Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Dobór materiału roślinnego do wnętrz 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dobór materiału roślinnego do wnętrz 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z botaniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z gatunkami roślin ozdobnych stosowanymi we wnętrzach i bezpośrednim otoczeniu budynku.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.1
T-W-2Rośliny we wnętrzach stylowych.1
T-W-3Projektowanie pionowych ścian zielonych.2
T-W-4Charakterystyka roślin pojemnikowych i ich dobór do specyfiki wnętrz.2
T-W-5Zielone systemy hydroponiczne.1
T-W-6Projektowanie zieleni w ogrodach zimowych.2
T-W-7Podstawy kompozycji florystycznych w instalacjach zewnętrznych.2
T-W-8Podstawy kompozycji florystycznych we wnętrzach.2
T-W-9Kolokwium zaliczeniowe.1
T-W-10Zaliczenie przedmiotu.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się ze wskazaną literaturą.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie doboru roślin we wnętrzach w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/04B_W01
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą doboru i zastosowania roślin oraz innych materiałów do dekoracji wnętrz
PAWiO_1A_W02, PAWiO_1A_W03C-1T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/04B_U01
Student portrafi dobrać gatunki roślin i inne rodzaje materiałów do określonych wnętrz
PAWiO_1A_U21C-1T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/04B_K01
Student rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/04B_W01
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą doboru i zastosowania roślin oraz innych materiałów do dekoracji wnętrz
2,0
3,0Student zna w dostatecznym stopniu gatunki roślin stosowane do dekoracji wnętrz oraz rodzaje innych materiałów stosowanych we wnętrzach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/04B_U01
Student portrafi dobrać gatunki roślin i inne rodzaje materiałów do określonych wnętrz
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi dobrać odpowiednie gatunki roślin i innych materiałów do wnętrza
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/04B_K01
Student rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0Student rozumie w ograniczonym zakresie potrzebę permanentnej nauki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sansoni-Koechel M., Piękne rośliny w pojemnikach, Świat Książki, 2011
  2. Heitz H., 1000 najpiękniejszych roślin do domu, ogrodu zimowego, na tarasy i balkony, Świat Książki, 2011
  3. Brookes J., Mały ogród. Mała przestrzeń, piękne aranżacje, Wiedza i Życie Hachette Livre, 2009
  4. San Martin M., Projektowanie wnętrz. Balkony, tarasy i patia, Solis, 2011
  5. Sturgeon A., Minimum przestrzeni maksimum zieleni, Wiedza i Życie Hachette Livre, 2010
  6. praca zbiorowa, Modern Garden Design, Koenemann, 2009
  7. Korzekwa G., Elementarz florystyki, Synergia, 2014

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.1
T-W-2Rośliny we wnętrzach stylowych.1
T-W-3Projektowanie pionowych ścian zielonych.2
T-W-4Charakterystyka roślin pojemnikowych i ich dobór do specyfiki wnętrz.2
T-W-5Zielone systemy hydroponiczne.1
T-W-6Projektowanie zieleni w ogrodach zimowych.2
T-W-7Podstawy kompozycji florystycznych w instalacjach zewnętrznych.2
T-W-8Podstawy kompozycji florystycznych we wnętrzach.2
T-W-9Kolokwium zaliczeniowe.1
T-W-10Zaliczenie przedmiotu.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się ze wskazaną literaturą.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/04B_W01Student ma podstawową wiedzę dotyczącą doboru i zastosowania roślin oraz innych materiałów do dekoracji wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W03potrafi scharakteryzować materiały stosowane w architekturze wnętrz i jej bezpośredniego otoczenia pod względem ich podstawowych cech technologicznych i możliwości zastosowania w projektowaniu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z gatunkami roślin ozdobnych stosowanymi we wnętrzach i bezpośrednim otoczeniu budynku.
Treści programoweT-W-5Zielone systemy hydroponiczne.
T-W-6Projektowanie zieleni w ogrodach zimowych.
T-W-3Projektowanie pionowych ścian zielonych.
T-W-7Podstawy kompozycji florystycznych w instalacjach zewnętrznych.
T-W-2Rośliny we wnętrzach stylowych.
T-W-4Charakterystyka roślin pojemnikowych i ich dobór do specyfiki wnętrz.
T-W-8Podstawy kompozycji florystycznych we wnętrzach.
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie doboru roślin we wnętrzach w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w dostatecznym stopniu gatunki roślin stosowane do dekoracji wnętrz oraz rodzaje innych materiałów stosowanych we wnętrzach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/04B_U01Student portrafi dobrać gatunki roślin i inne rodzaje materiałów do określonych wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U21potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, materiałów i technologii do różnych wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z gatunkami roślin ozdobnych stosowanymi we wnętrzach i bezpośrednim otoczeniu budynku.
Treści programoweT-W-5Zielone systemy hydroponiczne.
T-W-6Projektowanie zieleni w ogrodach zimowych.
T-W-3Projektowanie pionowych ścian zielonych.
T-W-7Podstawy kompozycji florystycznych w instalacjach zewnętrznych.
T-W-2Rośliny we wnętrzach stylowych.
T-W-4Charakterystyka roślin pojemnikowych i ich dobór do specyfiki wnętrz.
T-W-8Podstawy kompozycji florystycznych we wnętrzach.
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie doboru roślin we wnętrzach w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi dobrać odpowiednie gatunki roślin i innych materiałów do wnętrza
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/04B_K01Student rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z gatunkami roślin ozdobnych stosowanymi we wnętrzach i bezpośrednim otoczeniu budynku.
Treści programoweT-W-5Zielone systemy hydroponiczne.
T-W-6Projektowanie zieleni w ogrodach zimowych.
T-W-3Projektowanie pionowych ścian zielonych.
T-W-7Podstawy kompozycji florystycznych w instalacjach zewnętrznych.
T-W-2Rośliny we wnętrzach stylowych.
T-W-4Charakterystyka roślin pojemnikowych i ich dobór do specyfiki wnętrz.
T-W-8Podstawy kompozycji florystycznych we wnętrzach.
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie doboru roślin we wnętrzach w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie w ograniczonym zakresie potrzebę permanentnej nauki
3,5
4,0
4,5
5,0