Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Polewka <apolewka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,56zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość rysunku odręcznego, podstawowe umiejętności przygotowania dokumentacji w zakresie: rzut, przekroje, rozwinięcia ścian. Umiejętność rysowania perspektywy, aksonometrii i wykonywania modeli. Obsługa programów komputerowych do projektowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie wrażliwości wizualnej i kreatywnego zastosowania współczesnych praktyk artystycznych w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Określenie przestrzeni wyjściowej projektu wnętrza.2
T-A-2Wytyczne architektoniczne przestrzeni projektu2
T-A-3Zastosowanie doświadczeń praktyki environment art w przestrzeni wnętrza.3
T-A-4Zastosowanie praktyki installation art w przestrzeni wnętrza.3
T-A-5Zastosowanie praktyki site-specific art w przestrzeni wnętrza.3
T-A-6Omówienie rezultatów zastosowania trzech wymienionych praktyk w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.2
15
wykłady
T-W-1Historyczne i współczesne relacje sztuk. Sztuki wizualne – sztuki przestrzeni wirtualnej i sztuki przestrzeni rzeczywistej – wprowadzenie.4
T-W-2Sztuki przestrzeni rzeczywistej: architektura, rzeźba oraz współczesne praktyki artystyczne: environment art, installation art, site-specific art -wprowadzenie.4
T-W-3Wykorzystanie praktyki environment art w kształtowaniu otoczenia wizualnego wnętrza6
T-W-4Wykorzystanie praktyki installation art w kształtowaniu zmiennych i czasowych elementów wnętrza6
T-W-5Wykorzystanie praktyki site-specific art w kształtowaniu specyfiki i znaczenia miejsca6
T-W-6Podsumowanie wykorzystania wymienionych praktyk4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie koncepcji przestrzennych z wykorzystaniem doświadczeń praktyki environment art, installation art i site-specific art w przestrzeni wnętrza.15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.25
A-W-3Konsultacje.5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Metoda przypadku
M-3Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności
S-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadań semestralnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/11B_W01
zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistej
PAWiO_1A_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/11B_U01
Posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz w przestrzeni rzeczywistej
PAWiO_1A_U19C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/11B_K01
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej i jej wpływ na środowisko
PAWiO_1A_K05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-A-6M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/11B_W01
zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistej
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0Student zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5Student zna problemy związane z przedmiotem w zakresie rozszerzonym i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0Student zna przedmiot biegle, rozważa rozwiązania wariantowe, podaje przykłady z dodatkowej literatury

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/11B_U01
Posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz w przestrzeni rzeczywistej
2,0Student nie potrafi prawidłowo rozwiązać zadania projektowego oraz przedstawić je w sposób czytelny.
3,0Student potrafi z błędami rozwiązać zadania projektowego oraz przedstawić je w sposób czyteln
3,5ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Student potrafi prawidłowo rozwiązać zadanie projektowe oraz przedstawia je w sposób czytelny, prawidłowo przeprowadza analizy własnego projektu, działa wg założeń ideowy i programowych.
4,5ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Student potrafi w sposób prawidłowy i oryginalny rozwiązać zadanie projektowe oraz przedstawia je w sposób czytelny i innowacyjny, prawidłowo przeprowadza analizy własnego projektu, działa wg założeń ideowy i programowych w sposób kreatywny oraz otwarty na nowatorskie eksperymenty w zakresie formy.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/11B_K01
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej i jej wpływ na środowisko
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5Student świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać ją podając przykłady
4,0Student prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5Student potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0Student w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem

Literatura podstawowa

  1. Bonnemaison Sarah., Eisenbach Ronit, Installations by Architects. Experiments in Building and Design., Princeton Architectural Press, New York, 2009
  2. Guzek Łukasz, Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej., Wydawnictwo Nerition, Warszawa, 2007
  3. Rasmussen Steen Elier, Odczuwanie architektury., Wydawnictwo Murator, Warszawa, 1999
  4. Świtek Gabriela, Gry sztuki z architekturą., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2013
  5. Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1987

Literatura dodatkowa

  1. Hall Mildred Reed, Hall Edward T., Czwarty wymiar w architekturze., Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa, 2001
  2. Naylor Gillian, Bauhaus., Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1988
  3. Norberg Schulz Christian, Bycie, przestrzeń i architektura., Wydawnictwo Murator, Warszawa, 2000
  4. Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1976
  5. Zumthor Peter, Myślenie architekturą., Karakter, Kraków, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Określenie przestrzeni wyjściowej projektu wnętrza.2
T-A-2Wytyczne architektoniczne przestrzeni projektu2
T-A-3Zastosowanie doświadczeń praktyki environment art w przestrzeni wnętrza.3
T-A-4Zastosowanie praktyki installation art w przestrzeni wnętrza.3
T-A-5Zastosowanie praktyki site-specific art w przestrzeni wnętrza.3
T-A-6Omówienie rezultatów zastosowania trzech wymienionych praktyk w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historyczne i współczesne relacje sztuk. Sztuki wizualne – sztuki przestrzeni wirtualnej i sztuki przestrzeni rzeczywistej – wprowadzenie.4
T-W-2Sztuki przestrzeni rzeczywistej: architektura, rzeźba oraz współczesne praktyki artystyczne: environment art, installation art, site-specific art -wprowadzenie.4
T-W-3Wykorzystanie praktyki environment art w kształtowaniu otoczenia wizualnego wnętrza6
T-W-4Wykorzystanie praktyki installation art w kształtowaniu zmiennych i czasowych elementów wnętrza6
T-W-5Wykorzystanie praktyki site-specific art w kształtowaniu specyfiki i znaczenia miejsca6
T-W-6Podsumowanie wykorzystania wymienionych praktyk4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie koncepcji przestrzennych z wykorzystaniem doświadczeń praktyki environment art, installation art i site-specific art w przestrzeni wnętrza.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.25
A-W-3Konsultacje.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/11B_W01zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz z wykorzystaniem sztuk przestrzeni rzeczywistej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie wrażliwości wizualnej i kreatywnego zastosowania współczesnych praktyk artystycznych w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.
Treści programoweT-W-1Historyczne i współczesne relacje sztuk. Sztuki wizualne – sztuki przestrzeni wirtualnej i sztuki przestrzeni rzeczywistej – wprowadzenie.
T-W-2Sztuki przestrzeni rzeczywistej: architektura, rzeźba oraz współczesne praktyki artystyczne: environment art, installation art, site-specific art -wprowadzenie.
T-W-3Wykorzystanie praktyki environment art w kształtowaniu otoczenia wizualnego wnętrza
T-W-4Wykorzystanie praktyki installation art w kształtowaniu zmiennych i czasowych elementów wnętrza
T-W-5Wykorzystanie praktyki site-specific art w kształtowaniu specyfiki i znaczenia miejsca
T-W-6Podsumowanie wykorzystania wymienionych praktyk
T-A-1Określenie przestrzeni wyjściowej projektu wnętrza.
T-A-2Wytyczne architektoniczne przestrzeni projektu
T-A-4Zastosowanie praktyki installation art w przestrzeni wnętrza.
T-A-3Zastosowanie doświadczeń praktyki environment art w przestrzeni wnętrza.
T-A-5Zastosowanie praktyki site-specific art w przestrzeni wnętrza.
T-A-6Omówienie rezultatów zastosowania trzech wymienionych praktyk w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Metoda przypadku
M-3Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadań semestralnych.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0Student zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5Student zna problemy związane z przedmiotem w zakresie rozszerzonym i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0Student zna przedmiot biegle, rozważa rozwiązania wariantowe, podaje przykłady z dodatkowej literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/11B_U01Posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz w przestrzeni rzeczywistej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie wrażliwości wizualnej i kreatywnego zastosowania współczesnych praktyk artystycznych w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.
Treści programoweT-W-1Historyczne i współczesne relacje sztuk. Sztuki wizualne – sztuki przestrzeni wirtualnej i sztuki przestrzeni rzeczywistej – wprowadzenie.
T-W-2Sztuki przestrzeni rzeczywistej: architektura, rzeźba oraz współczesne praktyki artystyczne: environment art, installation art, site-specific art -wprowadzenie.
T-W-3Wykorzystanie praktyki environment art w kształtowaniu otoczenia wizualnego wnętrza
T-W-4Wykorzystanie praktyki installation art w kształtowaniu zmiennych i czasowych elementów wnętrza
T-W-5Wykorzystanie praktyki site-specific art w kształtowaniu specyfiki i znaczenia miejsca
T-W-6Podsumowanie wykorzystania wymienionych praktyk
T-A-1Określenie przestrzeni wyjściowej projektu wnętrza.
T-A-2Wytyczne architektoniczne przestrzeni projektu
T-A-4Zastosowanie praktyki installation art w przestrzeni wnętrza.
T-A-3Zastosowanie doświadczeń praktyki environment art w przestrzeni wnętrza.
T-A-5Zastosowanie praktyki site-specific art w przestrzeni wnętrza.
T-A-6Omówienie rezultatów zastosowania trzech wymienionych praktyk w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Metoda przypadku
M-3Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadań semestralnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prawidłowo rozwiązać zadania projektowego oraz przedstawić je w sposób czytelny.
3,0Student potrafi z błędami rozwiązać zadania projektowego oraz przedstawić je w sposób czyteln
3,5ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Student potrafi prawidłowo rozwiązać zadanie projektowe oraz przedstawia je w sposób czytelny, prawidłowo przeprowadza analizy własnego projektu, działa wg założeń ideowy i programowych.
4,5ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Student potrafi w sposób prawidłowy i oryginalny rozwiązać zadanie projektowe oraz przedstawia je w sposób czytelny i innowacyjny, prawidłowo przeprowadza analizy własnego projektu, działa wg założeń ideowy i programowych w sposób kreatywny oraz otwarty na nowatorskie eksperymenty w zakresie formy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/11B_K01rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej i jej wpływ na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K05rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie wrażliwości wizualnej i kreatywnego zastosowania współczesnych praktyk artystycznych w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.
Treści programoweT-W-1Historyczne i współczesne relacje sztuk. Sztuki wizualne – sztuki przestrzeni wirtualnej i sztuki przestrzeni rzeczywistej – wprowadzenie.
T-W-2Sztuki przestrzeni rzeczywistej: architektura, rzeźba oraz współczesne praktyki artystyczne: environment art, installation art, site-specific art -wprowadzenie.
T-W-3Wykorzystanie praktyki environment art w kształtowaniu otoczenia wizualnego wnętrza
T-W-4Wykorzystanie praktyki installation art w kształtowaniu zmiennych i czasowych elementów wnętrza
T-W-5Wykorzystanie praktyki site-specific art w kształtowaniu specyfiki i znaczenia miejsca
T-W-6Podsumowanie wykorzystania wymienionych praktyk
T-A-1Określenie przestrzeni wyjściowej projektu wnętrza.
T-A-2Wytyczne architektoniczne przestrzeni projektu
T-A-4Zastosowanie praktyki installation art w przestrzeni wnętrza.
T-A-3Zastosowanie doświadczeń praktyki environment art w przestrzeni wnętrza.
T-A-5Zastosowanie praktyki site-specific art w przestrzeni wnętrza.
T-A-6Omówienie rezultatów zastosowania trzech wymienionych praktyk w kształtowaniu przestrzeni architektonicznych i projektowaniu wnętrz.
Metody nauczaniaM-2Metoda przypadku
M-3Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadań semestralnych.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5Student świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać ją podając przykłady
4,0Student prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5Student potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0Student w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem