Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Historia wnętrz i ogrodów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia wnętrz i ogrodów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 9,0 ECTS (formy) 9,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 45 3,01,00zaliczenie
wykładyW4 45 3,01,00zaliczenie
wykładyW5 45 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki ogrdowej oraz zasadami kształtowania kompozycji ogrodowych od starożytności do XX w.
C-2Zapoznanie z metodami analizy kompozycji i rozpoznawania charakterystycznych elementów kompozycyjnych róznych stylów ogrodowych oraz z metodami analizy ewolucji poszczególnych elementów kompozycji ogrodów historycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do historii sztuki ogrodowej. Podstawowe pojęcia, style geometryczne, swobodne i złożone. Polska sztuka ogrodowa.3
T-W-2Ogrody starożytności (Egipt, Mezopotamia).3
T-W-3Ogrody starożytności (Grecja, Rzym).6
T-W-4Ogrody średniowiecza: klasztorne, zamkowe, miejskie.3
T-W-5Ogrody islamu.3
T-W-6Ogrody chińskie.3
T-W-7Ogrody japońskie.3
T-W-8Ogrody renesansowe.9
T-W-9Ogrody barokowe.9
T-W-10Zaliczenie przedmiotu.3
45
wykłady
T-W-1Ogrody krajobrazowe.12
T-W-2Ogrody kaligraficzne, secesja, modernizm.9
T-W-3Ogrody XX wieku.12
T-W-4Szczegółowe analizy ewolujcji historycznej wybranych elementów kompozycji ogrodowej.9
T-W-5Zaliczenie przedmiotu.3
45
wykłady
T-W-1Ogrody 2 połowy XX i XXI wieku.22
T-W-2Szczegółowe analizy wybranych założeń ogrodowych na przestrzeni XX i XXI w.20
T-W-3Zaliczenie przedmiotu.3
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2studia wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego założenia ogrodowego20
A-W-4przygotowanie do zaliczenia10
A-W-5konsultacje5
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2studia wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie prezentacji dotyczącej ewolucji wybranego elementu kompozycji ogrodowej20
A-W-4przygotowanie do zaliczenia13
A-W-5konsultacje2
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2studia wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego założenia ogrodowego20
A-W-4przygotowanie do zaliczenia10
A-W-5konsultacje5
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2studium przypadku
M-3dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena prezentacji dotyczącej ewolucji historycznej wybranego elementu kompozycji ogrodowej
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji wybranego założenia ogrodowego
S-3Ocena formująca: kolokwium międzysemestralne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/02_W01
Zna podstawy historii sztuki ogrodowej i projektowania wnętrz. Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki ogrodowej oraz zasady kształtowania kompozycji ogrodowych od starożytności do wieku XX.
PAWiO_1A_W17C-2, C-1T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/02_K01
jest wrażliwy na historyczne elementy sztuki ogrodowej, które wykorzystuje w twórczy sposób we własnej pracy
PAWiO_1A_K08C-2T-W-2, T-W-1, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/02_W01
Zna podstawy historii sztuki ogrodowej i projektowania wnętrz. Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki ogrodowej oraz zasady kształtowania kompozycji ogrodowych od starożytności do wieku XX.
2,0
3,0Student zna dość dobrze podstawy historii sztuki ogrodowej i projektowania wnętrz. Zna wybrane pojęcia z zakresu historii sztuki ogrodowej oraz w ograniczonym zakresie zasady kształtowania kompozycji ogrodowych od starożytności do wieku XX.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/02_K01
jest wrażliwy na historyczne elementy sztuki ogrodowej, które wykorzystuje w twórczy sposób we własnej pracy
2,0
3,0Student jest w pewnym stopniu wrażliwy na historyczne elementy sztuki ogrodowej, które czasem wykorzystuje w ograniczonym zakresie we własnej pracy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Hobhouse Penelope, Historia ogrodów, Arkady, Warszawa, 2005
 2. Majdecki Longin, Historia ogrodów, t. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2007
 3. Mitkowska Annna, Siewniak Marek, Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa, 1998
 4. Bogdanowski Janusz, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa, 2000
 5. Pile John, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa, 2020
 6. Hinz Sigrid, Wnętrza mieszkalne i meble, Arkady, Warszawa, 1980
 7. Sienicki Stefan, Wnętrza mieszkalne. Rys historyczny, Arkady, Warszawa, 1962
 8. Parissien Steven, Historia wnętrz. Dom od roku 1700, Arkady, Warszawa, 2010
 9. Pevsner Nikolaus, Historia architektury europejskiej, Arkady, Warszawa, 2012
 10. Rybczyński Witold, Dom. Krótka historia idei, Karakter, Kraków, 2019
 11. Rybczyński Witold, Jak działa architektura. Przybornik humanisty, Karakter, Kraków, 2014
 12. Jones Denna, Historia architektury, Arkady, Warszawa, 2015
 13. Guidot Raymond, Design 1940-1990-wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa, 1998
 14. Sparke Penny, Design. Historia wzornictwa, Arkady, Warszawa, 2012
 15. Fiell Peter, Fiell Charlotte, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa, 2015
 16. Gombrich Ernst, O sztuce, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa, 2019
 17. Zumthor Peter, Myślenie architekturą, Wydawnictwo Karakter, Kraków, 2010
 18. Rykwert Joseph, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 2013
 19. Rasmussen Steen Eiler, Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków, 2014
 20. Lenk Krzysztof, Krótkie teksty o sztuce projektowania, Wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria, 2011

Literatura dodatkowa

 1. Ferioli Eliany, Najpiękniejsze ogrody Europy, Świat Książki, Warszawa, 2007
 2. Holmes Caroline, Najpiękniejsze ogrody świata, Horyzont, Horyzont, 2002
 3. Różańska A, Krogulec T., Rylke J., Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej, SGGW, Warszawa, 2002
 4. Sienicki Stefan, Historia architektury wnętrz mieszkalnych, Arkady, Warszawa, 1954

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do historii sztuki ogrodowej. Podstawowe pojęcia, style geometryczne, swobodne i złożone. Polska sztuka ogrodowa.3
T-W-2Ogrody starożytności (Egipt, Mezopotamia).3
T-W-3Ogrody starożytności (Grecja, Rzym).6
T-W-4Ogrody średniowiecza: klasztorne, zamkowe, miejskie.3
T-W-5Ogrody islamu.3
T-W-6Ogrody chińskie.3
T-W-7Ogrody japońskie.3
T-W-8Ogrody renesansowe.9
T-W-9Ogrody barokowe.9
T-W-10Zaliczenie przedmiotu.3
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogrody krajobrazowe.12
T-W-2Ogrody kaligraficzne, secesja, modernizm.9
T-W-3Ogrody XX wieku.12
T-W-4Szczegółowe analizy ewolujcji historycznej wybranych elementów kompozycji ogrodowej.9
T-W-5Zaliczenie przedmiotu.3
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogrody 2 połowy XX i XXI wieku.22
T-W-2Szczegółowe analizy wybranych założeń ogrodowych na przestrzeni XX i XXI w.20
T-W-3Zaliczenie przedmiotu.3
45

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2studia wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego założenia ogrodowego20
A-W-4przygotowanie do zaliczenia10
A-W-5konsultacje5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2studia wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie prezentacji dotyczącej ewolucji wybranego elementu kompozycji ogrodowej20
A-W-4przygotowanie do zaliczenia13
A-W-5konsultacje2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2studia wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego założenia ogrodowego20
A-W-4przygotowanie do zaliczenia10
A-W-5konsultacje5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/02_W01Zna podstawy historii sztuki ogrodowej i projektowania wnętrz. Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki ogrodowej oraz zasady kształtowania kompozycji ogrodowych od starożytności do wieku XX.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W17zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z metodami analizy kompozycji i rozpoznawania charakterystycznych elementów kompozycyjnych róznych stylów ogrodowych oraz z metodami analizy ewolucji poszczególnych elementów kompozycji ogrodów historycznych.
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki ogrdowej oraz zasadami kształtowania kompozycji ogrodowych od starożytności do XX w.
Treści programoweT-W-2Ogrody kaligraficzne, secesja, modernizm.
T-W-1Ogrody krajobrazowe.
T-W-4Szczegółowe analizy ewolujcji historycznej wybranych elementów kompozycji ogrodowej.
T-W-2Szczegółowe analizy wybranych założeń ogrodowych na przestrzeni XX i XXI w.
T-W-1Ogrody 2 połowy XX i XXI wieku.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2studium przypadku
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji dotyczącej ewolucji historycznej wybranego elementu kompozycji ogrodowej
S-3Ocena formująca: kolokwium międzysemestralne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: ocena prezentacji wybranego założenia ogrodowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna dość dobrze podstawy historii sztuki ogrodowej i projektowania wnętrz. Zna wybrane pojęcia z zakresu historii sztuki ogrodowej oraz w ograniczonym zakresie zasady kształtowania kompozycji ogrodowych od starożytności do wieku XX.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/02_K01jest wrażliwy na historyczne elementy sztuki ogrodowej, które wykorzystuje w twórczy sposób we własnej pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z metodami analizy kompozycji i rozpoznawania charakterystycznych elementów kompozycyjnych róznych stylów ogrodowych oraz z metodami analizy ewolucji poszczególnych elementów kompozycji ogrodów historycznych.
Treści programoweT-W-2Ogrody kaligraficzne, secesja, modernizm.
T-W-1Ogrody krajobrazowe.
T-W-4Szczegółowe analizy ewolujcji historycznej wybranych elementów kompozycji ogrodowej.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2studium przypadku
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji dotyczącej ewolucji historycznej wybranego elementu kompozycji ogrodowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w pewnym stopniu wrażliwy na historyczne elementy sztuki ogrodowej, które czasem wykorzystuje w ograniczonym zakresie we własnej pracy
3,5
4,0
4,5
5,0