Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Fotografia wnętrz i produktu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fotografia wnętrz i produktu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Golc <agolc@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu zagadnień kultury wizualnej
W-2Znajomość podstawowych zasad kompozycji
W-3Znajomość podstaw fotografii cyfrowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach związanych rejestracją fotograficzną wnętrz.
C-2Zdobycie umiejętności prawidłowej i efektownej prezentacji fotograficznej produktu.
C-3Zdobycie podstawowych umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w fotografii wnętrz i produktu.
C-4Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie przygotowania materiału fotograficznego do publikacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematem fotografii wnętrz.2
T-A-2Wykorzystanie oświetlenia zastanego, kreacja świetlna oraz ustalanie właściwej ekspozycji w fotografii wnętrz.6
T-A-3Wpływ właściwości optycznych na geometrię i perspektywę w fotografii architektury.6
T-A-4Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematem fotografii produktu.2
T-A-5Omówienie wyposażenia studia oraz funkcji poszczególnych urządzeń i akcesoriów.2
T-A-6Wykorzystanie optycznych właściwości obiektywów podczas fotografowania produktu.4
T-A-7Kreacja oświetlenia w studio fotograficznym.2
T-A-8Podstawy korekcji cyfrowej.4
T-A-9Podsumowanie i zaliczenia przedmiotu.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w zajęciach praktyczno - teoretycznych30
A-A-2konsultacje wykonanych prac15
A-A-3samodzielna praca w domu60
A-A-4czytanie wskazanej literatury15
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu, wyjaśnienie trudności i charakterystyki tematu.
M-2Wykonanie ćwiczeń oraz omówienie ich rezultatów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz oceny jakości wykonanych przez studenta prac wg schematu: - poprawność rozwiązań - 50% - estetyka podania pracy – 10% - przedstawienie podjętych działań – 10% - przedstawienie wniosków – 10% - unikalność rozwiązań – 10% - swoboda stosowania technik fotograficznych – 10%

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/12_W01
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą przygotowania oraz poprawnego rejestrowania fotograficznego produktów i wnętrz architektonicznych.
PAWiO_1A_W21C-2, C-1T-A-2, T-A-3, T-A-6, T-A-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/12_U01
posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
PAWiO_1A_U14, PAWiO_1A_U28C-3, C-4T-A-2, T-A-6, T-A-7M-1, M-2S-1
PAWiO_1A_S1/C/12_U02
potrafi swobodnie kreować scenę fotograficzną oraz wykorzystuje możliwości sprzętowe
PAWiO_1A_U08C-2, C-3, C-4, C-1T-A-2, T-A-3, T-A-6, T-A-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/12_K01
potrafi zastosować zdobytą wiedzę w unikalnych sytuacjach
C-2, C-1T-A-2, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-7M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/12_W01
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą przygotowania oraz poprawnego rejestrowania fotograficznego produktów i wnętrz architektonicznych.
2,0
3,0Przyswaja informacje w stopniu podstawowym. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wygenerowania poprawnych efektów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/12_U01
posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
2,0
3,0W stopniu podstawowym obsługuje większość dostępnych narzędzi. Potrafi pracować w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/12_U02
potrafi swobodnie kreować scenę fotograficzną oraz wykorzystuje możliwości sprzętowe
2,0
3,0W stopniu podstawowym obsługuje większość dostępnych narzędzi. Potrafi pracować w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/12_K01
potrafi zastosować zdobytą wiedzę w unikalnych sytuacjach
2,0
3,0Student potrafi odnaleźć się w zróżnicowanych warunkach zadaniowych i wykorzystać w stopniu podstawowym otrzymane narzędzia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Witold i Szymon Dederko, “Światło i cień w fotografii”, Polskie Wydawnictwo Fotograficzne, 2008, ISBN 978-83-924694-4-5
  2. Scott Kelby, “Sekrety Mistrza Fotografii Cyfrowej”, Helion, 2007, 978-83-246-0829-4
  3. Michael Freeman, “Fotografia studyjna”
  4. Henryk Latoś, „77 tematów fotograficznych”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematem fotografii wnętrz.2
T-A-2Wykorzystanie oświetlenia zastanego, kreacja świetlna oraz ustalanie właściwej ekspozycji w fotografii wnętrz.6
T-A-3Wpływ właściwości optycznych na geometrię i perspektywę w fotografii architektury.6
T-A-4Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematem fotografii produktu.2
T-A-5Omówienie wyposażenia studia oraz funkcji poszczególnych urządzeń i akcesoriów.2
T-A-6Wykorzystanie optycznych właściwości obiektywów podczas fotografowania produktu.4
T-A-7Kreacja oświetlenia w studio fotograficznym.2
T-A-8Podstawy korekcji cyfrowej.4
T-A-9Podsumowanie i zaliczenia przedmiotu.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w zajęciach praktyczno - teoretycznych30
A-A-2konsultacje wykonanych prac15
A-A-3samodzielna praca w domu60
A-A-4czytanie wskazanej literatury15
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/12_W01Student ma podstawową wiedzę dotyczącą przygotowania oraz poprawnego rejestrowania fotograficznego produktów i wnętrz architektonicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W21posiada podstawową wiedzę w zakresie fotografii i komunikacji wizualnej
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności prawidłowej i efektownej prezentacji fotograficznej produktu.
C-1Zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach związanych rejestracją fotograficzną wnętrz.
Treści programoweT-A-2Wykorzystanie oświetlenia zastanego, kreacja świetlna oraz ustalanie właściwej ekspozycji w fotografii wnętrz.
T-A-3Wpływ właściwości optycznych na geometrię i perspektywę w fotografii architektury.
T-A-6Wykorzystanie optycznych właściwości obiektywów podczas fotografowania produktu.
T-A-7Kreacja oświetlenia w studio fotograficznym.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu, wyjaśnienie trudności i charakterystyki tematu.
M-2Wykonanie ćwiczeń oraz omówienie ich rezultatów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz oceny jakości wykonanych przez studenta prac wg schematu: - poprawność rozwiązań - 50% - estetyka podania pracy – 10% - przedstawienie podjętych działań – 10% - przedstawienie wniosków – 10% - unikalność rozwiązań – 10% - swoboda stosowania technik fotograficznych – 10%
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przyswaja informacje w stopniu podstawowym. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wygenerowania poprawnych efektów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/12_U01posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U14potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
PAWiO_1A_U28posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
Cel przedmiotuC-3Zdobycie podstawowych umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w fotografii wnętrz i produktu.
C-4Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie przygotowania materiału fotograficznego do publikacji.
Treści programoweT-A-2Wykorzystanie oświetlenia zastanego, kreacja świetlna oraz ustalanie właściwej ekspozycji w fotografii wnętrz.
T-A-6Wykorzystanie optycznych właściwości obiektywów podczas fotografowania produktu.
T-A-7Kreacja oświetlenia w studio fotograficznym.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu, wyjaśnienie trudności i charakterystyki tematu.
M-2Wykonanie ćwiczeń oraz omówienie ich rezultatów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz oceny jakości wykonanych przez studenta prac wg schematu: - poprawność rozwiązań - 50% - estetyka podania pracy – 10% - przedstawienie podjętych działań – 10% - przedstawienie wniosków – 10% - unikalność rozwiązań – 10% - swoboda stosowania technik fotograficznych – 10%
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu podstawowym obsługuje większość dostępnych narzędzi. Potrafi pracować w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/12_U02potrafi swobodnie kreować scenę fotograficzną oraz wykorzystuje możliwości sprzętowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U08potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności prawidłowej i efektownej prezentacji fotograficznej produktu.
C-3Zdobycie podstawowych umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w fotografii wnętrz i produktu.
C-4Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie przygotowania materiału fotograficznego do publikacji.
C-1Zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach związanych rejestracją fotograficzną wnętrz.
Treści programoweT-A-2Wykorzystanie oświetlenia zastanego, kreacja świetlna oraz ustalanie właściwej ekspozycji w fotografii wnętrz.
T-A-3Wpływ właściwości optycznych na geometrię i perspektywę w fotografii architektury.
T-A-6Wykorzystanie optycznych właściwości obiektywów podczas fotografowania produktu.
T-A-7Kreacja oświetlenia w studio fotograficznym.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu, wyjaśnienie trudności i charakterystyki tematu.
M-2Wykonanie ćwiczeń oraz omówienie ich rezultatów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz oceny jakości wykonanych przez studenta prac wg schematu: - poprawność rozwiązań - 50% - estetyka podania pracy – 10% - przedstawienie podjętych działań – 10% - przedstawienie wniosków – 10% - unikalność rozwiązań – 10% - swoboda stosowania technik fotograficznych – 10%
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu podstawowym obsługuje większość dostępnych narzędzi. Potrafi pracować w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/12_K01potrafi zastosować zdobytą wiedzę w unikalnych sytuacjach
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności prawidłowej i efektownej prezentacji fotograficznej produktu.
C-1Zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach związanych rejestracją fotograficzną wnętrz.
Treści programoweT-A-2Wykorzystanie oświetlenia zastanego, kreacja świetlna oraz ustalanie właściwej ekspozycji w fotografii wnętrz.
T-A-3Wpływ właściwości optycznych na geometrię i perspektywę w fotografii architektury.
T-A-5Omówienie wyposażenia studia oraz funkcji poszczególnych urządzeń i akcesoriów.
T-A-6Wykorzystanie optycznych właściwości obiektywów podczas fotografowania produktu.
T-A-7Kreacja oświetlenia w studio fotograficznym.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu, wyjaśnienie trudności i charakterystyki tematu.
M-2Wykonanie ćwiczeń oraz omówienie ich rezultatów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz oceny jakości wykonanych przez studenta prac wg schematu: - poprawność rozwiązań - 50% - estetyka podania pracy – 10% - przedstawienie podjętych działań – 10% - przedstawienie wniosków – 10% - unikalność rozwiązań – 10% - swoboda stosowania technik fotograficznych – 10%
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi odnaleźć się w zróżnicowanych warunkach zadaniowych i wykorzystać w stopniu podstawowym otrzymane narzędzia
3,5
4,0
4,5
5,0