Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie architektoniczne - posadzki i sufity:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie architektoniczne - posadzki i sufity
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Lamprecht <ap_studio@wp.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Elementarne rozróżnianie przegród budowlanych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta umiejętności wykorzystania wiedzy dotyczącej kształtowania sufitów i posadzek w projektowaniu wnętrz.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rodzaje posadzek i sufitów oraz wytyczne projektowe w ich kształtowaniu. Struktura warstwowa przegród budowlanych.2
T-W-2Podstawowe właściwości materiałów budowlanych stosowanych w kształtowaniu posadzek i sufitów.2
T-W-3Rola instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w projektowaniu podłóg i sufitów.2
T-W-4Zagadnienia akustyki i ich wpływ na ukształtowanie i wykończenie sufitów oraz podłóg.2
T-W-5Wykorzystanie złudzeń optycznych w kształtowaniu sufitów i posadzek.2
T-W-6Materiały wykończeniowe stosowane w projektowaniu posadzek i sufitów.3
T-W-7Historyczne i współczesne przykłady rozwiązań sufitów i podłóg w kontekście projektowania oraz realizacji wnętrz architektonicznych.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo15
A-W-2Samodzielne uzupełnianie wiedzy15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Rozwiązywanie zadań problemowych z zastosowaniem współczesnych metod projektowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie testu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/02A_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W02C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/02A_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/02A_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0ma dostateczną wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/02A_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0w stopniu dostatecznym rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Hajduk P., Projektowanie podłóg przemysłowych, PWN, Warszawa, 2013
  2. Piątkiewicz W., Roboty posadzkarskie, Budownictwo i Architektura, Warszawa, 1954
  3. Wolski Z., Roboty podłogowe i okładzinowe, WSiP, Warszawa, 1987
  4. Wilcke H., Thining W., Kamieniarstwo, WSiP, Warszawa, 1987

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje posadzek i sufitów oraz wytyczne projektowe w ich kształtowaniu. Struktura warstwowa przegród budowlanych.2
T-W-2Podstawowe właściwości materiałów budowlanych stosowanych w kształtowaniu posadzek i sufitów.2
T-W-3Rola instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w projektowaniu podłóg i sufitów.2
T-W-4Zagadnienia akustyki i ich wpływ na ukształtowanie i wykończenie sufitów oraz podłóg.2
T-W-5Wykorzystanie złudzeń optycznych w kształtowaniu sufitów i posadzek.2
T-W-6Materiały wykończeniowe stosowane w projektowaniu posadzek i sufitów.3
T-W-7Historyczne i współczesne przykłady rozwiązań sufitów i podłóg w kontekście projektowania oraz realizacji wnętrz architektonicznych.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo15
A-W-2Samodzielne uzupełnianie wiedzy15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/02A_W01ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta umiejętności wykorzystania wiedzy dotyczącej kształtowania sufitów i posadzek w projektowaniu wnętrz.
Treści programoweT-W-2Podstawowe właściwości materiałów budowlanych stosowanych w kształtowaniu posadzek i sufitów.
T-W-3Rola instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w projektowaniu podłóg i sufitów.
T-W-4Zagadnienia akustyki i ich wpływ na ukształtowanie i wykończenie sufitów oraz podłóg.
T-W-5Wykorzystanie złudzeń optycznych w kształtowaniu sufitów i posadzek.
T-W-6Materiały wykończeniowe stosowane w projektowaniu posadzek i sufitów.
T-W-7Historyczne i współczesne przykłady rozwiązań sufitów i podłóg w kontekście projektowania oraz realizacji wnętrz architektonicznych.
T-W-1Rodzaje posadzek i sufitów oraz wytyczne projektowe w ich kształtowaniu. Struktura warstwowa przegród budowlanych.
Metody nauczaniaM-1Rozwiązywanie zadań problemowych z zastosowaniem współczesnych metod projektowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma dostateczną wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/02A_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta umiejętności wykorzystania wiedzy dotyczącej kształtowania sufitów i posadzek w projektowaniu wnętrz.
Treści programoweT-W-2Podstawowe właściwości materiałów budowlanych stosowanych w kształtowaniu posadzek i sufitów.
T-W-3Rola instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w projektowaniu podłóg i sufitów.
T-W-4Zagadnienia akustyki i ich wpływ na ukształtowanie i wykończenie sufitów oraz podłóg.
T-W-5Wykorzystanie złudzeń optycznych w kształtowaniu sufitów i posadzek.
T-W-6Materiały wykończeniowe stosowane w projektowaniu posadzek i sufitów.
T-W-7Historyczne i współczesne przykłady rozwiązań sufitów i podłóg w kontekście projektowania oraz realizacji wnętrz architektonicznych.
T-W-1Rodzaje posadzek i sufitów oraz wytyczne projektowe w ich kształtowaniu. Struktura warstwowa przegród budowlanych.
Metody nauczaniaM-1Rozwiązywanie zadań problemowych z zastosowaniem współczesnych metod projektowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
3,5
4,0
4,5
5,0