwrotu, sprawdzanie swojego konta bibliotecznego, zarządzanie nim.
Metody nauczaniaM-1Szkolenie online.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Prawidłowe zaliczenie co najmniej 70% testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,070% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.
3,5
4,0
4,5
5,0