Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa - projektowanie małych wnętrz urbanistycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa - projektowanie małych wnętrz urbanistycznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Szymski <szymski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>, Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>, Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>, Adam Szymski <szymski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 24 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD8 0 15,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów wymaganych w poprzednich semestrach.
W-2Umiejętność projektowania w programach CAD.
W-3Umiejętność projektowania ogrodów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Identyfikacja problemu i określenie tematyki pracy dyplomowej.0
T-PD-2Określenie głównych założeń pracy dyplomowej.0
T-PD-3Określenie zakresu merytorycznego pracy dyplomowej, źródeł informacji, doboru technologii opracowania.0
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.0
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.0
T-PD-6Opracowanie projektu.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje pracy u promotora. Inwentaryzacja w terenie. Opracowanie analiz i inwentaryzacji. Opracowanie graficzne projektu. Przygotowanie do przeglądu. Przegląd wskazanej literatury. Udział w zajęciach.90
A-PD-2Praca własna nad projektem.360
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/19B_W01
zna współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury ogrodów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wybranych w pracy dyplomowej
PAWiO_1A_W04C-1T-PD-6, T-PD-3, T-PD-4, T-PD-5M-1S-1
PAWiO_1A_S1/C/19B_W02
zna szczegółowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
PAWiO_1A_W25C-1T-PD-6, T-PD-3, T-PD-4, T-PD-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/19B_U01
posiada umiejętność kreacji wnętrza ogrodowego w określonym stylu zgodnie z wybranym tematem pracy dyplomowej
PAWiO_1A_U12C-1T-PD-6, T-PD-1, T-PD-2, T-PD-4, T-PD-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/19B_K01
ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
PAWiO_1A_K10C-1T-PD-6, T-PD-1, T-PD-2, T-PD-3, T-PD-4, T-PD-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/19B_W01
zna współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury ogrodów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wybranych w pracy dyplomowej
2,0
3,0student zna wybrane współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury ogrodów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wybranych w pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/19B_W02
zna szczegółowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
2,0
3,0student zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/19B_U01
posiada umiejętność kreacji wnętrza ogrodowego w określonym stylu zgodnie z wybranym tematem pracy dyplomowej
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność kreacji wnętrza ogrodowego w określonym stylu zgodnie z wybranym tematem pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/19B_K01
ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
2,0
3,0Student ma świadomość funkcjonowania podstawowych uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Univeristas, Kraków, 1996
  2. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę dyplomową, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Dostosowana do specyfiki wybranego tematu pracy dyplomowej

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Identyfikacja problemu i określenie tematyki pracy dyplomowej.0
T-PD-2Określenie głównych założeń pracy dyplomowej.0
T-PD-3Określenie zakresu merytorycznego pracy dyplomowej, źródeł informacji, doboru technologii opracowania.0
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.0
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.0
T-PD-6Opracowanie projektu.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje pracy u promotora. Inwentaryzacja w terenie. Opracowanie analiz i inwentaryzacji. Opracowanie graficzne projektu. Przygotowanie do przeglądu. Przegląd wskazanej literatury. Udział w zajęciach.90
A-PD-2Praca własna nad projektem.360
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19B_W01zna współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury ogrodów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wybranych w pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-6Opracowanie projektu.
T-PD-3Określenie zakresu merytorycznego pracy dyplomowej, źródeł informacji, doboru technologii opracowania.
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna wybrane współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury ogrodów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wybranych w pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19B_W02zna szczegółowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-6Opracowanie projektu.
T-PD-3Określenie zakresu merytorycznego pracy dyplomowej, źródeł informacji, doboru technologii opracowania.
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19B_U01posiada umiejętność kreacji wnętrza ogrodowego w określonym stylu zgodnie z wybranym tematem pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U12posiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-6Opracowanie projektu.
T-PD-1Identyfikacja problemu i określenie tematyki pracy dyplomowej.
T-PD-2Określenie głównych założeń pracy dyplomowej.
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność kreacji wnętrza ogrodowego w określonym stylu zgodnie z wybranym tematem pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19B_K01ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K10ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-6Opracowanie projektu.
T-PD-1Identyfikacja problemu i określenie tematyki pracy dyplomowej.
T-PD-2Określenie głównych założeń pracy dyplomowej.
T-PD-3Określenie zakresu merytorycznego pracy dyplomowej, źródeł informacji, doboru technologii opracowania.
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość funkcjonowania podstawowych uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym w ramach wybranego tematu pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0