Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
PAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
PAWiO_1A_K03wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
PAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K05rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
PAWiO_1A_K06popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
PAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
PAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K09ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
PAWiO_1A_K10ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
PAWiO_1A_K11jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
PAWiO_1A_K12ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych