Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Polski design w projektowaniu wnętrz:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Polski design w projektowaniu wnętrz
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Arlet <arlet@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Lamprecht <ap_studio@wp.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1bez wymagań

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student ma wiedzę na temat projektów powstałych w efekcie działań designerów związanych z krajowym środowiskiem artystycznym tworzących rozpoznawalną w świecie polską markę.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Początki designu w Polsce – Młoda Polska, działalność Władysława Ekielskiego i Stanisława Wyspiańskiego2
T-W-2Podhala w walce o polskie wzornictwo – styl zakopiański4
T-W-3Lata 20.XX wieku – poszukiwanie tożsamości narodowej, Warszawska Spółdzielnia Artystów „Ład”, działalność Stryjeńskich4
T-W-4Funkcjonalizm lat 30.XX wieku – „Blok”, "Preasens", THONET-MUNDUS, M/S Batory, M/S Piłsudski4
T-W-5Złoty okres designu w powojennej Polsce – Stołeczny Instytut Wzornictwa Przemysłowego2
T-W-6Uniformizm strukturalny w latach 70. I 80. XX wieku4
T-W-7Okres transformacji końca XX. wieku4
T-W-8Rok 2008 – nagroda RED DOT DESIGN AWARD2
T-W-9Test sprawdzający zdobytą wiedzę na zajęciach2
T-W-10Omówienie testu i podsumowanie zajęć2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Przygotowanie się do kolokwium sprawdzającego znajomość treści wykładów.40
A-W-3Czytanie zalecanej literatury20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Analiza przypadku

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające znajomość treści wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/12B_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W25C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/12B_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia człowieka
PAWiO_1A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-3, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/12B_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0Student zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5Student zna problemy związane z przedmiotem w zakresie rozszerzonym i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0Student zna przedmiot biegle, rozważa rozwiązania wariantowe, podaje przykłady z dodatkowej literatury

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/12B_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia człowieka
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5Student świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać ją podając przykłady
4,0Student prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5Student potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0Student w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem

Literatura podstawowa

 1. Kozina I., Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa, 2015
 2. Hubner-Wojciechowska J., Lata 60.XX wieku. Sztuka użytkowa. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa, 2014
 3. Hubner-Wojciechowska J., Art. Deco. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa, 2013
 4. Huml I., Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa, 2013
 5. Frąckiewicz A.(red.), Spółdzielnia Artystów ŁAD 1926-1996, Warszawa, 1998
 6. Dziedzic M. (red.), Warsztaty Krakowskie 1913-1926, Kraków, 2009
 7. Szczerski A., Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku, Kraków, 2015

Literatura dodatkowa

 1. Czyńska M., Kobro, skok w przestrzeń, Czarne, Wołowiec, 2015
 2. Kuźniak A., Stryjeńska, diabli nadali, Czarne, Wołowiec, 2015
 3. Długosz H., Sawicka J, Polskie wnętrz, polscy architekci, Buffi, Bielsko-Bała, 2013
 4. Frejlich CZ., Lisik D., Zaprojektowane. Polski dizajn 2000-2013, Kraków, 2014

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Początki designu w Polsce – Młoda Polska, działalność Władysława Ekielskiego i Stanisława Wyspiańskiego2
T-W-2Podhala w walce o polskie wzornictwo – styl zakopiański4
T-W-3Lata 20.XX wieku – poszukiwanie tożsamości narodowej, Warszawska Spółdzielnia Artystów „Ład”, działalność Stryjeńskich4
T-W-4Funkcjonalizm lat 30.XX wieku – „Blok”, "Preasens", THONET-MUNDUS, M/S Batory, M/S Piłsudski4
T-W-5Złoty okres designu w powojennej Polsce – Stołeczny Instytut Wzornictwa Przemysłowego2
T-W-6Uniformizm strukturalny w latach 70. I 80. XX wieku4
T-W-7Okres transformacji końca XX. wieku4
T-W-8Rok 2008 – nagroda RED DOT DESIGN AWARD2
T-W-9Test sprawdzający zdobytą wiedzę na zajęciach2
T-W-10Omówienie testu i podsumowanie zajęć2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Przygotowanie się do kolokwium sprawdzającego znajomość treści wykładów.40
A-W-3Czytanie zalecanej literatury20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/12B_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę na temat projektów powstałych w efekcie działań designerów związanych z krajowym środowiskiem artystycznym tworzących rozpoznawalną w świecie polską markę.
Treści programoweT-W-1Początki designu w Polsce – Młoda Polska, działalność Władysława Ekielskiego i Stanisława Wyspiańskiego
T-W-2Podhala w walce o polskie wzornictwo – styl zakopiański
T-W-3Lata 20.XX wieku – poszukiwanie tożsamości narodowej, Warszawska Spółdzielnia Artystów „Ład”, działalność Stryjeńskich
T-W-4Funkcjonalizm lat 30.XX wieku – „Blok”, "Preasens", THONET-MUNDUS, M/S Batory, M/S Piłsudski
T-W-5Złoty okres designu w powojennej Polsce – Stołeczny Instytut Wzornictwa Przemysłowego
T-W-6Uniformizm strukturalny w latach 70. I 80. XX wieku
T-W-7Okres transformacji końca XX. wieku
T-W-8Rok 2008 – nagroda RED DOT DESIGN AWARD
T-W-9Test sprawdzający zdobytą wiedzę na zajęciach
T-W-10Omówienie testu i podsumowanie zajęć
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Analiza przypadku
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające znajomość treści wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0Student zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5Student zna problemy związane z przedmiotem w zakresie rozszerzonym i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0Student zna przedmiot biegle, rozważa rozwiązania wariantowe, podaje przykłady z dodatkowej literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/12B_K01podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę na temat projektów powstałych w efekcie działań designerów związanych z krajowym środowiskiem artystycznym tworzących rozpoznawalną w świecie polską markę.
Treści programoweT-W-1Początki designu w Polsce – Młoda Polska, działalność Władysława Ekielskiego i Stanisława Wyspiańskiego
T-W-2Podhala w walce o polskie wzornictwo – styl zakopiański
T-W-3Lata 20.XX wieku – poszukiwanie tożsamości narodowej, Warszawska Spółdzielnia Artystów „Ład”, działalność Stryjeńskich
T-W-4Funkcjonalizm lat 30.XX wieku – „Blok”, "Preasens", THONET-MUNDUS, M/S Batory, M/S Piłsudski
T-W-5Złoty okres designu w powojennej Polsce – Stołeczny Instytut Wzornictwa Przemysłowego
T-W-6Uniformizm strukturalny w latach 70. I 80. XX wieku
T-W-7Okres transformacji końca XX. wieku
T-W-8Rok 2008 – nagroda RED DOT DESIGN AWARD
T-W-9Test sprawdzający zdobytą wiedzę na zajęciach
T-W-10Omówienie testu i podsumowanie zajęć
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Analiza przypadku
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające znajomość treści wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5Student świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać ją podając przykłady
4,0Student prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5Student potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0Student w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem