Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Mała architektura:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mała architektura
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Krasowska <katarzyna.krasowska@zut.edu.pl>, Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wskazanie roli małej architektury w kształtowaniu przestrzeni najbliższego otoczenia budynków. Zapoznanie studenta z różnorodnościa małej architektury.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rodzaje i funkcje małej architektury6
T-W-2Dobór małej architektury w zlaeżności od aranżowanej przestrzeni.4
T-W-3Mała architektura specjalnego przeznaczenia.2
T-W-4Podstawy projektowania obiektów małej architektury.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis) dotycząca doboru kompletu obiektów małej architektury dla wybranego wnętrza ogrodowego z uwzględnieniem rodzaju wnętrza, funkcji, kompozycji i stylu.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis) dotycząca doboru kompletu obiektów małej architektury dla wybranego rodzaju przestrzeni.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/01A_W01
zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury i obiektów w przestrzeni otoczenia
PAWiO_1A_W04C-1T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/01A_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/01A_W01
zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury i obiektów w przestrzeni otoczenia
2,0
3,0Student ma elementarną wiedzę o aktualnych tendencjach w doborze małej architektury dla przestrzeni ogrodowych oraz zna w dostatecznym stopniu podstawowe zasady doboru obiektów małej architektury
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/01A_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0Student wykazuje przeciętne zainteresowanie zagadnieniami, proponowane rozwiązania są poprawne, ale ograniczone ilościowo i jakościowo, brak zaangażowania w poszukiwania najlepszych rozwiązań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gadomski K., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, Hortpress, Warszawa, 2010, cz. II t. II i III
  2. Gadomska E., Podstawy architektury krajobrazu, Hortpress, Warszawa, 2011, cz. III
  3. Pachulski Z., Mała architektura ogrodowa, Multico, Warszawa, 2012
  4. Wines J., Zielona architektura, Kolonia, 2000
  5. Chris von Uffelen, Street Furniture, Braun, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje i funkcje małej architektury6
T-W-2Dobór małej architektury w zlaeżności od aranżowanej przestrzeni.4
T-W-3Mała architektura specjalnego przeznaczenia.2
T-W-4Podstawy projektowania obiektów małej architektury.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis) dotycząca doboru kompletu obiektów małej architektury dla wybranego wnętrza ogrodowego z uwzględnieniem rodzaju wnętrza, funkcji, kompozycji i stylu.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/01A_W01zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury i obiektów w przestrzeni otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Wskazanie roli małej architektury w kształtowaniu przestrzeni najbliższego otoczenia budynków. Zapoznanie studenta z różnorodnościa małej architektury.
Treści programoweT-W-2Dobór małej architektury w zlaeżności od aranżowanej przestrzeni.
T-W-1Rodzaje i funkcje małej architektury
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis) dotycząca doboru kompletu obiektów małej architektury dla wybranego rodzaju przestrzeni.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma elementarną wiedzę o aktualnych tendencjach w doborze małej architektury dla przestrzeni ogrodowych oraz zna w dostatecznym stopniu podstawowe zasady doboru obiektów małej architektury
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/01A_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Wskazanie roli małej architektury w kształtowaniu przestrzeni najbliższego otoczenia budynków. Zapoznanie studenta z różnorodnościa małej architektury.
Treści programoweT-W-2Dobór małej architektury w zlaeżności od aranżowanej przestrzeni.
T-W-1Rodzaje i funkcje małej architektury
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca semestralna (prezentacja multimedialna, opis) dotycząca doboru kompletu obiektów małej architektury dla wybranego rodzaju przestrzeni.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje przeciętne zainteresowanie zagadnieniami, proponowane rozwiązania są poprawne, ale ograniczone ilościowo i jakościowo, brak zaangażowania w poszukiwania najlepszych rozwiązań.
3,5
4,0
4,5
5,0